دکتر محمدزمان خدایی

دکتر محمدزمان خدایی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر محمدزمان خدایی

دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی شیوه های تدفین در دوران ایلام جدید از ۸۱۴ تا ۵۴۰ ق.م (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 1، شماره: 1
2 خاستگاه و پیشینه تاریخی اسب ایرانی یا عرب (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 4، شماره: 14
3 شهرها و جزایر مورد اختلاف ایران و یونان در دوره هخامنشیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام دوره: 7، شماره: 1
4 نگاهی به سیر تحول و نمادینگی بته و جقه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 14
5 نگاهی نو به شهری کهن مطالعه موردی: شهر جندی شاپور در روستای شاه آباد (شاه ابوالقاسم) حومه دزفول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابن خاتون آملی، دبیر الممالک قطب شاهیان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
2 اسدخان لاری، شیر دکن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
3 بررسی جایگاه آگنی ایزد آتش در فرهنگ های آریایی نخستین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری
4 خواجه محمود گاوان وزیر ایرانی سلسله بهمنیان هندوستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری
5 میر مومن استرآبادی، بانی حیدرآباد هند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری
6 نگاهی به دلایل حقوقی و سیاسی سیر مهاجرت های ایرانیان به دکن در دوره پیش از اسلام (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
7 نیکنام خان سردار ایرانی قطب شاهیان دکن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی