دکتر صالح رفیعی

دکتر صالح رفیعی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر صالح رفیعی

Dr. Saleh Rafiei

استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر توانایی های شناختی و تاب آوری ورزشکاران نابینا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 27
2 ارتباط عدالت سازمانی و توانمندسازی با رفتار شهروندی اعضای هییت علمی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 4، شماره: 9
3 ارتباط کمال گرایی با اضطراب رقابتی و فرسودگی ورزشی در تکواندوکاران مرد لیگ برتر جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 15
4 Comparison of Anticipation Accuracy and Visual Search Behavior of Handball Players in Simulated Triple Handball Defense Situation (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 16، شماره: 1
5 Effect of the Quiet Eye Training on Motor Learning of Pistol Shooters (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 16، شماره: 1
6 The Effect of the Quiet Eye Training on the Gaze Control in Pistol Shooters: Randomized Control Trial (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 16، شماره: 1
7 The Role of Visual Search Behavior and the Verbal Report in Anticipation Skill of Skilled and None-Skilled Badminton Players in Smash Hits (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 5
8 بررسی تشابه بازنمایی عمل در اجرای واقعی و مشاهده پرتاب آزاد بسکتبال در افراد ماهر و مبتدی: مطالعه کینماتیک و الگوی حرکات چشم (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 13، شماره: 46
9 تاثیر بازی های حرکتی هدفمند انفرادی و گروهی بر مهارت های بینایی-حرکتی در کودکان دختر هشت ساله (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 14، شماره: 49
10 تاثیر پرآموزی و فواصل تمرین آسایی متفاوت بر تحکیم مبتنی بر ثبات و تداخل پس گستر در حافظه حرکتی آشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 6، شماره: 1
11 تاثیر تمرین در سطح تعاملی، توانبخشی شناختی و تمرینات ورزشی برکارکرد های شناختی و عملکرد حرکتی مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیوس (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 7، شماره: 11
12 تاثیر تواتر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر اجرای مهارت پرتاب دارت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
13 تاثیر ثابت قدمی بر خودکارآمدی تمرینی و کارایی مشارکتی ورزشکاران نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 11، شماره: 39
14 تاثیر خستگی محیطی بر ویژگی های زمانی تصویرسازی ذهنی در شناگران غیرماهر و ماهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 23
15 تاثیر مداخلات حرکتی بازی محور بر سواد بدنی، مشارکت در فعالیت بدنی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی ۸ تا ۱۰ سال (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 7
16 تاثیر مداخلات مبتنی بر تسهیل سازی عصبی عضلانی گیرنده های عمقی اندام تحتانی بر تعادل ایستا، پویا، کارکردی و الگوی گام برداری سالمندان (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 7، شماره: 7
17 تاثیرآموزش براساس تربیت بدنی رشدی بر اختلال کمبود توجه/بیش فعالی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 32
18 تبیین الگوی ارتباطی سلامت معنوی با اخلاق حرفه ای در مربیان ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 14
19 جستجوی بینایی و دقت تصمیم گیری داوران ماهر و مبتدی بسکتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 21
20 زمان سنجی تصویرسازی ذهنی در شناگران ماهر و غیرماهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 22
21 مدل ساختاری سبک های هویت، تعهد هویت و تقید به نماز در ورزشکاران جوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 16
22 مرور نظام مند مطالعات حوزه فیزیولوژی ورزش در فوتبال: چالش ها و فرصت ها (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 38
23 مقایسه رفتار پیش بینی و جستجوی بینایی سرویس بلند بین بازیکنان ماهر و غیر ماهر بدمینتون (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 14، شماره: 48
24 مقایسه مهارت های بینایی داوران ماهر و مبتدی بسکتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 39
25 نقش خودپذیری نامشروط در ارتباط کمال گرایی و تحلیل رفتگی در بازیکنان بسکتبال دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 5، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مشاهده الگوی ماهر و مبتدی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در افراد با سطوح مختلف توانایی تصویرسازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
2 تاثیر تغییر پذیری تمرین و منجمد سازی درجات آزادی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
3 تاثیر دستکاری فاصله و عرض هدف بر یادگیری مهارت پرتاب دارت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
4 تاثیر فعالیت های ادراکی - حرکتی بر دامنه ی توجه دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
5 تاثیر مداخله ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان فوتسالیست ماهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
6 مقایسه بازخورد افزوده با کانون توجه ( درونی و بیرونی ) بر یادگیری مهارت پرتاب وزنه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش