آقای دکتر امیر رحیمی

دکتر امیر رحیمی معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان

آقای دکتر امیر رحیمی

Dr. Amir Rahimi

معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امیر رحیمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان، اصفهان فروردین 1396
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران دانشگاه اصفهان، اصفهان مهر 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Enhancement in energy and exergy efficiency of a solar receiver using suspended alumina nanparticles (nanofluid) as heat transfer fluid (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری ذرات دوره: 1، شماره: 2
2 An Exact Algorithm for the Mode Identity Project Scheduling Problem (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 5، شماره: 10
3 آموزش مهندسی شیمی معایب راهکارها و اولویت ها (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 2، شماره: 8
4 اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ(Carthamus tinctorius L.)در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
5 اولویت های اساسی در تغییر ساختار آموزش مهندسی شیمی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 21
6 Experimental Study on Eggplant Drying by an Indirect Solar Dryer and Open Sun Drying (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران دوره: 3، شماره: 4
7 تعیین بستر کشت مناسب در روش شناور برای بهبود قابلیت جوانه زنی و تولید نشاء در توتون Nicotiana tabacum L. رقم کوکر 34 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 2
8 تعیین بستر کشت مناسب در روش شناور برای بهبود قابلیت جوانهزنی و تولید نشاء در توتونNicotiana tabacum L رقم کوکر 347 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
9 لزوم بازنگری برنامه های آموزشی دوره کارشناسی رشته مهندسی شیمی متناسب با نیازهای صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 28
10 مدل سازی ریاضی و شبیه سازی تاثیر انتقال جرم و حرارت بر راندمان جداسازی ذرات جامد در شوینده های ونتوری (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 7
11 مدلسازی ریاضی حذف دی اکسید کربن در یک شوینده و توری و مطالعه پارامتریک تأثیر تبخیر/معیان قطرات و سرمایش ناشی از تبخیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 12، شماره: 37
12 نگرشی به آموزش مهندسی شیمی با توجه به فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 2، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Mathematical Model for Moving–Bed Reactors with Multiple Chemical Reactions (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 A Model for Tyre Pyrolysis in Spouted Bed Reactors (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 A REVIEW ON THERMAL DESALINATION PROCESSES (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
4 a short review on spouted beds hydrodynamcis (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
5 A simple one-dimensional model for investigation of heat and mass transfer effects on removal efficiency of particulate matters in a Venturi scrubber (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
6 آنالیز بیوانفورماتیکی ژنIGF-1در پنج گونه دام اهلی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 اتصال ترادف نشانه زیر واحد کوچک آنزیم روبیسکو به هورمون رشد انسانی به منظور هدفمندسازی آن به درون کلروپلاستها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
8 اثر تیمار دمایی سرمای خشک و نیترات پتاسیم بر جوانه زنی سیاه دانه (.Nigella sativa L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
9 اثر عناصر کم مصرف به همراه هیومیک اسید بر ویژگی های مورفولوژیکی آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) در شرایط اکولوژیکی ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
10 اثر هیومیک اسید بر خواص آنتی اکسیدانی آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) در شرایط اکولوژیک ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
11 ارائه مدل سینتیکی واکنش CO2 با Ca(OH)2 در حضور SO2 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
12 ارائه یک مدل ریاضی جامع جهت پیش بینی عملکرد یک بیوفیلتر مورد استفاده در حذف آلاینده های گازی و مطالعه پارمتریک (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
13 ارزیابی پوزلان های جدیددرساختاربتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
14 اندازه گیری کارایی و تعیین بازده به مقیاس شرکت های تولید رزین در ایران براساس فرآیند تولید دو مرحله ای با داده های فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2017)
15 اندازه گیری کارایی و تعیین بازده به مقیاس فرآیند دو مرحله ای با داده های فازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
16 اندازهیابی بهینه محدودکنندههای جریان خطا در شبکه توزیع هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
17 Dredged Material Applications – A Case Study on Shahid Rajaee Port Complex (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
18 Effect of Inclusive Angle on Thermal Performance of V-Corrugated Plate Solar Air Heaters; Experimental Study (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
19 Exergy Analysis of a Domestic Refrigerator with R134a (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
20 Experimental Optimization of Sodium Sulfide Production by H2S Reactive Absorption via Genetic Algorithm (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
21 EXPERIMENTAL STUDY AND MATHEMATICAL MODELING OF FIGS DRYING IN A FIXED-BED DRYER (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
22 Experimental Study of SO2 Removal by Seawater in a Packed-bed Tower (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 Experimental Study on Utilization of Organic Waste Ash (OWA) and Wood Ash (WA) in Concrete (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
24 FUNDAMENTAL OF CRYPTOGRAPHY UP TO RSA (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
25 In Silico comparison of Several Prokaryotic and Eukaryotic Signal Peptides for Secretory Production of Recombinant Human Endostatin in E. coli (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
26 Mathematical Modeling and Simulation of Fluorination Reaction of Uranium Dioxide and Evaluation of Existing Gas-Solid Reaction Models (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
27 Medicinal plants marketing in Iran: challenges and opportunities (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
28 Offshore geotechnical engineering sustainability in Southern Caspian (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
29 Optimization of Hydrogen Sulfide Reactive Absorption in Spray Column by Response Surface Methodology (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
30 Simulation of an Indirect Solar Cabinet Dryer by Computational Fluid Dynamics (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
31 The Seismic Interaction of Rubble Mound Breakwater and Pile in Numerical Approach (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
32 Utilization of Wheat Stalk Ash in Concrete (An Experimental Study) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
33 بازده به مقیاس راست و چپ در فرآیند دومرحله ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
34 بازده به مقیاس فرآیند تولید دومرحله ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
35 بررسی پارامترهای لرزه ای قاب فولادی مجهز به میراگر فلزی ورق مثلثی تسلیمی ( TADAS ) با در نظر گرفتن تاثیر اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
36 بررسی پیشینه ی تاریخی مهاجرت ایرانیان به هند و تاثیر آن بر فرهنگ و هنر هندوستان بارویکرد به اوایل دوره صفویه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
37 بررسی دقت مدل هسته واکنش نداده کوچک شونده در مدلسازی و شیه سازی تبدیل دی اکسید اورانیوم به هگزافلوئورید اورانیوم (دریافت مقاله) همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات
38 بررسی علل ظهور و سقوط اتحاد جماهیر شوروی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
39 بررسی عملکرد و مقایسه ی انواع چیلرهای رایج و ارجحیت نسبی چیلرهای جذب سطحی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته
40 بررسی مشخصات مکانیکی بتن ساخته شده ازخاکسترپسماندطبیعی به جای درصدی ازسیمان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
41 بررسی معماری شهری با رویکرد معماری اسلامی اول تا پنجم ه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
42 بررسی هنر معماری بین سده های اول تا سوم هجری قمری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
43 بهینه سازی شرایط عملیاتی ستون پرشده جذب سولفید هیدروژن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
44 پیشینه تاریخی یمن ازروی کارامدن معینیان تا تسلط حبشیان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی
45 تاثیر اسید سالیسیلیک بر شاخص های جوانه زنی بذرهای پیر شده شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum-L) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
46 تاثیر الیاف طبیعی بر مشخصات مکانیکی بتن ساخته شده از خاکستر پسماند طبیعی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
47 تاثیر پذیری نتایج مدل های ریاضی مربوط به فرآیند نم زدایی از هوا از روابط تجربی مربوط به سطح موثر انتقال جرم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
48 تاثیر پیش تیمار اسید سالسیلیک بر خصوصیات جوانه زنی خلر (.lathyrus sativusL) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
49 تاثیر پیش تیمار اسید سالسیلیک بر خصوصیات جوانه زنی گاودانه (.Vicia ervilia L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
50 تاثیر تیمارهای استریفیکاسیون و نیترات پتاسیم بر جوانه زنی بذر سیاه دانه (.Nigella sativa L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
51 تحلیل انرژی و اکسرژی عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی شامل فرآیندهای رطوبت زنی- رطوبت گیری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
52 تعیین نوع بازده به مقیاس راست و چپ در تحلیل پوششی داده های شبکه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2017)
53 تنوع زیستی جلبک های رده باسلاریوفیسه دراستخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شهرگنبدکاووس شرق استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
54 تنوع زیستی جلبک های سبز رده کلروفیسه دراستخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شهرگنبدکاووس شرق استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
55 ذخیره سازی انرژی خورشید و ردیابی حداکثر نقطه توان درسیستم فتوولتائیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی
56 ذخیره سازی انرژی خورشید و ردیابی حداکثر نقطه توان درسیستم فتوولتائیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی و تکنولوژی
57 روشهای جدیددر بررسی پایایی بتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
58 شبیه سازی و بهینه سازی برج تقطیر استخراجی جداسازی آروماتیک ها در پتروشیمی نوری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
59 طراحی ربات اسکارا 4 درجه آزادی واحد مونتاژ انعطاف پذیر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
60 طراحی، ساخت و مطالعه ازمایشگاهی یک دستگاه اب گرم کن خورشیدی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
61 کارایی و بازده به مقیاس در DEA شبکه ای بصورت تک هدفه و چندهدفه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
62 کارایی و بازده به مقیاس شرکتهای تولید رزین ایران براساس تحلیل پوششی داده شبکه ای بصورت چند هدفه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2017)
63 کاربرد روش تصمیم گیری چند معیاره linmap برای اولویت بندی مطلوب نتایج حاصل از تکنیک تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژه های نفت و گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
64 کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی مقاومت مکانیکی ملات سبک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
65 کاربردهاوارزیابی فنی اقتصادی انواع سامانه های سرمایش خورشیدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
66 کنترل و مدل سازی یک سیستم ترکیبی فتوولتائیک همراه با باتری متصل به بارهای مجزای از شبکه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
67 کنترل و مدلسازی توربین بادی با استفاده از روش مدولاسیون فضای برداری با اتصال به ژنراتور القایی قفس سنجابی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
68 کوفه پایگاه شیعیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
69 محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان و نقش آن در سیاست های مدیریتی مطالعه موردی: شرکت توزیع برق استان لرستان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
70 مدل سازی ریاضی جذب سطحی ترکیبات آلی فرار (VOCs) در بستر ثابت کربن فعال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
71 مدل سازی ریاضی فرآیند کک زدایی کاتالیست در راکتورهای واحد هیدروکراکر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
72 مدل سازی ریاضی و شبیه سازی فرایند سوربکس: بررسی موردی واحد پارکس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
73 مدلسازی ریاضی سامانه چیلر جذب سطحی خورشیدی با شدت تابش متغیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی
74 مدلسازی ریاضی عملکرد و تحلیل راندمان تولید الگوهای مختلف رطوبتزنی ورطوبتزدایی در یک آبشیرینکن (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی فرآیند (نفت،گاز پالایش و پتروشیمی)
75 مدلسازی ریاضی و بررسی موردی پراکنش آلاینده های گازی خروجی از دودکشهای مراکز صنعتی (دریافت مقاله) سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
76 مدلسازی ریاضی و شبیه سازی جذب غیر همدمای گاز CO2 در یک سیستم دارای جریان های برخوردی محوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
77 مدلسازی ریاضی و شبیه سازی عملکرد یک خشک کن دارای جریان برخوردی از نوع جریان برخوردی محوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
78 مدلسازی ریاضی و مطالعه آزمایشگاهی عملکرد یک خشک کن بستر ثابت گندم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
79 مدلسازی ریاضی و مطالعه پارامتریک پراکنش ترکیبات آلی فرار در درون خاک و توسعه یک نرم افزار کاربردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
80 مدلسازی ریاضی و مطالعهی پارامتریک عملکرد یک بیوفیلتر جهت حذف آلایندههای گازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
81 مدلسازی ریاضی یک دستگاه اب گرم کن خورشیدی در شهر اصفهان و مقایسه نتایج حاصل از مدلسازی با نتایج ازمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
82 مدیریت راهبردی برای استقرار بهره ور تسهیلات خدمات دهی دارایم حدودیت های ارائه خدم در شرایط اقتصاد مقاومت با در نظگیری چارچوب برنامه ریزی آرمانی چند هدفه برای مکانیابی تسهیلات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
83 مطالعه آزمایشگاهی تاثیرپذیری عملکرد یک سامانه آبگرمکن خورشیدی با جمع کننده سهموی خطی اززاویه شیب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
84 مطالعه آزمایشگاهی عملکرد یک خشک کن سینی دار خورشیدی در حالت استفاده ازمواد تغییر فاز دهنده (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
85 مطالعه آزمایشگاهی عملکرد یک خشککن سینی دار خورشیدی در حالت استفاده ازمواد تغییر فاز دهنده (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
86 مطالعه آزمایشگاهی ومدلسازی ریاضی فرایند جذب سطحی گاز اسیدهیدروفلوئوریدریک توسط قر ص های فلوئوریدسدیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
87 مطالعه تجربی سینتیک فرآیند جذب واکنشی سولفید هیدروژن درمحلول سود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
88 مطالعه تجربی عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی شامل فرآیندهای رطوبت زنی- رطوبت گیری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
89 مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی شامل فرایندهای رطوبت زنی و رطوبت گیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
90 مطالعه سینتیک و ایزوترم جذب فرآیند جداسازی ترکیبات آروماتیکی از نرمال پارافین ها برروی زئولیت 13X (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
91 مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر نوسانات پالسی جریان هوا بر پدیده خشک شدن در یک بستر غلیانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
92 مطالعه ی آزمایشگاهی عملکرد دریافت کننده حرارتی استوانه ای ویژه ی تبادل حرارت دریک متمرکز کننده ی سهموی خورشیدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
93 مطالعه ی آزمایگشاهی خشک کردن موز در خشک کن خورشیدی غیر مستقیم (جابجایی اجباری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
94 مطالعه ی ازمایشگاهی خشک شدن لیموترش در یک خشک کن خورشیدی مستقیم جابجایی طبیعی و در نور مستقیم خورشید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک