دکتر حسین حق بین

دکتر حسین حق بین استادیار  دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه آمار دانشگاه خلیج فارس

دکتر حسین حق بین

Dr. Hossein Haghbin

استادیار دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه آمار دانشگاه خلیج فارس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.