دکتر محمدهمت اسفه

دکتر محمدهمت اسفه دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر محمدهمت اسفه

Dr. MohammadHemmat Esfeh

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تجربی خواص ترموفیزیکی، انتقال حرارت جابجایی و افت فشار در نانوسیال آب نانولوله کربنی چند جداره عامل دار شده (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 48
2 ارزیابی جریان جابه جایی طبیعی حول استوانه داغ قرارگرفته در محفظه مربعی پر شده از نانوسیال با تغییر در شعاع و موقعیت استوانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 11، شماره: 33
3 ارزیابی و تخمین انتقال حرارت و مشخصه های جریان جابجایی ترکیبی پیرامون موانع داغ تعبیه شده در محفظه مربعی شیب دار پر شده از نانوسیال (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 10، شماره: 28
4 استفاده از فناوری های حذف آرسنیک در جهت رفع آلودگی منابع آب با رویکرد استفاده از روش جذب سطحی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی آب و انرژی دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی تجربی و آزمایشگاهی تاثیر قطر نانوذرات و دما بر ضریب هدایت حرارتی نانوسیال آب/آهن در کسرهای حجمی پایین و ارائه مدل جدید بر مبنای مقادیر تجربی حاصله (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 13، شماره: 42
6 پیش بینی ضریب انتقال حرارت در جریان آشفته نانوسیالات مختلف درون لوله های دایره ای، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 7، شماره: 1
7 تاثیر خواص متغیر بر جریان و انتقال حرارت ترکیبی در محفظه مربعی با دو دیواره متحرک پر شده از نانوسیال و توزیع دمای سینوسی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 10، شماره: 2
8 رفتار جریان و عملکرد حرارتی نانوسیال با خواص متغیر در محفظه با دیواره های متحرک (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 10، شماره: 30
9 شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت جابجایی ترکیبی درون رادیاتور اتومبیل پرشده از نانوسیال و دارای مانع داغ (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 9، شماره: 25
10 مدلسازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی هدایت حرارتی نانوسیال نانولوله کربنی چند جداره عامل دار – آب و ارائه رابطه تجربی جدید (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 16، شماره: 53
11 مطالعه آزمایشگاهی و ارایه مدلی جدید به منظور پیش بینی ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال آب - اکسید آلومینیوم (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 48
12 مطالعه آزمایشگاهی و مقایسه ای خواص ترموفیزیکی نانوسیالات مختلف با هدف انتخاب بهترین نانوروانکار (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 18، شماره: 2
13 مطالعه تجربی تاثیر پارامترهای موثر بر ضریب هدایت حرارتی نانوسیال هیبریدی پنج جزئی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 18، شماره: 3
14 مطالعه تجربی رفتار رئولوژیکی نانوسیال هیبریدی MgO-MWCNT/5W-50 : پیشنهاد یک رابطه تجربی سه متغیره (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه ی رابطه ی تجربی برای هدایت حرارتی نانوسیالات اکسید روی اتیلن گلیکول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
2 بررسی آزمایشگاهی و گسترش روابط ضریب هدایت حرارتی نانوسیال ترکیبی اکسیدمس / آب - اتیلن گلیکول 06% -06% در کسرهای حجمی و دماهای مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
3 بررسی اثرات دما و کسر حجمی بر ویسکوزیته و رفتار رئولوژیکی نانو سیال هیبریدی پایه روغنی با نانوذرات نانولوله کربنی چندجداره و دی اکسید سیلیسیوم در نسبت حجمی (90%-10) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
4 بررسی تجربی خواص فیزیکی و شیمیایی نانوذرات MWCNT-MgO در مشتقات نفتی با دیدگاه ازدیاد برداشت نفت (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
5 بررسی تجربی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اتیلن گلیکول پایه اکسید آلومینیم و ارائه مدل دقیق برای آن (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
6 بررسی تجربی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال نقره آب در کسرهای حجمی پایین low concentrations و ارائه مدل های جدید بر مبنای یافته های تجربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
7 بررسی تجربی و ارائه مدل جدید به منظور تخمین لزجت دینامیکی برای نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
8 بررسی تجربی وآزمایشگاهی انتقال حرارت جاجایی نانوسیال آب پایه حاوی نانوذرات اکسید منیزیم در قطرهای مختلف در جریان مغشوش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
9 بهره گیری از نانو سیال در ارزیابی و تخمین خواص حرارتی و مشخصه های جریان جابجایی ترکیبی پیرامون موانع داغ تعبیه شده در محفظه مربعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
10 تحلیل اثر پارامترهای تاثیرگذار بر انتقال حرارت جابجایی توام در مکعب زاویه دار حاوی نانو ذره اکسیدی آلومنیوم و مس توسط شبکه محاسباتی بولتزمن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و تکنولوژی
11 تحلیل عددی جابجایی ترکیبی در حفره های با جداره های متحرک و پرشده با نانو سیال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
12 تخمین داده های آزمایشگاهی نانوسیال آبی اکسیدتیتانیومTiO2/Water به وسیله شبکه عصبی مصنوعی و ارائه رابطهای بر حسب کسر جرمی و دما به منظور تقریب ویسکوزیته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
13 محاسبه و بهینه سازی هدایت حرارتی و ویسکوزیته ی نانوسیال هیبریدی اکسیدآلومینیم / نانو لوله های کربنی چند جداره با سیال پایه ی روغن (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
14 مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی بر اساس داده های آزمایشگاهی به منظور محاسبه ضریب هدایت حرارتی نانو سیال فرومغناطیسی اکسید منیزیم آب اتیلن گلیکول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
15 مدلسازی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال آب - تیتانا به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
16 مروری بر رفتار رئولوژیکی نانوسیالات هیبریدی و بررسی عوامل موثر بر ویسکوزیته آنها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی
17 مروری بر شیوه ها و مولفه های افزایش ضریب هدایت حرارتی در نانوسیالات (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام
18 مطالعه آزمایشگاهی رفتار رئولوژیکی نانوروغن هیبریدی MWCNT(۱۰%)/ZnO(۹۰%)- ۵W۳۰ و پس پردازش پاسخ هدف با استفاده از مدلسازی در روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام
19 مطالعه اثر ضرایب وابسته به دمای هدایت حرارتی و لزجت بر انتقال حرارت جابجایی در حفره مربعی متخلخل حاوی نانوسیال آب- اکسیدمس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
20 مطالعه تاثیر تغییرات تخلخل بر انتقال حرارت جابجایی آزاد در یک حفره مربعی حاوی نانوسیال آب- اکسید مس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
21 مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی نانوسیال هیبریدی MWCNT-Cuo در یک محفظه سه بعدی محیط متخلخل (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران