مرتضی رحمانی

 مرتضی رحمانی عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی

مرتضی رحمانی

Morteza Rahmani

عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Bi-Objective Airport Gate Scheduling with Controllable Processing Times Using Harmony Search and NSGA-II Algorithms (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 11، شماره: 1
2 ارزیابی عملکرد پژوهشی یک دانشگاه دولتی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده های شبکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 17، شماره: 67
3 اولویت بندی حوزه های کاربرد فناوری غشاء (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 8، شماره: 13
4 بررسی پیامدهای حاصل از توسعه فناوری تولید و استفاده از سوخت های گیاهی در مقایسه با سوخت های فسیلی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 10، شماره: 19
5 بررسی مدل بلک- شولز کسری با توان هرست روی اختیار معامله اروپایی با هزینه های معاملاتی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 8، شماره: 32
6 تعیین سهم ترافیک در آلودگی هوای کلان شهر تهران و الزامات فناورانه برای بهسازی آن (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 15، شماره: 29
7 توسعه مدل جامع تحلیل پوششی دادهها برای تعیین بهترینتامینکننده بادادههای غیردقیق و محدودیتهای وزنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 8، شماره: 1
8 طراحی الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه های ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 20، شماره: 88
9 مدل سازی چند هدفه مساله تخصیص گیت با استفاده از الگوریتم NSGA-II ومحدودیت اپسیلون (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 51
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 واکاوی دورههای تحصیلات تکمیلی پژوهشمحور در جهاد دانشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه تحصیلات تکمیلی پژوهش محور در ایران
2 ارزیابی عملکرد پژوهشی یک دانشگاه نظامی با استفاده از روش AHP/DEA-AP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
3 Optimizing airport gate scheduling with controllable processing times using NSGA-II algorithm (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
4 بهبود ناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی با استفاده از ماتریس خطای ضربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
5 تجزیه نامنفی ماتریس و کاربردهای آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
6 تحلیل تاثیرات تور می کالاها و خدمات در شاخص کل به روش KPCA| (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
7 تعیین ابعاد محاطی و فراکتالی شاخص سهام به کمک DFA (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
8 شناسایی و رتبه بندی عوامل و شاخصهای کلیدی موثر بر مدیریت تهدیدات امنیت فیزیکی و محیطی اطلاعات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
9 محور گیری در حل دستگاه معادلات خطی بروش تصویر سازی و کاربرد آن (دریافت مقاله) سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
10 مدل مدیریت ایمنی هوشمند برای راه های برون شهری با بکارگیری شبکه های عصبی - فازی و تصمیم سازی چند معیاره AHP (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران