دکتر حمید بیضائی

دکتر حمید بیضائی Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Zabol, Zabol, Iran

دکتر حمید بیضائی

Dr. Hamid Beyzaei

Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Zabol, Zabol, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antibacterial and Antifungal Activity of Synthesized Potassium Dithiocarbazinates: A Preliminary In Vitro Study (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 27، شماره: 5
2 Comparison of Inhibitory Effects of Nisin, Glycine, Poly-L-lysine, Magnesium Oxide Nanoparticles and Peganum harmala Extract on Standard and Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 11، شماره: 6
3 Determination of Phenolic and Flavonoid Contents of Roots and Shoots of Euphorbia serpens Kunth Using Different Solvents (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم کاربردی جاری دوره: 2، شماره: 1
4 Evaluation of The Antibacterial Effects of The New Benzothiazole and Tetrahydropyrimidine Derivatives against Streptococcus Iniae, Edwardsiella Tarda and Aeromonas Hydrophila as Some Zoonotic Bacterial Pathogens (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 6، شماره: 2
5 Multicomponent Solvent-Free Synthesis, Antimicrobial and Antifungal Evaluation of Novel N-Amino Benzylthiolates (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات شیمی آلی دوره: 4، شماره: 2
6 Study of Toxic Effects of Oxothiazole Derivative as a New Antibacterial Agent (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 10، شماره: 2
7 Synergistic effects of dual antimicrobial combinations of synthesized N-heterocycles or MgO nanoparticles with nisin against the growth of Aspergillus fumigatus: In vitro study (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 12، شماره: 2
8 Synthesis and Antimicrobial Evaluation of the Potassium Salts of Benzhydrazine Dithiocarbamates (دریافت مقاله) میکروبیولوژی بالینی و عفونت دوره: 7، شماره: 1
9 Synthesis and In Vitro Antibacterial Evaluation of Schiff Bases Derived FROM ۲-Chloro-۳-Quinolinecarboxaldehyde (دریافت مقاله) مجله بیوشیمی پزشکی دوره: 7، شماره: 1
10 بررسی اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی و آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی کندرکوهی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 6، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Green One-pot Synthesis of 3-Substituted 1,2,4-Triazol-5-Amines as Potential Antimicrobial Agents (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
2 An Efficient Green Synthesis of Pyrimidine and Pyridopyrimidine Derivatives In The Presence of Eutectic Solvents (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
3 Facile and Efficient Multicomponent Synthesis of Some Trisubstituted 1,3,5-Triazine Derivatives Catalyzed by Various Nanocatalysts (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
4 Green Multicomponent Synthesis of Pyrido[2,3-d]pyrimidine Derivatives Catalyzed by a Novel LDH Modified Clinoptilolite Nanocatalyst (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
5 Green Multicomponent Synthesis, Antimicrobial and Antioxidant Evaluation of Novel 5-Amino-isoxazole-4-carbonitriles (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
6 Green Synthesis of 1,2,4-Triazole Derivatives and Evaluation of their Antimicrobial Effects (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
7 Green Synthesis of Monocyclic and Fused Nitrogen Heterocycles with Promising Bioactivity Effects (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
8 Green Synthesis of Novel 1,2,4-Triazole-3-thione Derivatives in Natural Deep Eutectic Solvent (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
9 Multicomponent Solvent-free Synthesis of Novel 2-((Benzylthio)((alkyl or arylamino)thio)methylene)malononitriles as Antimicrobial Agents (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
10 Synthesis and Antibacterial and Antifungal Evaluation of Novel Dithiocarbazinate Derivatives (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
11 Synthesis, Antimicrobial and Antioxidant Evaluation of 3-(2- Phenylhydrazono) indolin-2-one Derivatives by Co(NO3)2 as Powerful and Efficient Catalyst (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
12 بررسی آزمایشگاهی اثر ضد باکتریایی مشتق جدید تتراهیدروپریمیدین ( Tetrahydropyrimidine-2(1H)-thione ) بر روی لیستریا منوسیتوژنز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
13 بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس میوه توت فرنگی بر روی تعدادی از باکتریهای بیماری زا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
14 بررسی اثر ضد باکتریایی مشتق جدید سنتزی ایمیدازولیدین ( 4-Methylimidazolidine-2-thione ( بر روی رودوکوکوس اکویی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران