دکتر علیرضا قدس ولی

دکتر علیرضا قدس ولی دانشیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

دکتر علیرضا قدس ولی

Dr. Alireza Ghodsvali

دانشیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شرایط خیساندن و جوانه زنی بر خصوصیات کمی و کیفی عصاره مالت جو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 14، شماره: 1
2 اثر شرایط خیساندن و جوانه زنی بر خصوصیات کمی و کیفی عصاره مالت جو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 14، شماره: 1
3 ارزیابی اثر گاز ازن بر ویژگی های کیفی و عمر انباری دانه جو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 20، شماره: 1
4 ارزیابی تاثیر گاز ازن بر ویژگی های کیفی برنج (رقم فجر) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 21، شماره: 1
5 ارزیابی خصوصیات عملکردی ایزوله پروتئینی تولیدی ازکنجاله کانولا به روش فراپالایش در مقیاس نیمه صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی دوره: 9، شماره: 2
6 بررسی اختلاط مالت منابع غلاتی جهت استفاده در صنایع پخت و تولید نوشابه های مالتی غیر الکلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 11، شماره: 3
7 بررسی اختلاط مالت منابع غلاتی جهت استفاده در صنایع پخت و تولید نوشابه های مالتی غیر الکلی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 11، شماره: 3
8 بررسی تاثیر زمان برداشت و انبارمانی بر خصوصیات کیفی انگور رقم سرخ فخری شاهرود (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 18
9 بررسی تاثیر فرایند مالتسازی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مالت دو رقم جو استان گلستان (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 60
10 بررسی تاثیر مدت زمان خیساندن و جوانه زنی بر خصوصیات کمی و کیفی عصاره مالت حاصل از لاین EBYT-88-20 جو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 1، شماره: 2
11 بررسی ویژگی های کیفی پرتقال تامسون تولیدی استان گلستان (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 15، شماره: 3
12 بهینه سازی فرایند استخراج روغن از سیاه دانه با پیش تیمار میدان الکتریکی متناوب (PEF) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 3
13 پایش فرآیند مالتسازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 9، شماره: 3
14 تاثیر پیش تیمارهاى میدان الکتریکى متناوب و مایکروویو بر برخى از خصوصیات روغن سیاه دانه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 4، شماره: 4
15 تاثیر فرآیند درجه بندی بر گسترش بیماری های پس از برداشت پرتقال تامسون ناول (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 47، شماره: 2
16 تاثیر فرآیند مالت سازی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آئرودینامیکی دو لاین جو استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 12
17 تاثیر فرایند مالت سازی بر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی دانه ها ی غلات (گندم و جو) استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی دوره: 8، شماره: 4
18 توزیع اندازه فندقه آفتابگردان ارقام روغنی و تاثیر آن روی ویژگی های کمی و کیفی روغن استحصالی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 11، شماره: 1
19 توزیع اندازه فندقه آفتابگردان ارقام روغنی و تاثیر آن روی ویژگی های کمی و کیفی روغن استحصالی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 11، شماره: 1
20 مدل سازی برخی از خصوصیات شیمیایی روغن سیاه دانه تحت تاثیر پیش تیمار مایکروویو و سرعت دورانی پرس مارپیچی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 14، شماره: 1
21 مقایسه ی توابع لگاریتم سیگموئید و تانژانت هیپربولیپک در مدل سازی استخراج روغن از سیاه دانه به کمک پیش تیمار میدان الکتریکی متناوب(PEF) (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Aqueous Extraction of Virgin Olive Oil Using Industrial Enzymes (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
2 اثر تیمارهای مختلف امواج فراصوت بر راندمان روغن استحصالی از دانه های روغنی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
3 ارزیابی خصوصیات عملکردی ایزول هی پروتئینی رسوبی کانولا (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
4 ارزیابی خصوصیات عملکردی ایزوله های پروتئینی کانولا و تولید اجزای غذایی عملگر از پسماند صنایع روغن کشی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
5 استفاده از مواد بسته بندی تجزیه پذیر به منظور کاهش آلودگی محیط زیست (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
6 امولسیفایرها بهعنوان کاهش دهنده چربی درموادغذایی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
7 بررسی اثرات فرایند مالت سازی بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی مالت حاصل از دو رقم جو صحرا ، D5 (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
8 بررسی ارقام مناسب آفتابگردان جهت تهیه پکتین و تعیین خصوصیات کیفی آن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
9 بررسی تاثیر رطوبت بر خواص فیزیکی دانه های افتابگردان روغنی کشت شده در استان گلستان (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
10 بررسی تاثیر مدت زمان خیساندن بر میزان فعالیت انزیم بتاگلوکاناز مالت حاصل از دو واریته جو واریته صحرا و D5 (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
11 بررسی تاثیر مدت زمان خیساندن و جوانه زنی بر خصوصیات کمی و کیفی مالت جو (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
12 بررسی تاثیر مدت زمان خیساندن و جوانه زنی بر رطوبت و حجم مالت حاصل از دو واریته جو با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
13 بررسی تأثیر غلظت آنزیم در فرآیند استخراج آنزیمی- آبی روغن ارقام زیتون استان گلستان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
14 بررسی تأثیر میزان رطوبت روی خصوصیات فیزیکی پنبه دانهІІІ خصوصیات اصطکاک ایستایی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
15 بررسی تأثیررقم بر خواص فیزیکی دانه های آفتابگردان روغنی کشت شده در استان گلستان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
16 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رویشی دو لاین جو استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
17 بررسی خصوصیات فیزیکی دان هی آفتابگردان ارقام روغنی استان گلستان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
18 بررسی خصوصیات کمی و کیفی مالت حاصل ازاختلاط مالت جووگندم به کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
19 بررسی راندمان پوست گیری فندق هی آفتابگردان ارقام روغنی استان گلستان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
20 بررسی عوامل موثر بر ظرفیت پوست گیری وبرخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دانه آفتابگردان روغنی استان گلستان (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
21 بررسی فعالیت آنزیمی مالت حاصل از لاین های جو برتر استان گلستان و ارزیابی ویژگیهای کیفی عصاره حاصل از آنها (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
22 بررسی مدت زمان جوانه زنی روی میزان فعالیت انزیم بتاگلوکاناز مالت حاصل از دو واریته ی جو استان گلستان (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
23 بررسی میزان فعالیت انزیم بتاگلوکاناز در طول مدت زمان جوانه زنی در مالت حاصل از دو واریته ی جو استان گلستان (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
24 بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و رویشی ارقام جو به منظور تولید مالت (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
25 بررسی ویژگی های کمی و کیفی عصاره حاصل از مالت دانه های غلاتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
26 برسی تاثیر مدت زمان خیساندن بر میزان فعالیت انزیم بتاگلوکاناز مالت حاصل از دو واریته جو واریته صحرا ، لاین D5 (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
27 بهینه سازی شرایط تهیه ایزوله پروتئینی رسوبی و محلول کانولا از پسماند صنایع روغن کشی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
28 تاثیر رطوبت برخصوصیات اصطکاکی دانه باقلا (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
29 تاثیر رطوبت برخصوصیات ثقلی دانه نخود رقم آرمان (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
30 تاثیر رطوبت برخصوصیات هندسی دانه های نخود استان گلستان (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
31 تاثیر فرآیند مالت سازی بر میزان β- گلوکان و فعالیت آنزیم β- گلوکاناز در دانه و مالت لاین های جوی برتر استان گلستان (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
32 تاثیر فرایند مالت سازی بر برخی از خصوصیات شیمیایی دانه های غلاتی (گندم و جو) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
33 تاثیر مدت زمان خیساندن و جوانه زنی برPHعصاره حاصل از مالت جو (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
34 تاثیر نوع لاین بر خصوصیات آئرودینامیکی و شیمیایی دانه جو (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
35 ترکیبات نامطلوب کلزا/کانولا (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
36 توزیع اندازهی فندقهی آفتابگردان ارقام روغنی و تأثیر آن روی ویژگیهای کمی وکیفی روغن استحصالی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
37 تهیه ایزوله پروتئینی از کنجاله کلزا و تعیین خصوصیات عملکردی آن (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
38 خصوصیات فیزیکی لاین های جو برتر استان گلستان (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
39 روشهای شناسایی آنتوسیانین ها درترکیبات غذایی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
40 مروری بربررسی تاثیر موادمختلف بررئولوژی بیسکویت و خمیر آن (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
41 مروری برفرایند مالت سازی و اختلاط مالت ها (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی