محمدتقی قبولی درافشان

 محمدتقی قبولی درافشان

محمدتقی قبولی درافشان

Sayed Mohammad Taghi Ghabooli Dorafshan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.