دکتر احمد کشاورز

دکتر احمد کشاورز دانشیار : دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق دانشگاه خلیج فارس

دکتر احمد کشاورز

Dr. Ahmad Keshavarz

دانشیار : دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه مهندسی برق دانشگاه خلیج فارس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.