دکتر رستم صابری فر

دکتر رستم صابری فر دانشیار - دانشگاه پیام نور

دکتر رستم صابری فر

Dr. Rostam Saberifar

دانشیار - دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مداخله اجتماعی بر ارتقای محلات حاشیه نشین. نمونه موردی: محله مهرآباد شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 40
2 ارزیابی اثر کاربری اراضی شهری بر سلامت انسان (نمونه موردی شهر اسفراین) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 4، شماره: 4
3 ارزیابی فنی، اقتصادی، زیست محیطی تولید برق از زباله های جامد شهری: مطالعه موردی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 5، شماره: 1
4 ارزیابی محلات شهری بر اساس مؤلفه‌های سلامتی، ایمنی و زیست‌ محیطی در شهر مشهد (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 3، شماره: 3
5 ارزیابی نتایج عملی سیاستگذاریها در حوزه شهرهای دوستدار سالمند در کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 17، شماره: 2
6 اولویت‌بندی و مدیریت مخاطرات در مناطق کلان‌شهری (نمونه‌ی موردی: کلان‌شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 10، شماره: 39
7 بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر سلامت روان شهروندان (نمونه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 1، شماره: 2
8 بررسی تاثیر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در پایداری محیط زیست شهری، مورد مطالعه: منطقه ۹ مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 7، شماره: 14
9 بررسی تاثیر سیاست های رشد هوشمند شهری بر کاهش پراکنده رویی(نمونه موردی استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 11، شماره: 41
10 بررسی تاثیر شاخص های قابلیتی و کارکردی شهرداری در حضور و مشارکت شهروندان (نمونه موردی: شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 13، شماره: 46
11 بررسی تاثیر محیط مسکونی در افزایش خطر ابتلا به ایدز (نمونه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 61، شماره: 3
12 بررسی تاثیرات ثابت مقطعی و زمانی میزان شادی ساکنین براساس تحول عملکردهای شهری (نمونه مورد مطالعه شهر مشهد) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 9، شماره: 34
13 بررسی تحولات بخش مسکن ایران در یک قرن اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری شهری و منطقه ای دوره: 1، شماره: 3
14 بررسی توزیع جغرافیایی مبتلایان به ویروس کرونا در شهر مشهد بر اساس روش شکار مجدد و کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 6، شماره: 1
15 بررسی رابطه بین عملکردهای مختلف پارک‌های شهری با سلامت روانی سالمندان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 4، شماره: 3
16 بررسی رابطه بین میزان بهره مندی از فضاهای رفاهی شهری و سلامت روان شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 3، شماره: 2
17 بررسی شاخص های الگوی مسکن مناسب از منظر ساکنین گروه های حاشیه نشین شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 46
18 بررسی عوامل اثرگذار بر مشارکت مردم در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری، مورد پژوهش: شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 13، شماره: 28
19 بررسی عوامل تاثیرگذار بر عضویت و مشارکت روستاییان در شرکت های تعاونی روستایی مورد شناسی: استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 2، شماره: 4
20 بررسی نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و کالبدی در استقرار ایستگاه های جمع آوری کننده پسماندهای شهری (نمونه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 5، شماره: 1
21 بررسی و تعیین مولفه های اثرگذار در تایید و چاپ مقالات علمی و پژوهشی(مورد: مقالات چاپ شده در نشریات علوم جغرافیایی) (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 11، شماره: 42
22 بهره گیری از برنامه ریزی استراتژیک برای احیای بافت های فرسوده شهری (مورد مطالعه: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 8، شماره: 29
23 پهنه بندی خطر سیل در شهر بیرجند (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 11، شماره: 1
24 پیش بینی ترافیک تولیدی از کاربری های شهری مورد شناسی: شهر نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 26
25 تاثیرات زیستی - بیولوژیکی جدایی و تفکیک فضاهای باز شهری(نمونه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 2، شماره: 4
26 تبیین پیشران های کلیدی زیست پذیری شهرهای مرزی با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: شهر زابل) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 14، شماره: 54
27 تحلیل اثرات بلندمرتبه سازی بر فرم شهری کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 7، شماره: 1
28 تحلیل تطبیقی روند پراکنده رویی شهری در شهرهای استان خراسان شمالی (مطالعه موردی: شهرهای اسفراین و بجنورد) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 58
29 تحلیل تناسب توزیع فضایی و مکانیابی مراکز آتش نشانی با استفاده از تلفیق مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS)) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 3، شماره: 9
30 تحلیل عوامل تاثیرگذار در طراحی عناصر فضاهای شهری دوستدار کودک با بهره گیری از نقاشی کودکان (نمونه موردی: پارک ها و زمین های بازی شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 13، شماره: 47
31 تحول مدیریت شهری از طریق تقویت رابطه بین فرهنگ و هوش سازمانی در شهرداری نمونه موردی: شهرداری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 49
32 تعیین پیشران های فرهنگی و اجتماعی در جذب طبقه خلاق و سرمایه گذار در کلان شهرهای ایران(نمونه موردی، مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 21، شماره: 72
33 تعیین عوامل موثر در پیش بینی ترافیک تولیدی از کاربری های شهری(نمونه موردی، شهر نیشابور) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 17
34 تعیین مناطق مناسب زیرساخت های گردشگری سلامت در پیرامون کلان شهرها (نمونه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 5، شماره: 16
35 تعیین مولفه های موثر در مشارکت شهروندان در قالب نظریه دام اجتماعی و اثر تماشاگر (نمونه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 12، شماره: 43
36 تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر بروز و شکل گیری زباله گردی با روش آمیخته(نمونه مورد مطالعه شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 14، شماره: 3
37 تغییرات آب و هوایی و تاثیر آن بر فجایع طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 81
38 رابطه فرهنگ سازمانی در شهرداری و توانمندسازی ساکنین سکونتگاه های غیر رسمی شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 11، شماره: 41
39 سنجش اثر پراکنده رویی شهری در شهرهای کوچک و میانی بر پهنه های روستایی و کشاورزی (نمونه موردی: خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 61
40 سنجش میزان موفقیت سیاست های عدالت گرا با تعیین سطح توسعه مناطق شهری براساس شاخص های توسعه ی پایدار (نمونه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 2
41 سیستم های اطلاعات جغرافیایی و برنامه ریزی روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 11، شماره: 41
42 شناسایی عوامل موثر بر رعایت الگوی مصرف بهینه آب در ایران(نمونه موردی شهر فنوج) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 10، شماره: 40
43 شهرنشینی بی رویه و پیامدهای اجتماعی - فرهنگی آن (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 14، شماره: 56
44 ضرورت شناسایی و حفاظت از فضاهای سبز مبتنی بر شرایط محلی و منطقه ای ایران (نمونه موردی: باغ اکبریه بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 4
45 طراحی مدلی برای تعیین سهم عوامل موثر بر بازگشت حاشیه نشینان به روستا؛ مطالعه موردی: حاشیه نشینان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 42، شماره: 182
46 عوامل مرتبط با گزینش استراتژیهای بقا توسط فقرای شهری در ساکنان بافتهای ناکارآمد شهر تربت جام (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 23، شماره: 89
47 مدیریت رواناب شهری توسط مردم با تسهیلگری شهرداری در قالب نظریه های کنش ذهنی و پذیرش نوآوری (نمونه موردی، محله آبکوه مشهد) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 11، شماره: 44
48 مشخصات محله ای اثرگذار در تملک مکان و ارتقای روابط اجتماعی و همسایگی برای دستیابی به شهرسازی مردم مدار (نمونه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 68
49 مطالعه توسعه فیزیکی شهر بیرجند با معیار مخاطرات محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 3، شماره: 6
50 مطالعه عوامل اثر گذار بر میزان ترس از جرم در محلات مسکونی با نگاهی به نظریه دام کمیابی(نمونه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری شهری و منطقه ای دوره: 1، شماره: 1
51 مقایسه سطح تقاضای درآمدی گردشگری شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 4، شماره: 3
52 مقایسه کاربرد هوش مصنوعی با روش های سنتی در تعیین سرزندگی فضاهای شهری در ایران(نمونه مورد مطالعه، شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 7، شماره: 2
53 نقش بهره مندی از فضاهای شهری در ازدیاد تحرک و اثر آن در کاهش نرخ مرگ و میر(نمونه موردی پارک های شهری مشهد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 51
54 نقش طراحی و تجهیز پارک های شهری در جلب و تامین نیاز مراجعه کنندگان (نمونه موردی پارک های شهری مشهد) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 13
55 واکاوی احساس نابرابری و اثر آن بر مشارکت شهروندان در اداره کلان شهرها (مورد شناسی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب پذیری بخش کشاورزی بر اساس اصول پدافند غیر عامل (نمونه مورد استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
2 آشکارسازی موانع فراروی مدیریت شهری در راستای دستیابی به پایداری شهری (مورد مطالعه: کلانشهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
3 ارزیابی جاذبه های گردشگری و نقش آن در توانمند سازی اقتصاد توسعه روستایی سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
4 ارزیابی قابلیتها و مخاطرات محیطهای شهری نمونه موردی: شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
5 ارزیابی وضعیت مبلمان شهری فضاهای گردشگری شهر فردوس با استفاده از تکنیک تصمیم گیری تاپسیس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
6 انرژی زیست توده و قابلیت شهرستان فردوس دربهره مندی ازآن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
7 اولویت بندی الزامات اساسی، عملکردی و انگیزشی صنعت گردشگری و نقش آن در رضایتمندی و حضور گردشگران، نمونه مورد مطالعه شهر بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
8 ایجاد الگوهای کاربری زمین پایدار با استفاده از اهداف توسعه ی پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
9 ایده های صلح در دفاع ملی و پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) همایش پدافند غیر عامل و علوم انسانی
10 Effective factors on the distribution of income from religious orientation (Case Study: Shahid Moshhad) (دریافت مقاله) بیستمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی
11 بررسی آثار و پیامدهای گردشگری مذهبی بر توسعه شهر طبس مطالعه موردی آستانه مبارک حسین بن موسی کاظم(ع) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
12 بررسی تاثیر گردشگری بر کیفیت زندگی ساکنان شهر فردوس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی طراحی نوین مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست
13 بررسی تطبیقی دیدگاه موافق و مخالف ماندگاری قنات در حیات اقتصادی اجتماعی ایران (با تاکید بر گردشگری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
14 بررسی جایگاه فرایندهای ژئومورفیک در مکان گزینی و توسعه شهرها نمونه موردی مطالعه شهر بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
15 بررسی چالشهای پیشروی توسعه صنعت دوچرخه سواری درفضای شهری نمونه موردی شهرتربت جام (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
16 بررسی سرانه کاربری درمانی منطقه 1 شهرداری مشهد با تاکید بر نظام سلسله مراتب خدماتی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
17 بررسی سیستمی نقش اکوتوریسم در توسعه روستا در جهت دستیابی به توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرستان شهرکرد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
18 بررسی قابلیت تفکیک آبیاری فضای سبز ازآب شرب شهرنمونه موردی: شهرفردوس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
19 بررسی مشکلات مروجان کشاورزی در انتقال نتایج تحقیقات علمی به انار کاران ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی انار
20 بررسی مولفه های اثرگذاربرمقاومت حاشیه نشینان درمقابل پروژه های ارتقا و بهبود نمونه موردی:حاشیه نشینان شهربیرجند (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
21 بررسی نقش تحولات اقتصادی ناشی از اقتصاد غیررسمی در دستیابی به ناپایداری شهر (نمونه موردی: شهربانه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
22 بررسی نقش شهرک های روستایی در بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستاهای سنتی مطالعه موردی بخش تیمور آباد شهرستان هامون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
23 بررسی و تحلیل نقش عوامل جغرافیایی برحمل و نقل و ترافیک منطقه مرکزی شهر سبزوار (دریافت مقاله) اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر
24 بررسی و تعیین شرایط احساس امنیت در مناطق شهری (نمونه موردی: مناطق سیزده گانه شهر مشهد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
25 بررسی و تعیین مطلوبیت و ظرفیت پارک ها و فضاهای سبز شهری و نقش آن در رضایتمندی مردم (مورد شناسی پارک ملت زابل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
26 بررسی و مطالعه جایگاه روستائیان فقیر در رویکردهای گردشگری در روستاهای پیرامون شهرها نمونه موردی، روستاهای پیرامون شهر بیرجند (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
27 بررسی وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد شهروندان در بهره مندی از مسیرهای امن عبور از شهرها نمونه موردی : شهر مشهد (دریافت مقاله) هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷
28 بررسی وضعیت کیفیت زندگی شهری در ابعاد اجتماعی،کالبدی و محیطی مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
29 بررسی وضعیت محلات برخوردار و غیر برخوردار و تعیین نابسمانی فضای شهری مطالعه موردی: شهر همدان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
30 بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و تأثیر آن در توسعه گردشگری شهر بیرجند مطالعه موردی ارگ بهارستان (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
31 پایش چکونگی توسعه کلان شهرها بر اراضی پیرامونی و آثار و نتایج ناشی از آن مطالعه موردی شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
32 پدافند غیرعامل، فرهنگ ونظام مدیریت شهری (دریافت مقاله) همایش پدافند غیر عامل و علوم انسانی
33 پیگیری روند تحقق سیاستهای عدالتگرا در بهره مندی محلات شهری از خدمات نمونه موردی: شهرفردوس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
34 تاثیرات اکوتوریسم و طبیعت گردی درتوسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی:شهرستان سرایان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
35 تأثیر اقلیم بر معماری سنتی ومدرن در مناطق گرم وخشک(مطالعه موردی:شهر بیرجند) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
36 تحلیل و پهنه بندی کاربری اراضی شهر سبزوار با استفاده از تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
37 تحول در ترجیحات شاخص های مسکن در کلان شهرهای ایران (نمونه مورد مطالعه شهر مشهد) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
38 توسعه پایدار در جغرافیا و برنامه ریزی شهری مطالعه موردی شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
39 دلایل عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری و نقشآن در توسعه پایدار شهری (نمونه شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
40 رابطه کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی در مناطق شهری نمونه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
41 راهکارهای مقابله با پدیده خشک سالی در کشورهای اسلامی نمونه موردی ایران (شهرستان فردوس) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
42 رویکرد زیست پذیری شهری بر اساس شاخص های محیط زیستی (نمونه موردی مطالعه شهر مشهد) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
43 رویکردی تحلیلی به اثر باستانی دهانه غلامان سیستان در، راستای توسعه گردشگری پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
44 ساخت و ساز مسکن روستایی در مناطق جنگ زده استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
45 سنجش عوامل موثر بر امنیت درمحیطهای شهری نمونه مورد مطالعه شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
46 شناخت گروههای اولویت دار در آموزش روش های مناسب برخورد با بحران های شهری (مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
47 عوامل موثربرپذیرش برنامه های ترویجی توسط دامداران منطقه حسین آباد غیناب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
48 عوامل موثربرتغییر شیوه های تامین معاش درمناطق روستایی و عشایری خراسان جنوبی نمونه موردی: بهره برداران شهرستان های فردوس بشرویه و سرایان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
49 عوامل و مولفه های تاثیر گذار بر تفکیک و تحویل زباله از مبداء در شهر مشهد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
50 گردشگری زیارتی وجایگاه آن در توسعه پایدار شهری (نمونه مورد مطالعه:کلان شهر مذهبی مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
51 مشارکت دراحیای مراتع درمناطق بیابانی و نیمه بیابانی نمونه موردی: منطقه کریمو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
52 مطالعه و بررسی جابه جایی سرمایه از شهرهای مرزی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
53 موانع موثر در دستیابی به مدل بهینه مدیریت شهری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
54 مولفه های اثرگذار در دستیابی به مدیریت شهری اثربخش در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
55 مولفههای تاثیرگذار بر موفقیت کارآفرینی در مناطق روستایی (خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
56 مهاجرت های روستا-شهری، حاشیه نشینی و بحران های محیطی و انسانی در شهر اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
57 نقش شیخ احمد جام، در شکل گیری، توسعه و هویت یابی شهر تربت جام (دریافت مقاله) همایش بین المللی هزاره شیخ جام
58 نقش مدیران شهری در دستیابی به توسعه پایداری در کلان شهرها (نمونه موردی:کلان شهر زیارتی مشهد مقدس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری