دکتر شهنام ابوالقاسمی

دکتر شهنام ابوالقاسمی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

دکتر شهنام ابوالقاسمی

Dr. Shahnam Abolghasemi

دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی «آموزش شوخ طبعی» بر بی قراری و عملکرد شناختی در مردان سالمند مبتلا به اختلال شناختی خفیف (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 5
2 اثربخشی «شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی» بر سازگاری اجتماعی و تنش والدگری در مادران دارای کودکان کم توان جسمی – حرکتی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 11، شماره: 4
3 اثربخشی بسته ی آموزشی مبتنی بر مصاحبه انگیزشی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت بر تحمل ناکامی و اضطراب سلامت در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 2
4 اثربخشی درمان تعهد مبتنی بر پذیرش بر امید به زندگی و تحمل پریشانی در مادران کودکان کم توان جسمی – حرکتی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 2
5 اثربخشی درمان روان پویشی کوتاه مدت بر درماندگی روانشناختی و عدم تحمل بلاتکلیفی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس تهران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 1
6 ارائه الگوی رفتارهای خود مراقبتی زنان باردار براساس سواد سلامت و ذهن اگاهی با میانجیگری سبک زندگی سلامت محور (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 5
7 ارائه الگوی کیفیت زندگی و رفتارهای خودمراقبتی زنان باردار بر اساس سواد سلامت بارداری و ذهن آگاهی با میانجی گری سبک زندگی سلامت محور (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 15، شماره: 4
8 ارائه مدل عود اعتیاد بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، وسواس فکری با میانجیگری هیجان خواهی در معتادان خود معرف (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 4
9 Comparison of Working Memory in Individuals with Obsessive-Compulsive Disorder, Major Depression, Panic Disorder and Healthy Individuals (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی دوره: 5، شماره: 4
10 Effectiveness of Cognitive Rehabilitation on Agitation, Apathy and Cognitive Function in Male Elders with Mild Cognitive Impairment (دریافت مقاله) مجله سلامت سالمندان دوره: 8، شماره: 1
11 Effectiveness of Integrated Model of Emotionally-Focused Therapy and Gottman's Model in Internal Cohesion and Reduction of Controlling Behaviors in Couples Faced with Marital Infidelity (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 7، شماره: 4
12 Effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction and Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy in Improving Mental Health and Mitigating Alexithymia in Fibromyalgia Patients (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی دوره: 8، شماره: 1
13 Relationship Between Emotional Intelligence, Emotional Regulation, Communication Skills, Self-efficacy, and Parents’ Performance with Mediating Role of Avoidance Insecure Attachment Style for Presenting the Aggression Model in Teenagers (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 9، شماره: 3
14 Relationship Between Severity of Multiple Sclerosis and Fear of Falling Mediated by Cognitive and Physical Factors (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 12، شماره: 3
15 The Effect of Stress Inoculation Group Training on Hope and Quality of Life in Women with Breast Cancer (دریافت مقاله) مجله تحقیقات توسعه پرستاری و مامایی دوره: 11، شماره: 1
16 The Effects of Compassion-Focused Therapy on Social Adjustment in Female Prisoners (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 6، شماره: 1
17 The Relationship Between Family Function, Perfectionism and Hidden Anxiety of Students (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 5، شماره: 3
18 The relationship between mental health and perceived social support with the post traumatic growth model through the mediating role of coping strategies in COVID-۱۹ recovered patients (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 24، شماره: 4
19 The Relationship of Mental Health and Resilience with Posttraumatic Growth through the Mediating of Defensive Styles in the COVID-۱۹ Survivors (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سلامت کاسپین دوره: 7، شماره: 4
20 The Role of Cognitive Emotion Regulation, Resilience and Sleep Disorders in Predicting Suicidal Ideation of Addicts Under Treatment (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 5، شماره: 3
21 بررسی اثربخشی تجسم هدایت یافته و معنادرمانی بر میزان افسردگی، اضطراب و امیدواری زنان مبتلا به سرطان بیمارستان شفا اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 2، شماره: 5
22 پیش بینی تعارض زناشویی بر اساس سلامت معنوی، دلزدگی زناشویی و تاب آوری زوجین در حال متارکه شهر تنکابن (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 6، شماره: 67
23 پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس انعطاف پذیری هیجانی، مهارت های ارتباطی و اجتناب شناختی در زنان متاهل شهرستان کلاچای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 7، شماره: 1
24 تاثیر آموزش تجسم هدایت یافته و تنش زدایی تدریجی بر سردرد و میزان ناتوانی ناشی از آن در زنان مبتلا به میگرن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 3، شماره: 10
25 تحلیل معادلات ساختاری در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با گرایش به تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان با نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 1
26 تدوین مدل رضایت از زندگی بر اساس انواع هوش با میانجی گری سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 5
27 تعیین اثربخشی تلفیقی آموزه های دینی و آرامش سازی عضلانی بر تنش ادراک شده و تحمل پریشانی والدین کودکان استثنایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 23، شماره: 27
28 تعیین اثربخشی نمایش درمانی (سایکودرام) بر میزان شادکامی و اعتماد به نفس دختران دارای اعتماد به نفس پایین پیش دانشگاهی شهر بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 4
29 رابطه ی سبک های فرزند پروری ادراک شده و هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان پسر (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 4، شماره: 2
30 مدل یابی ساختاری کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام اس بر اساس سبک زندگی ارتقاء دهنده و سواد سلامت با نقش میانجی سرمایه روانشناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 16، شماره: 2
31 مقایسه اثر بخشی آموزش دلگرم سازی و مهارت های زندگی بر خودکارآمدی همسران معتادان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 4، شماره: 3
32 مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری و آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت و فرسودگی شغلی کارکنان مراکز بهداشت رشت (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 1، شماره: 1
33 مقایسه اثربخشی آموزش برنامه فرندز و بازی درمانی بر پاسخ به درد کودکان مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 3
34 مقایسه اثربخشی آموزش گروهی هوش هیجانی و راهبردهای مقابله با استرس بر میزان شادکامی و سلامت عمومی بیماران سرطانی (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 6، شماره: 3
35 مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت خشم مبتنی بر روی آورد درمان شناختی- رفتاری و قصه درمانی بر خودکارآمدپنداری و تاب آوری تحصیلی در دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه- فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 2
36 مقایسه اثربخشی آموزش مفاهیم ذهن خوانی و درمان پاسخ محور بر مهارت اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 1
37 مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری و حافظه سرگذشتی بیماران مبتلا به افسرده خویی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 3
38 مقایسه تاثیرآموزش مفاهیم ذهن خوانی و درمان پاسخ محور بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی معنادرمانی گروهی بر رضایت زناشویی و خودکارآمدی عمومی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
2 اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر فرسودگی شغلی و سلامت عمومی پرستاران شاغل در بیمارستان اریا رشت (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
3 اثربخشی آموزش مهارت های خود تعیین گری بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دوره متوسطه دوم شهرستان بابل (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
4 اثربخشی طرحواره درمانی بر تنظیم هیجان در زوجین دارای تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
5 The effectiveness of training life skills (stress management,anger managemen,problem solving,self awareness)on life quality of cancer patient (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
6 بررسی رابطه ای هوش روحانی با سلامت عمومی و رضایت زناشویی پرستاران زن متاهل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
7 بررسی رابطه بین سلامت معنوی با نگرش مربوط به انتخاب همسر در مراجعین در حال متارکه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
8 بررسی رابطه جو عاطفی خانواده، با نگرش مربوط به انتخاب همسر در مراجعین در حال متارکه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
9 بررسی رابطه سرمایه های روانشناختی با کیفیت زندگی در زنان سالمند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
10 پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد تنکابن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
11 تاثیر درمان مبتنی بر مثبت اندیشی بر انعطاف پذیری مرگ در بیماران سرطانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
12 تاثیر درمان مبتنی بر مثبت اندیشی بر نگرانی و اضطراب مرگ در بیماران سرطانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
13 تعیین رابطه جو خانوادگی، با اضطراب دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
14 تعیین میزان پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس مهارتهای مقابله با استرس در دانشجویان زن متاهل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
15 رابطه بین استرس ادراک شده با بهزیستی روانشناختی کارکنان مراکز بهزیستی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب ­های اجتماعی
16 رابطه بین جو خانوادگی و شیوه های حل تعارض والد فرزند با زور گویی در دانش آموزان پسر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی دستاورد های جهانی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
17 رابطه بین خود تنظیمی هیجانی شناختی، با بهزیستی روانشناختی کارکنان مراکز بهزیستی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی
18 رابطه بین سبک های فرزند پروری با زورگویی در دانش آموزان پسر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
19 رابطه بین شیوه های حل تعارض والد فرزند با زور گویی در دانش آموزان پسر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
20 رابطه صفات شخصیت و سبک زندگی با تاب آوری زنان تحت پوشش بهزیستی (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
21 رابطه کمالگرایی با اضطراب اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
22 رابطه گرایش های مذهبی و سبک های اسناد با سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت
23 مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه روانشناسی (دریافت مقاله) همایش تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری
24 مطالعه روابط بین متغیرها در حیطه روان پویشی: پنج عامل بزرگ شخصیت، روابط موضوعی، مکانیزم های دفاعی، نیرومندی من، واقعی تسنجی و تنظیم هیجانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
25 مقایسه اضطراب مرگ و تاب آوری روانی در سالمندان ساکن مراکز نگهداری و سالمندان ساکن منزل شهر رشت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
26 مقایسه اضطراب مرگ و تاب آوری روانی در سالمندان ساکن مراکز نگهداری و سالمندان ساکن منزل شهر رشت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
27 مقایسه سلامت روانی و سبکهای مقابلهای بین زنان با بارداری خواسته وبارداری ناخواسته شهر ساری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
28 مقایسه میزان خشم در دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی در دو گروه مدارس مختلط و تک جنسیتی در شهرستانهای نوشهر وچالوس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران