دکتر سید حبیب الله میرغفوری

دکتر سید حبیب الله میرغفوری دانشیار، بخش مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

دکتر سید حبیب الله میرغفوری

Dr. Habib Allah Mirghafoori

دانشیار، بخش مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی نظام اداری متاثر از فناوری های همگرا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 50
2 آینده پژوهی وقوع نظام اداری همگرا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 31
3 آینده نگاری نظام آموزش مهارتی در پرتو فناوری های همگرا (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 6، شماره: 21
4 ارائه مدلی برای پیش بینی سطح معنویت در سازمان با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 3
5 ارائه مدلی برای پیش بینی سطح معنویت در سازمان با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 3
6 ارائه ی چارچوبی برای پیش بینی سطح خلاقیت و نوآوری در سازمان بر مبنای اقدامات دانشی،با رویکرد شبکه ی عصبی مصنوعی (مطالعه ی موردی: سازمان های دولتی منتخب استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 25، شماره: 4
7 ارائه ی راهبردهای کاهش خطر پذیری در زنجیره ی تامین با رویکرد تجزیه و تحلیل اهمیت – عملکرد و MADM (مطالعه ی موردی در صنعت فولاد آلیاژی) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 6، شماره: 2
8 ارایه راهکارهای ارتقای عملکرد در بخش دولتی با رویکرد BSC ،ANP فازی و VIKOR (مطالعه موردی در اداره کل تعاون استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 6، شماره: 1
9 ارزشیابی کیفی دانشکده فرش با رویکرد فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 6، شماره: 16
10 ارزیابی تولید ناب با رویکرد سلسله مراتبی مورد: صنایع کاشی و سرامیک استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 22
11 ارزیابی راهبردی کیفیت خدمات شهرداری یزد با رویکرد تلفیقی مدل سروپرف و ماتریس مشاوران گروه بوستون بر مبنای تحلیل روابط خاکستری فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 3
12 ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 13
13 ارزیابی کیفیت خدمات شرکت های پخش دارویی با رویکرد ترکیبی کانو، سروکوال و شبکه هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 10، شماره: 4
14 از زنجیره تامین پایدار تا پایداری شرکت و رضایت ، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 17، شماره: 98
15 استفاده از روش نقشه شناختی در طراحی مدل زنجیره تامین پایدار بیمارستان ها در محیط فازی نوع ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 8، شماره: 25
16 الگوی معنویت سازمانی در آموزش عالی مبتنی بر آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 2
17 اولویت بندی پروژه های بهبود در مدل EFQM با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای یزد) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 2
18 Developing a Method for Risk Analysis in Tile and Ceramic Industry Using Failure Mode and Effects Analysis by Data Envelopment Analysis (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 7، شماره: 2
19 بررسی تاثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر فرایند خلق دانش ( مورد مطالعه: شرکت های تعاونی منتخب استان یزد) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 7، شماره: 13
20 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 18، شماره: 52
21 بررسی رابطه میان بهروزی روان شناختی و وفاداری کارکنان با تاکید بر نقش فضیلت سازمانی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی استان یزد) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 15، شماره: 3
22 بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی نسخ الکترونیک در داروخانه های شهر یزد (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 16، شماره: 4
23 بررسی مولفه های تاثیرگذار بر رقابت پذیری شرکت های منتخب دانش بنیان در انقلاب صنعتی چهارم (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 13، شماره: 3
24 بررسی نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه میان سرمایه فکری و عملکرد سازمانهای خدماتی با رویکرد BSC (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 2، شماره: 2
25 به کارگیری رویکرد فراترکیب جهت ارائه مدل تعالی شرکت های زایشی در بستر اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 14، شماره: 51
26 بهینه سازی زنجیره تامین بیمارستان تحت شرایط عدم قطعیت: کاربرد برنامه ریزی آرمانی فازی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
27 پیش بینی موفقیت تجاری سازی ایده های نوآورانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی؛ مطالعه موردی مخترعان و نوآوران استان یزد (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 1
28 پیکره بندی زنجیره تامین پایدار بخش خدمات درمانی با استفاده از روش نقشه شناختی فازی (مورد مطالعه: بیمارستان های شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 2
29 تجزیه و تحلیل شکاف جنسیتی در کاربری اینترنت دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دختر و پسر دانشگاه یزد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 1، شماره: 2
30 تجزیه‌وتحلیل نقش مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تأمین پایدار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 22، شماره: 67
31 تحلیلی بر ریسک های تامین کنندگان در زنجیره تامین با رویکرد ترکیبی تحلیل رابطه ای خاکستری و VIKOR فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 2
32 تحلیلی بر سناریوهای ایجاد نوآوری باز در حوزه صنعت غذایی با رویکرد پویایی سیستم(SD)و تکنیک دیمتل فازی( مطالعه موردی صنعت کنجد استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 17، شماره: 36
33 تحلیلی بر عملکرد برنامه های کودک صداوسیما از دیدگاه خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 29، شماره: 4
34 تحلیلی بر عوامل بحرانی موفقیت (CSF) شهرداری ها در حوزه توسعه خدمات جدید (NSD) با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: حوزه زیباسازی شهرداری منطقه ۱ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 2
35 تحلیلی بر عوامل موثر بر موفقیت تحویل خدمت در دولت الکترونیک (مطالعهموردی: خدمات الکترونیک دانشگاه یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 7، شماره: 2
36 تحلیلی بر موانع پیاده سازی بهبود مستمر در شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 16، شماره: 34
37 تحلیلی برعوامل حیاتی موفقیت درحوزه کارآفرینی فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 15، شماره: 26
38 تدوین نقشه استراتژی سازمان با بهره گیری از مدل Interpretive Structural Modeling(ISM) )مطالعه موردی: گروه تولیدی یزدبسپار ( (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 4
39 تدوین و ارزیابی وضعیت عملکرد راهبردی مراکز آموزش عالی مورد (دانشگاه علم و هنر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 4، شماره: 6
40 تصمیم گیری گروهی با رویکرد فازی به منظور ارزیابی انعطاف پذیری زنجیره تامین کارخانه یزدباف (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 4
41 تصمیم گیری های اخلاقی در فضای سایبری و عوامل جمعیت شناختی موثر بر آن: بررسی ارتکاب به جرایم اینترنتی در کاربران اینترنت شهرستان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 8، شماره: 1
42 تعیین استراتژی مدیریت دانش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 4
43 تعیین استراتژی مدیریت دانش سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 4
44 تعیین موانع نوآوری باز در حوزه صنایع غذایی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 4
45 توسعه الگوریتم ابتکاری مبتنی بر شمارش کامل به منظور بهینه سازی دوسطحی مساله طراحی شبکه هاب لجستیکی در زنجیره تامین امداد و بلایا (مستخرج از رساله دکتری با همین عنوان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 1
46 توسعه ی الگوی مفهومی تسهیل تجاری سازی اختراعات ثبت شده توسط افراد حقیقی: رویکرد نظریه ی برخاسته از داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 8، شماره: 2
47 درمانگاه های شهرستان یزد: کارا یا ناکارا؟ (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 6
48 راهبرد پویایی شناسی تاثیر دانش بر عملکرد و پایدارسازی رضایت مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 8
49 رتبه بندی عوامل مؤثر بر ارتقای نوآوری در شرکتهای وابسته به مراکز رشد با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی؛مطالعه موردی پارک علم و فناوری یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 9، شماره: 36
50 رهنمودی جهت ارائه الگوی توسعه گردشگری ایران با تکنیک نگاشت ادراکی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 51
51 شناسایی و اولوی تبندی مولفه های موثر بر سطح رضایت گردشگران خارجی در شیراز با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و تصمی مگیری چند شاخصه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 5، شماره: 13
52 شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش درسازمان های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 36
53 شناسایی و رتبه بندی عامل های موثر در گماشته نشدن زنان به پست های مدیریتی در سازمان های دولتی استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 4، شماره: 1
54 طراحی الگوی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر ارتقای نوآوری در شرکت های مستقر در مراکز رشد (مورد: شرکت های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 8، شماره: 4
55 طراحی الگوی نوآوری باز صنعت طلای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 54
56 طراحی مدل احتمالاتی زنجیره تامین پایدار در صنعت برق با نفوذ تولیدات تجدیدپذیر (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 11، شماره: 1
57 طراحی مدل توسعه کارآفرینی گردشگری فرهنگی در شهر میراث جهانی یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 9، شماره: 18
58 طراحی مدل سنجش سطح کیفیت خدمات کتابخانه الکترونیکی دانشگاه یزد با رویکرد ترکیبی مدل‌سازی ساختاری تفسیری ویکور در محیط فازی شهودی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 2
59 طراحی مدل نقشه شناختی فازی عوامل موثر بر عملکرد طرح های توسعه خوشه کسب و کار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 4
60 طراحی مدل یکپارچه توسعه سطح نوآوری و تجاری سازی شرکت های دانش بنیان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 4
61 طراحی مدلی براى ارزیابى ریسک در زنجیره ى تامین با رویکرد شبکه ى عصبى مصنوعى (مطالعه ى موردى: شرکت فولاد آلیاژى ایران - یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 30
62 طراحی مدلی جهت ارزیابی و انتخاب پروژههای بهبود شش سیگما با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 2، شماره: 2
63 کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی در اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه سهامداران (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 2، شماره: 1
64 کاربرد مدل جامع قابلیت های سازمانی در چرخه OODA (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 3، شماره: 2
65 مدل تصادفی چندهدفه به منظور تعیین نوع، ظرفیت و محل نصب تولیدات پراکنده در زنجیره تامین جدید صنعت برق (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 2
66 مدیریت بهره برداری بهینه آبخوان دشت ابرکوه با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 3
67 مقایسه و رتبه بندی عملکرد مالی شرکت های مخابرات استانی با رویکرد مدل جمعی تحلیل پوششی داده ها و روش کارایی متقاطع (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 24، شماره: 2
68 نگاشت نقشه یکپارچه توسعه سطح نوآوری و تجاری سازی شرکت های دانش بنیان ایران با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی بازاریابی صنعتی در SME های استان یزد با رویکرد MADM فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
2 آسیب شناسی کارآفرینی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری یزد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
3 آیا مدیریت به پایان عمر خود نزدیک می شود (آینده پژوهی نظام مدیریت در عصر همگرایی فناورانه) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
4 آینده نگاری نظام اداری مدیریت بحران شهری با رویکرد همگرایی فناورانه (مورد مطالعه: شهر یزد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
5 ارائه الگویی راهبردی در طراحی دانشگاه اسلامی با استفاده از مدل سیستم مانا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 ارائه مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی جهت ارزیابی و پیش بینی عملکرد شعب بانک مطالعه موردی (شعب بانک تجارت یزد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
7 ارائه مدل علی_معلولی مصرف گاز طبیعی استان یزد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 ارائه مدلی جهت ارزیابی کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی داخل شهری با رویکرد سروکوال خاکستری (مورد مطالعه: خدمات اتوبوسرانی شهر یزد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
9 ارائه مدلی جهت فراگیر نمودن استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات رسانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
10 ارائه نقشه استراتژیک شرکت مانیک با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
11 ارائه ی انواع سیاست های نگهداری و تعمیرات (نت) و معیارهای اساسی انتخاب آنها برای کارخانجات تولیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
12 ارایه چارچوبی جهت تدوین استراتژی های بهینه نگهداری وتعمیرات با رویکرد داده کاوی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
13 ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده های- فازی و کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شعب بانک تجارت استان یزد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
14 ارزیابی عملکرد سازمان های خدماتی حرفه ای در به کارگیری فرآیند مدیریت دانش مطالعه ی موردی: بیمارستان های شهرستان یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
15 استخراج و ارزیابی شاخصهای ارزیابی آمادگی سازمان جهت اجرای ERP در صنعت تایرسازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
16 اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی راهی بهسوی ارتقای سطح تولید (دریافت مقاله) همایش منطقه ای تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی
17 انتخاب مدیر با روش تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی مجموع وزنی کالا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
18 انتخاب مناسب ترین سیستم اطلاعات منابع انسانیHRIS با استفاده از FAHP در شرکت اریسا پارس صنعت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
19 انتخاب و بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از روش میانگین واریانس مارکویتز و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
20 اولویت بندی پروژه های بهبود مدل EFQM با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: پروژه های بهبود فناوری اطلاعات) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
21 اولویت بندی شاخصهای زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش DEMATEL:شرکت پتروشیمی پردیس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک
22 بررسی تاثیر ابعاد سه گانه سرمایه فکری بر عملکرد سازمان های خدماتی با رویکرد BSC (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام
23 بررسی تاثیر اشتراک گذاری دانش در توسعه محصول جدید مطالعه موردی صنایع تولیدی مواد غذایی شهرک صنعتی شیراز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
24 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های بیمه و همچنین نقش میانجی ارزش بازار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
25 بررسی تاثیر عامل بعد فرهنگی بر جذب گردشگر کویر نوردی در استان یزد با رویکرد FCM (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر
26 بررسی تاثیر فناوری نوآورانه بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار مصرف کننده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
27 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر کیفیت خدمات ارائه شده در سازمانهای آموزشی با نقش میانجی نوآوری سازمانی ( موردمطالعه : دانشگاه علم و هنر) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
28 بررسی تاثیر مولفه های سرمایه فكری بر فرآیند مدیریت دانش در سازمان های خدماتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور
29 بررسی تاثیر مولفه های شش گانه مدیریت دانش در سازمان های خدماتی بر عملکرد آن ها با رویکرد BSC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
30 بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر عملکرد پروژه های عمرانی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
31 بررسی تقاضای بیمه های زندگی برتوسعه مالی و شاخص اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران
32 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با تعهدسازمانی و پیشرفت حرفه ای کارکنان با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران (با رویکرد نوآوری های مدیریتی)
33 بررسی راهکارهای مناسب جهت تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
34 بررسی سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتالی در ایران (مورد مطالعه بیت کوین) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
35 بررسی سیستماتیک بر روی تحقیقات پیرامون شرکت های متولد شده جهانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
36 بررسی عوامل ریسک مالی خوشه کنجدی با رویکرد ویکور فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
37 بررسی عوامل موثر بر نوآوری محصول سبز و اثر آن بر مزیت رقابتی و عملکرد اقتصادی (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط استان اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
38 بررسی کارایی نسبی صندوق های سرمایه گذاری مشترک با تکنیک DEA و MADM (دریافت مقاله) کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
39 بررسی مولفه های اثر گذار بر توان رقابتی شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
40 بررسی نقش استراتژیک برون سپاری در عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
41 بررسی نقش استراتژیک برون سپاری در عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
42 بررسی نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه میان سرمایه فکری و عملکرد سازمان های خدماتی با رویکرد BSC (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
43 بررسی و تبیین روش ISM جهت تعیین اهداف استراتژیک و افزایش توانمندی مدیریت استراتژیک عملکرد برای دستیابی سازمان به چابکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
44 بررسی و تجزیه و تحلیل موانع تسهیم دانش در سازمان های دولتی مطالعه موردی:سازمان های دولتی استان یزد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
45 برنامه ریزی راهبردی شرکت مانیک با استفاده از SWOT (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
46 بکارگیری تکنیک مطالعات عملیات و خطر در ارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسک ( مطالعه موردی: نیروگاه منتظر قائم کرج ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
47 بکارگیری تکنیک مطالعه عملیات و خطر در ارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسک مطالعه موردی: نیروگاه منتظر قائم کرج (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
48 بهبود بهره وری کارکنان با استفاده از سیستم ارزشیابی عملکرد (مطالعه موردی: دانشگاه یزد) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
49 پیش بینی رضایتمندی مشتریان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ANN مطالعه موردی : هتلهای شهرستان یزد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
50 پیشبینی میزان سودآوری سهام شرکتها با رویکرد ترکیبی شبکههای عصبی و تکنیکهای تصمیمگیری چند شاخصه فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
51 تجزیه و تحلیل و رتبه بندی موانع تسهیم دانشدر سازمان های دولتیمطالعه ی موردی: شرکت توزیع برق استان یزد (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
52 تجزیه وتحلیل روابط مولفه های پیاده سازی مدارس هوشمند پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشمند
53 تحقق توسعهی پایدار سازمانی در سایهی فناوریهای همگرا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
54 تحلیلی بر عوامل ریسک مالی در خوشه محصولات کنجدی استان یزد با رویکرد ویکور فازی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
55 تحلیلی بر عوامل کلیدی موثر بر نوآوری باز در صنایع غذایی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
56 تحلیلی بر عوامل کلیدی موفقیت بر استراتژی های ورود محصولات ترمه یزد به بازاراهای بین المللی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
57 تحلیلی بر عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید سبز -مورد مطالعه: صنعت کاشی و سرامیک استان یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
58 تحلیلی بر عوامل موثر بر اثربخشی آموزش های فنی وحرفه ای با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
59 تحلیلی بر عوامل موثر بر نوآوری سازمانی با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
60 تحلیلی بر عوامل موفقیت استارت آپ ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
61 تحلیلی بر مولفه های موثر بر کیفیت خدمات کتابخانه های الکترونیکی با رویکرد ویکور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
62 تحلیلی بر وضعیت کارآفرینی شرکتی در شرکت های تعاونی شهرستان یزد با رویکرد کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
63 تحلیلی برنقش مدیریت ارتباط با دانشجودرآموزش عالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
64 تدوین نقشه استراتژی موسسات آموزش غیرانتفاعی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) (مورد: موسسه آموزش عالیج هاد دانشگاهی یزد) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
65 تدوین یک سیستم خبره برای پیش بینی موفقیت در استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
66 تعیین موانع نوآوری باز در حوزه صنایع غذایی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
67 توسعه خدمت جدید NSD و عوامل بحرانی موفقیت CSF و مرتبط با آن درحوزه خدمات شهری شهرداری (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
68 دورکاری ، راهبردی استراتژیک برای کارآفرینی روستایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
69 رابطه بین فرصت طلبی های تکنولوژیکی و تاکیدات بازاریابی و عملکرد سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
70 رتبه بندی شاخصهای موثر در زنجیره تامین لارس با استفاده از ویکور فازی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
71 رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی در منطقه صنعتی امیرکبیر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
72 رتبه بندی عوامل موثر بر جذب گردشگران اماکن تاریخی با تکنیک AHP فازی (مطالعه موردی : شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
73 رتبه بندی متقاضیان حقوقی تسهیلات اعتباری بانکی با رویکرد درخت تصمیم (روش درخت تقسیم و رگرسیون) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
74 رتبه بندی موانع بکارگیری بهینه فناوری اطلاعات در آموزش عالی در افق 1404(مطالعه موردی: دانشگاه علم و هنر یزد) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
75 رتبهبندی موانع توسعه بانکداری الکترونیکی با رویکرد سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری
76 روش آماری تحلیل همبستگی کانونی و مثالی از کاربرد آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
77 رویکردی بر ممیزی فناوری اطلاعات و شاخصهای مؤثر بر آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
78 سنجش کیفیت خدمات هتل های استان یزد و اولویت بندی عوامل موثر بر آن با استفاده از روش TOPSIS فازی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
79 سنجش میزان چابکی سازما نهای دولتی استان یزد(مطالعه موردی صنعت برق استان یزد) (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
80 سنجش میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات الکترونیکی بانک ها با استفاده از مدل کانو-سروکوال (مطالعه موردی بانک ملی شهرستان یزد) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
81 شناسایی عوامل سبز بودن تأمین کنندگان در یک زنجیره ی تأمین با استفاده از تکنیک دلفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
82 شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء زنجیره تامین ناب، چابک، تاب آور،پایدار (LARS) مطالعه موردی صنعت داروسازی گیاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
83 شناسایی عوامل موثر بر جذب گردشگر کویر نوردی در استان یزد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر
84 شناسایی عوامل موثر بر نوآوری باز از طریق جمع سپاری با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی (مطالعه موردی پارک علم فناوری یزد) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
85 شناسایی عوامل موثر در بکارگیری فناوری اطلاعات جهت خدمات رسانی (مطالعه موردی: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
86 شناسایی مهمترین عوامل ضایعات تولیدی مجتمع صنایع لاستیک یزد با ویکور فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
87 شناسایی و اولویت بندی عوامل موفقیت هوشمندی رقابتی با استفاده ازTOPSISگروهی فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک
88 شناسایی و تحلیل متغیرهای سیاستی در تقویت نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط در دوران پسا کرونا (موضوع مورد مطالعه: صنعت طلای یزد) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
89 طراحی ساختار سازمان با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: بخش فناوری اطلاعات استانداری یزد) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
90 طراحی مدل ارزیابی عملکرد بر اساس متدولوژی کارت امتیازی متوازن با رویکرد MADM (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
91 طراحی مدل عوامل موفقیت استارت اپ ها با رویکرد تحلیل محتوای کیفی (مورد مطالعه: استارت اپ های فناوری محوراستان یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
92 طراحی مدل و بررسی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین سبز با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
93 عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید سبز مورد مطالعه: صنعت کاشی و سرامیک استان یزد (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
94 کار تیمی در آموزش مجازی (مورد مطالعه: هنرستان های فنی استان یزد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
95 کاربرد مدل تحلیل شکاف در سنجش کیفیت خدمات شرکت های توزیع نیروی برق ( مورد : امور مشترکین برق شهرستان یزد ) (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
96 مدل جامع قابلیت های سازمانی به روش فراترکیب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
97 مدیریت بازارهای صادراتی گاز طبیعی ایران و چالش های پیش رو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
98 مدیریت ریسک زنجیره ی تامین: مفاهیم و کاربردها (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
99 مدیریت زنجیره تأمین پایدار: مزایا، موانع و محرک ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
100 مروری بر ادبیات مدیریت ارتباط با مشتری و نوآوری سبز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
101 مروری بر انتخاب تأمین‌کننده‌ی سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
102 مروری بر عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت استعداد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و توسعه پایدار
103 معرفی رویکردی نوین در هزینه یابی و مدیریت هزینه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت هزینه
104 نیازسنجی مهارت های آموزشی مدرسان مدارس و آموزشگاه های علمی آزاد با رویکرد SSM (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
105 همگرایی فناورانه: پارادایم آینده مدیریت تولید و عملیات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی