دکتر مجتبی محرمی

دکتر مجتبی محرمی استادیار، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

دکتر مجتبی محرمی

Dr. Mojtaba Moharrami

استادیار، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.