دکتر ایوب گراوند

دکتر ایوب گراوند دانشگاه پیام نور

دکتر ایوب گراوند

Dr. Auob Garavand

دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 4، شماره: 1
2 نقش عوامل موثر بر زنجیره تامین در عملکرد شرکت های تعاونی تولیدکننده لبنیات محلی در استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا قوانین حرفه حسابداری به صورت قانونمندی تدوین شده اند؟ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
2 اثر رهبری اخلاقی بر تعهد سازمان کارکنان شرکت گاز شهر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
3 ارزیابی عملکرد کارخانه سامان کاشی بروجرد در بخش توزیع با روش تصمیم گیری AHP و TOPSIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
4 افزایش بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر رضایت شغلی از طریق کار عاطفی (مورد مطالعه : شرکت بن رو ساوه) (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم مدیریت و حسابداری ایران
5 افزایش مزیت رقابتی پایدار از طریق رهبری دانش محور و توسعه منابع انسانی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) هفتمین همایش مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام
6 اهمیت به کارگیری اطلاعات نوین توسط مدیران در راستای افزایش کیفیت ارزشیابی ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
7 اهمیت به کارگیری اطلاعات نوین توسط مدیران در راستای افزایش کیفیت ارزشیابی ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
8 بررسی اثرات زیست محیطی گردوغبار اهمیت، پیامدها و راهکارها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
9 بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر قصد ترک شغل با تبیین نقش میانجی جو، فرهنگ و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
10 بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی شرکت گاز استان لرستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
11 بررسی تاثیر فرهنگ و توانمندسازی منابع انسانی در تحول سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
12 بررسی تاثیرکیفیت اجتماع پذیری فضاهای جمعی برجذب گردشگری روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
13 بررسی تأثیر اشتغال زنان بر هرم قدرت در خانواده (مطالعه موردی: دهستان دوستان) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
14 بررسی تجارب کشورهای موفق در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
15 بررسی رابطه بین جو سازمانی با میزان خلاقیت اعضای هیأت علمی دردانشگاه ها (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
16 بررسی رابطه رهبری اخلاقی با وفاداری و شادمانی سازمان کارکنان پتروشیمی شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
17 بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با خلاقیت در دانشجویان دانشگاه پیام نوراستان لرستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
18 بررسی رابطه سواداطلاعاتی باخلاقیت دردانشجویان دانشگاه پیام نوراستان لرستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
19 بررسی زیرساختها وفرآیندهای مدیریت دانش بنیاد برعملکرد آن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
20 بررسی عوامل اشتغال زنان بر هرم قدرت در خانواده (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
21 بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت پتروشیمی ایلام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
22 بررسی عوامل موثر بر مدیریت تقاضا در زنجیره تامین (مطالعه موردی شرکت های صنعتی تولید کننده در استان ایلام درسال 1394) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
23 بررسی فر هنگ در فروش های بین المللی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
24 بررسی نگرش فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
25 بررسی و سنجش دانش و توانایی استعداد در دانشجویان دانشگاه پیام نوراستان لرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
26 بررسی وجود فضاهای کارآفرینی در ایجاد تمایل افراد به کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد دره شهر) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
27 بررسی، شناسایی و ارایه راهکارهایی جهت ارزیابی و رتبه بندی شرکت های فراورده های لبنی استان لرستان با شاخصه های موثر بر زنجیره تامین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
28 پیروی از رفتارهای حمایتی مدیریت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
29 تاثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالش ها و راهکارهای نوین در مدیریت، حسابداری و صنعت بیمه
30 تاثیر چابکی فکری و رهبری کارآفرینانه بر نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام
31 تاثیر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی و توسعه منابع انسانی استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری در استان لرستان مدل ها و روش های توانمندسازی گردشگری (با محوریت استان لرستان)
32 تأثیر عوامل سازمانی بر کارآفرینی دانشگاهی(مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور استان ایلام) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
33 تأثیر مدیریت دانش بر چرخه نوآوری و تولید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
34 تحلیل تاثیر استفاده از مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر اثر بخشی مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، فرهنگ، تمدن و تاریخ
35 ترویج فرهنگ پاسخگویی در تحول بخشی مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
36 رابطه کاریابی و تصمیم گیزی در اقتصاد خانوار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
37 رفتارهای حمایتی و دلائل بروز آن ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
38 طراحی مدل معنویت در محیط کار مبتنی بر نگرش اساتید موسسات آموزشی گردشگری و هتلداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری در استان لرستان مدل ها و روش های توانمندسازی گردشگری (با محوریت استان لرستان)
39 عوامل ایجاد کننده میل به کارآفرینی(مطالعه موردی: کارشناسان شهرک های صنعتی استان لرستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
40 عوامل تاثیر گذار بر تداوم پذیری یادگیری سازمانی در شعب سازمان تامین اجتماعی لرستان (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
41 کارآفرینی از دیدگاه فارغ التحصیلان دانشگاهی مطالعه موردی: فارغ التحصیلان دانشگاهی شهرستان پلدختر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
42 مدیریت ریسک های توسعه گردشگری(مطالعه موردی: بخش بدره) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
43 مدیریت کیفیت جامع،مسیولیت اجتماعی و عملکرد سازمان در شرکت های تولیدی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
44 نقش ایمیل یا SMS بر بازاریابی فروش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
45 نقش ایمیل یا SMS بر بازاریابی و فروش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
46 نقش سواد رایانه ای بر توسعه توانمندیهای شغلی با نقش میانجی روحیه اشتراک دانش کارکنان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی
47 نقش مشارکت اجتماعی و تبلیغات الکترونیکی در ارزش ویژه برند(مورد مطالعه گردشگری شهر خرم آباد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری در استان لرستان مدل ها و روش های توانمندسازی گردشگری (با محوریت استان لرستان)
48 ویژگیهای سیستمهای حسابداری متصدیان سرورهای تسهیلاتی عمومی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
49 ویژگیهای سیستمهای حسابداری متصدیان سرورهای تسهیلاتی عمومی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
50 هزینه یابی و مدیریت آن و تاثیر امیخته بازاریابی برخرید و میزان رضایتمندی مشتری دراین زمینه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت