دکتر لاله خرازیان

دکتر لاله خرازیان دانشگاه فنی و حرفه ای

دکتر لاله خرازیان

دانشگاه فنی و حرفه ای

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش بر مبنای حواس پنج گانه بر افزایش خلاقیت کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 1
2 بررسی اثربخشی پویانمایی آثار نقاشی کودکان پیش دبستانی بر خلاقیت آنان (دریافت مقاله) مجله پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره دوره: 1400، شماره: 14
3 مطالعه تزئینات و نقوش کاشی کاری آرامگاه خواجه ربیع مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه فردوس هنر دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی آموزش هنر در دوره ی ابتدایی از نقطه نظر ایجاد خلاقیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
2 بازتاب مسایل اجتماعی زنان در آثار نقاشان دهه اخیر ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زنان موفق ایران
3 بررسی تاثیرات فکری ساعدی بر سینما گران ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
4 بررسی کتیبه های مسجدجامع کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
5 بررسی منبت کاری تویسرکان و ملایر ونقش آن در اقتصاد وگردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
6 بررسی نقش منبت کاری تویسرکان و ملایر در گردشگری و توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
7 بررسی نقش هنر منبت کاری تویسرکان و ملایر بر فرهنگ واقتصاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
8 تاثیر اجتماع در خلق آثار اقتباسی مجموعه فضیلت زخمی فرح اصولی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زنان موفق ایران
9 تحلیل تاریخی شکل گیری نهضت نزاری توسط (حسن صباح) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
10 تحلیل تصویرسازیهای دو کتاب هدیه های آسمان چهارم دبستان سالهای ۹۰ و ۹۸ درس کودکی بر آب (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 تحلیل تطبیقی ریخت شناسی در معماری اسلامی صفویه و عثمانی، مطالعه موردی: مناره مسجد امام اصفهان و مسجد سلطان احمد استانبول (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
12 تحلیل روانشناسی دینی در نمادهای تصویری شمنیسم استرالیا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
13 تحلیل ساختار تزئینی گنبد خانه های مدرسه غیاثیه خرگرد واقع در خراسان رضوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
14 تحلیل ساختاری نقوش تزیینی بنای قطب الدین حیدر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
15 تحلیل نمادهای تصویری داستان حسن صباح در بازی ( اساسین کرید) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
16 جایگاه و طبقات اجتماعی زنان در پیکرنگاری درباری قاجار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
17 جایگاه و طبقات اجتماعی زنان درمُرقعات مکتب اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
18 رمزگشایی نمادهای تصویری ادیان شمنی در رمان مصور »لحظه ی ورود« شان تن بر اساس دیدگاه میرچا الیاده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
19 مطالعه تزئینات و نقوش کاشیکاری آرامگاه خواجه ربیع مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی-اسلامی
20 مطالعه روش های نقاشی با نیمکره راست مغز در کودکان ۵ تا ۸ ساله (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
21 مطالعه ی ریخت شناسی مناره های صفوی و عثمانی نمونه موردی: مسجد امام اصفهان و مسجد سلطان احمد استانبول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در عمران، معماری، محیط زیست و توسعه پایدار شهری
22 معرفی نقوش تزیینی بنای قطب الدین حیدر شهر تربت حیدریه با تاکید بر تحلیل بصری نقوش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی