سید محمد میرباقری

 سید محمد میرباقری استاد، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم

سید محمد میرباقری

mohammad mahdi mirbagheri

استاد، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.