دکتر جواد مقدم

دکتر جواد مقدم استاد دانشگاه زنجان

دکتر جواد مقدم

Dr. Javad Moghaddam

استاد دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازیابی روی از پسماند لیچینگ مستقیم کنسانتره سولفیدی درمقیاس نیمه صنعتی (پایلوت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 31، شماره: 2
2 بررسی رفتار جدایش روی از محلول حاوی منیزیم حاصل از شستشوی فیلترکیک واحد های فروشویی ماده معدنی روی به روش استخراج حلالی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 22، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکانسنجی استفاده از استیب نایت به عنوان فعال ساز پودر روی در تصفیه کبالت از محلول های سولفات روی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
2 Non-Isothermal Hot Deformation Behavior of Extrude and Cast AA 2024 Aluminum Alloys (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
3 Precipitation of SrCO3 Nanoparticles from Supersaturated SrSO4 Solution (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
4 Zinc Nanopowder Preparation by Zinc Oxide Reaction with Natural Gas (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
5 بازیابی روی از پسماند لیچینگ مستقیم کنسانتره سولفیدی درحالت نیمه صنعتی(پایلوت) (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
6 بررسی امکان سنتز آرسنات روی از باطله های آرسنیک دار تصفیه محلول سولفات روی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
7 بررسی پارامترهای انحلال روی از پسماند کیک گرم کارخانجات روی با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
8 بررسی حذف آهن از نمونه های اکسیدی سرب و روی قبل از فرآیند لیچینگ اسیدی به روش جدایش مغناطیسی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
9 بررسی و بهینه سازی عوامل موثر در فلوتاسیون زینکات روی به روش تاگوچی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
10 تعیین پارامترها و بره مکنش های موثر بر لیچینگ نقره از باطله هیدرومتالورژیکی روی در محیط کلریدی -هیپو کلریتی به روش طراحی آزمایش فاکتوریل ناقص (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
11 تعیین شرایط بهینه برای تولید نانو ذرات نقره از نمک کلریدی با استفاده از خواص اپتیکی نقره به روش طراحی آزمایش تاگوچی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
12 تعیین شرایط بهینه لیچینگ سرب از باطله هیدرومتالورژیکی روی در محیط NaCl-H2SO4-Ca(OH)2 به روش طراحی آزمایش تاگوچی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
13 تعیین مدل ریاضی لیچینگ نقره از کانی مقاوم طلا با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
14 تولید و مشخصه یابی نانواکسید روی از طریق کریستالیزاسیون از محلول های کلریدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی
15 تهیه نانوذرات اکسیدنیکل به روش فعال سازی مکانیکی با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
16 کاهش مشکلات زیست محیطی پسماند کارخانه‌های تولید هیدرومتالورژیکی روی از طریق لیچینگ فلزات سنگین در محیط کلریدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس