دکتر محسن نوروزی

دکتر محسن نوروزی استادیار دانشگاه خلیج فارس

دکتر محسن نوروزی

Dr. Mohsen Norouzi

استادیار دانشگاه خلیج فارس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات سیلاب فروردین ۱۳۹۸ بر میزان بارگذاری مواد مغذی)نیترات، نیتریت، فسفات و سیلیکات( در شمال غرب خلیج فارس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
2 ارزیابی چرخه حیات سنتز کربن نیترید گرافیتی استفاده شده برای گوگردزدایی پساب صنایع سنگین در منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی
3 ارزیابی ردپای کربن، بومشناسی و انرژی سنتز فتوکاتالیست کربن نیترید گرافیتی با دیدگاه کاربرد صنعتی و تصفیه پساب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
4 ارزیابی زیست محیطی چرخه حیات فرایند فتوکاتالیستی MIL ۱۲۵ (Ti)/ZnO در حذف رنگ ری اکتیو بلو ۲۱ از محلول آبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
5 بررسی میزان بقایای آلکان های حلقوی و شاخه دار حاصل از آلاینده های نفتی در رسوبات سطحی تالاب شادگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
6 پیوند مصنوعی استخوان با استفاده از زیستمندان خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
7 رویکردها و راهکارهای ممانعت از آلودگی نفتی جنگل های مانگرو بر مبنای خصوصیات سواحل خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
8 سنتز و بررسی فتوکاتالیست ZnO-Fe۳O۴ برای حذف رنگ آلی از محلول آبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
9 عوامل تهدید، ارزش ها و کارکردهای جزایر مرجانی خلیج فارس و رویکردهای مدیریتی صحیح در راستای حفظ و احیای آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
10 مدیریت و ارزیابی ریسک زیست محیطی با روش HEMP در دکلهای حفاری دریایی: مطالعه موردی پارس جنوبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
11 مطالعه ترمودینامیک عملکرد جاذب HKUST-1 برای جذب گازدی اکسیدکربن با رویکرد سنتز در دمای اتاق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
12 مطالعه چارچوب های فلز-آلی جهت جذب ترکیبات آلی فرار از هوا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار