دکتر محسن سلیمانی

دکتر محسن سلیمانی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محسن سلیمانی

Dr. Mohsen Soleimani

دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استفاده از نفت سفید به عنوان علف کش بر رشد و شاخص های فیزیولوژیکی و غلظت فلزات سنگین در جعفری، هویج و گشنیز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 2
2 ارزیابی نظام مند و فراتحلیل خطر، پتانسیل سمیت و خطرات سرطان زایی و غیر سرطان زایی عناصر بالقوه سمی در خاک شهر اراک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
3 استفاده از جاذب کامپوزیتی تهیه شده از لجن نفتی و پسماند لیگنوسلولزی برای حذف فورفورال از محلول های آبی: مقایسه روش کربونیزاسیون و فعال سازی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 3
4 Molecular identification and characterization of indigenous bacterial strains isolated from soils around some oil refineries in Iran (دریافت مقاله) نشریه انجمن علوم خاک ایران دوره: 1، شماره: 1
5 برررسی آزمایشگاهی تاثیر کابل و آبپایه در کاهش آبشستگی پایه پل استوانه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 9، شماره: 1
6 بررسی الگوی آبشستگی اطراف تکیه گاه پل ، تکیه گاه بصورت شیبدار شکاف دار با مشاهده و مقایسه آنها. (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 6، شماره: 2
7 بررسی پتانسیل باکتری ویبریو فیشری (Vibrio fischeri) برای پایش آلودگی نفتی در محیطهای آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
8 بررسی رابطه بین دستیابی زیستی فلزات سنگین با ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک در کاربری های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 49، شماره: 3
9 بررسی راهبرد برون سپاری عملیات تهیه زمین برای کشت نیشکر (مطالعه موردی: شرکت های کشت و صنعت دعبل خزاعی و امیرکبیر) (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 52، شماره: 3
10 بررسی غلظت عناصر سنگین در خاک و گیاهان اطراف مجتمع فولاد خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 3
11 بهینه سازی فرایند حذف هیدروکربن های نفتی از خاک با استفاده از تابش ریزموج و تاثیر آن بر برخی خصوصیات زیستی خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 2
12 تعیین و مقایسه تناسب اقلیمی در چند منطقه جنوبی ایران برای توسعه پایدار گلخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
13 قابلیت گیاه پالایی گونه های اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) و سنجد (Elaeagnus angustifolia L.) درحذف نیترات، فسفات و سولفات آب (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 3
14 مدل سازی پراکنش ذرات معلق هوای شهر اصفهان با بهره گیری از روش های IDW و Cokriging (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 6
15 مدلسازی عددی اصلاح الگوی جریان و کاهش عمق آبشستگی پایه پل ها با استفاده از تغییر شکل پایه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 9، شماره: 2
16 مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر اثر بخشی بیوچار در اصلاح خاک های آلوده به فلزات سنگین در ایران و تعیین فاکتورهای موثر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبشویی خاک آلوده به آرسنیک با استفاده از عامل کلات کننده EDTA (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر مواد هیومیکی تهیه شده از پوسته نرم پسته بر استخراج فلزات سنگین از خاک های آلوده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر نفت سفید بر میزان پرولین در انواع مختلف سبزیجات برگی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
4 Effects of Phytoremediation and Bioremediation on Microbial Respiration, Urease Enzyme Activity and Organic Nitrogen of Petroleum Hydrocarbon Contaminated Soil (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES ۲۰۱۹)
5 Investigation and Comparison the Amount of Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) Using urban waste Compost and Soil Planted with Barley (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES ۲۰۱۹)
6 Livestock Methane Emission from Manure and Gastroenteric Release in Isfahan Province (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
7 بررسی زمانی و مکانی نرخ فرونشست ذرات ریزشی گردوغبار در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
8 بررسی کارایی نمونه گیر MWAC در اندازه گیری نرخ رسوبات بادی با استفاده از دستگاه سنجش فرسایش بادی (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
9 بررسی گیاه پالایی برخی از خاک های آلوده به کریزین در تالاب شادگان، خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
10 پالایش زیستی خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی در مقیاس پایلوت صحرایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
11 تاثیر قارچ های اندوفایت بر گیاه پالایی کادمیم در خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
12 تاثیر قارچهای اندوفایت (Neotyphodium sp.) بر جذب آرسنیک به وسیله دو گونه گیاه فسکیو در محیط هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
13 تاثیرجاده سازی برآلودگی محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
14 جداسازی و شناسایی باکتری های غالب محیط کشت های زئوپلانکتونی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
15 جذب ترکیبات فنلی به وسیله ی کربن فعال و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
16 عوامل موثر بر پایداری مقاطع غیر یکنواخت مجاری طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
17 کاربردهای بیوچار در مدیریت محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران