دکتر منصور خانکی

دکتر منصور خانکی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دکتر منصور خانکی

Dr. Mansur Khanaki

عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی فنی- اقتصادی به کارگیری چرخه یک طبقه ای مایع سازی گاز طبیعی با مبردچندجزئی به منظور قله سایی نیاز صنایع انرژی بر (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 2
2 بهبود عملکرد سیستم سرمایش تبخیری مستقیم با استفاده از مخزن آب ذخیره کننده انرژی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 1
3 مطالعه سیستم سرمایش جذبی خورشیدی دو اثره لیتیم بروماید آب (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 2، شماره: 2
4 مقایسه فنی و اقتصادی اثر پیش سرمایش جذبی بر واحدهای مایع سازی گاز طبیعی به منظور تامین سوخت نیروگاه شهید رجائی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز جریان عبوری از میان یکی از شاخکهای بینی انسان و بررسی پدیده رسوب کردن گردبادی برای تصفیه هوای ورودی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
2 آنالیز جریان عبوری ازحفره بینی و بررسی نحوه توزیع دمای هوای تنفسی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
3 آنالیز حساسیت فرایندهای اکسپاندری و مبردچندجزیی یک طبقه ای نسبت به تغییرات خوراک در نیروگاه های مایع سازی گازطبیعی مقیاس کوچک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
4 آنالیز حساسیت و تحلیل مشخصههای ترمودینامیکی چرخهی برایتون معکوس در سرمایش عمیق کابلهای ابررسانا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
5 آنالیز و بهینه سازی برج خنک کننده جریان مخالف با پکینگ فیلمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
6 ارزیابی تجربی مدل انتقال حرارت جوششی با استفاده نانو سیال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
7 ارزیابی فنی و اقتصادی تامین انرژی با استفاده از بیوگاز و موتور CHP برای مناطق روستایی با اقلیم سرد و خشک (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
8 امکان سنجی اقتصادی استفاده از واحدهای مایع سازی گاز طبیعی اشتراکی قابل حمل برای تامین سوخت نیروگاه ها (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
9 بررسی اثر پیش سرمایش تبرید جذبی بر شاخصهای عملکردی چرخه مایع سازی گاز طبیعی مبرد چند جزئی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
10 بررسی اثر زبری سطح استاتور و روتور برمیدان جریان و انتقال حرارت موتور الکتریکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
11 بررسی تاثیرات دما و فشار منابع گرمایی و ویژگی های سیال عامل بر روی بازدهی و کار خالص خروجی سیکل ارگانیک رانکین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
12 بررسی چرخه دوگانه رانکین آلی به همراه چرخه تراکم بخار (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته
13 بررسی عملکرد چیلر جذبی لیتیم بروماید- آب دو اثره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
14 بررسی عوامل موثر در طراحی برج خنک کننده تر جریان مخالف (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
15 بهره گیری از گاز سرد خروجی برای پیش سرمایش در سیستم مایع سازی گاز طبیعی یک طبقه ای مبرد چند جزیی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
16 بهینه سازی چرخه تولید توان رانکین دو مرحله ای با به کار بردن سیال عامل مخلوط برای استفاده از انرژی سرمایشی گاز طبیعی مایع شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
17 پیشنهاد فرایند دو اکسپاندری-نیتروژنی به عنوان جایگزین مناسب فرایند اکسپاندری -نیتروژنی ساده جهت استفاده در واحدهای قله سایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
18 تاثیر شرایط محیطی در عملکرد فرآیند مایع سازی گاز طبیعی در سیکل دو طبقه ای مبرد مخلوطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
19 تاثیر کرنش صفحه ای بر ضریب رسانش حرارتی گرافین با استفاده از دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری
20 تحلیل ترمودینامیکی سیکل ترکیبی نیروگاه 348 مگاواتی شهید رجایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
21 توسعه سیستم های تولید انرژی ترکیبی بیوگاز-فتوولتاییک به منظور تامین نیازهای الکتریسیته و گرمایش روستاهای واقع در اقلیم سرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
22 خنکسازی هوای ورودی به کمپرسور به روش تبرید جذبی و تاثیر آن در بهبود عملکرد توربینگازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
23 روش مکان یابی بهینه اجکتور در سیستم ترکیبی تبرید جذبی با توجه به آنالیز ترمودینامیکی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
24 شبیه سازی عددی عملکرد پرههای حلقهای و دندانهدار در مبدل حرارتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن
25 شبیه سازی و بهینه سازی فرایند مایع سازی گاز طبیعی با چرخه پیش سرمایش آبشاری پروپان – اتان در ایستگاه های پمپ گاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
26 عملکرد سیستم چیلر جذبی خورشیدی دو اثره ( لیتیم بروماید- آب ) در شهر اهواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
27 محاسبه رسانش گرمایی سیلیکای آمورف به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی با رهیافت دستیابی به تعادل (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
28 مطالعه اقتصادی احداث واحدهای مایع سازی گاز طبیعی جهت تامین سوخت نیروگاه های حرارتی در فصول سرد سال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
29 مقایسه دو چرخه مایع سازی گاز طبیعی در مقیاس کوچک (مبرد چند جزیی و اکسپندری) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی