کاظم مالمیر

 کاظم مالمیر

کاظم مالمیر

Kazem Malmir

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.