محمدصادق حاجی پور کریمی

 محمدصادق حاجی پور کریمی پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

محمدصادق حاجی پور کریمی

Mohamad Sadegh Hajipour

پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.