دکتر محمد افروغ

دکتر محمد افروغ گروه آموزشی فرش، دانشکده هنر، دانشگاه اراک

دکتر محمد افروغ

Dr. Mohammad Afrough

گروه آموزشی فرش، دانشکده هنر، دانشگاه اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اسطرلاب (معرفی اسطرلاب های استاد عبدالحسین عبدالائمه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 13، شماره: 25
2 بازتاب مضامین و نقش مایه های آثار فلزی ساسانی در آثار فلزی موصل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 2، شماره: 6
3 بازشناسی انواع نقشه ماهی درهم در قالی فراهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 12، شماره: 45
4 بازشناسی و تحلیل ابعاد صوری و ساختاری قالی مهاجران(مارون) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 7، شماره: 1
5 بررسی تطبیقی و گونه شناسی نقوش فرش های خشتی مناطق سامان و چالشتر (با تاکید بر خشت های درخت سرو، کاج و بید مجنون) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 8، شماره: 16
6 بررسی فرم، تزیین و محتوا در هنر فلزکاری دوران سلجوقی و صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 7، شماره: 12
7 بررسی نظام گفتمانی طرحواره تنشی در قالی سنگشکو موزه میهو (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 6، شماره: 17
8 بررسی و تحلیل زیباشناختی کشکو لهای دوره قاجار مطالعه موردی: بررسی کشکول حاجی عباس از مجموعه شاهزاده صدرالدین آقاخان در ژنو (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 4، شماره: 14
9 بررسی و تحلیل قالیچه های طرح محرابی بلوچ از منظر انسان شناسی هنر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 11، شماره: 1
10 بررسی و تحلیل نقش طاووس در جل های قشقایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 10، شماره: 1
11 بررسی و تحلیل نقش و نگاره های آبریزهای موصل (مطالعه موردی : آبریز احمد زکی النقاش موصلی، آبریز یونس بن یوسف موصلی، آبریز قاسم بن علی موصلی، آبریز ابراهیم بن موالیای موصلی) (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 5، شماره: 9
12 بررسی و معرفی انواع طرح ها و نقشه های اطلسی در قالی جیریا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 11، شماره: 41
13 بررسی، تحلیل و معرفی طرح ها و نقشه های وارداتی(اقتباسی) و جدید در قالی معاصر اراک(سلطان آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 10، شماره: 37
14 پژوهشی در انواع فنون ‌بافت دست‌بافته‌های قشقایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 5، شماره: 10
15 پژوهشی در جل های عشایری با تاکید بر جل های قشقایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 8، شماره: 15
16 پژوهشی در طرح و نقش قالی ساروق، مشک آباد و محل (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 5، شماره: 4
17 پژوهشی در طرح ها و نقشه های قالی فراهان با تاکید بر تولیدات فراهان کارپت (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 8، شماره: 18
18 پی جویی شیر سنگی(جلوه ای از هنر و هویت بختیاری) با تکیه بر مطالعه مردم شناسی هنر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 12، شماره: 1
19 تبیین عاملیت و ساختار در گبه ها و قالیچه های شیری قشقایی براساس نظریه ساخت یابی گیدنز (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 14، شماره: 1
20 تحلیل دیداری(بصری) نقوش آثار سفالی تل باکون و استفاده از آن ها در طراحی پارچه (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 10، شماره: 23
21 تحلیل ساختار فرمی و زیباشناختی قالی «لیلیان و ریحان» (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 12، شماره: 33
22 تحلیل صورت های تخیل در قالی سنگشکو موزه میهو با رویکرد به نظریه ژیلبر دوران (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 6، شماره: 2
23 تحلیل عناصر ساختاری و زیباشناختی قالی های ساروق مجموعه کلرمونت (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 11، شماره: 28
24 تحلیل فرم و محتوای تشت احمد زکی النقاش موصلی و گلدان علی بن حمود موصلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات هنرهای تجسمی دوره: 1، شماره: 1
25 تحلیل معنا در قالیچه کلیمی قادر مطلق با موضوع قربانی کردن بر مبنای نظریه آیکونولوژی اروین پانوفسکی (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 15، شماره: 3
26 تحلیلی بر ابعاد زیباشناختی آبریز شجاع بن منعه موصلی (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 6، شماره: 3
27 تطبیق مولفه های فنی و زیبایی شناختی در جل اسب قشقایی و شاهسون (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 8، شماره: 22
28 درآمدی بر کارآفرینی بومی هنر نمدمالی و نمدکاری شهرکرد (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 4، شماره: 1
29 دونرخی کردن بهای بلیط موزه ها برای بازدید کنندگان داخلی و خارجی درکشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 12، شماره: 13
30 زنان بختیاری: آفرینندگان چوقا، نمودی از هنر ایلی و عشایری و نماد هویت قومی (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 3
31 زیبایی شناسی و فن شناسی رنگ در دست بافته های قشقایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 13، شماره: 26
32 عوامل موثر بر آفرینش نقوش انتزاعی و تجریدی در دست بافته های قشقایی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 45
33 قالی طرح ناظم در فرآیند تغییر شیوه ی زندگی عشایر قشقایی از کوچ نشینی به اسکان مطالعه موردی : قالی های نقش ناظم بافت کانون های اسکان چشمه رحمان و گل افشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 7، شماره: 13
34 گبه ها: نقاشی های بافته شده در عشایر بررسی فرآیند بافت، تحلیل و تطبیق گبه های قدیم و جدید با نقاشی مدرن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی رجشمار دوره: 1، شماره: 2
35 گونه شناسی طرح ها و نقشه های قالی روستای جیریا در استان مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 9، شماره: 17
36 مطالعه دست بافته های ایلی و عشایری ایران با رویکرد بوم شناسی فرهنگی، با تاکید بر گلیم های عشایر بختیاری، قشقایی، شاهسون و کرمانج (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 9، شماره: 2
37 مطالعه نقوش دست بافته ها و دستمال های ترکمن از گذار مردم شناسی هنر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 117
38 مفاهیم مذهبی درهنرعصرصفوی قالی بافی،خوشنویسی و نگارگری بانگاهی تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 11، شماره: 10
39 مکتب فلزکاری مصر(قاهره) در دوره مملوک ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 5، شماره: 16
40 میدان قالی دستبافت بر اساس نظریه کنش(پراتیک) پی یر بوردیو (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 13، شماره: 2
41 نقش و رنگ در جل اسب شاهسون (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استمرار حیات دست بافته های عشایری و طرح و نقش آنها از گذار بازطراحی و بازآفرینی محصولات خلاق محور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران
2 بازآفرینی قالی های بلوچ بر مبنای خلاقیت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر
3 بازتعریفی نو در بافته های ایلی و عشایری: تاکیدی بر کارآفرینی بومی هنر (دریافت مقاله) همایش بین المللی کارآفرینی با شعار توسعه استعداد کارآفرینی:راهی به سوی تحول
4 بررسی مولفه های فنی و هنری و اقتصادی در گلیم های قشقایی اسکان یافته در چشمه حمان و گل افشان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر
5 تولید دستبافته های عشایر اسکان یافته بر مبنای اصالت و ارزش های بومی و ملی، دانش محوری (خلاقیت و نوآوری) و کارآفرینی (اقتصاد و اشتغال زایی در هنر) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
6 خلاقیت و نوآوری، مولفه ای برای کارآفرینی در صنایع دستی (مطالعه موردی: دست بافته های عشایری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
7 خلاقیت و نوآوری، مولفه ای راهبردی در کارآفرینی دست بافته های عشایری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
8 خلاقیت و نوآوری: رمز ماندگاری در هنرهای بومی، قومی و کاربردی روزآمد با تأکید بر حریرنمد (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
9 دست بافته های عشایری، بستری برای شکوفایی اقتصاد خلاق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
10 ضرورت کارآفرینی واشتغال زایی در دست بافته های عشایر اسکان یافته در کانون های اسکان (دریافت مقاله) همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار
11 قالی دستبافت ایرانی: کالای فرهنگی و نمودی از صنایع فرهنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
12 کارآفرینی در قالی اراک با تکیه بر ارزش های بومی و نمادین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
13 کارآفرینی واشتغال زایی در هنرهای سنتی وصنایع دستی (دریافت مقاله) همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار