دکتر محمدحسین فلاح مهرآبادی

دکتر محمدحسین فلاح مهرآبادی معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

دکتر محمدحسین فلاح مهرآبادی

Dr. Mohamad Hossein Fallah Mehrabadi

معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.