اسفندیار تباشیر

 اسفندیار  تباشیر

اسفندیار تباشیر

Esfandiyar Tabashir

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.