دکتر فرهاد محمدتراب

دکتر فرهاد محمدتراب دانشگاه یزد

دکتر فرهاد محمدتراب

Dr. Farhad MohammadTorab

دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشنایی با روش الکتروژئوشیمی با ارائه ی یک مدل آزمایشگاهی در پی جویی کانسارهای پنهانی فلزات پایه (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 21، شماره: 3
2 استفاده از روش کریجینگ شاخص در مدل سازی مناطق با هرزروی بحرانی در مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 27، شماره: 4
3 بررسی زمین شیمی و کانه زایی آهن و آپاتیت برای شناخت عناصر خاکی نادر در کانسار گزستان منطقه بافق (استان یزد) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 26، شماره: 4
4 بررسی کانی شناختی و ترکیب شیمیایی بنتونیت، در جهت فعال سازی آن به روش شیمیایی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 11، شماره: 1
5 بررسی های ژئوشیمی و رادیوایزوتوپی برای تعیین خاستگاه آپاتیت در ذخایر آهن و آپاتیت منطقه ی معدنی بافق (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 18، شماره: 3
6 تعیین ابعاد بهینه بلوک ها در ارزیابی ذخیره کانسار سرب و روی کوشک با روش های شبیه سازی و کریجینگ شاخص (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 6، شماره: 2
7 ریزپهنه بندی گازخیزی در معدن زغال سنگ پروده ۱ طبس با رگرسیون و شبیه سازی زمین آماری (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 7، شماره: 1
8 مدل سازی گسترش افقی لایه بهره ده بر اساس تغییرات پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با استفاده از روش تخمین کریجینگ شاخص در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایرا ن (دریافت مقاله) مجله زمین شناسی نفت ایران دوره: 9، شماره: 17
9 مدلسازی هرزروی گل حفاری در سازند آسماری با استفاده از روش زمین آمار در محیط نرم افزار RMS در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) مجله زمین شناسی نفت ایران دوره: 6، شماره: 11
10 مطالعه رفتار جذبی گیاهان منتخب در معدن مس دره زرشک به منظور گیاه پالایی (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 4، شماره: 4
11 مقایسه هاله های بیوژئوشیمیایی و لیتوژئوشیمیایی ثانویه به منظور اکتشاف ذخایر مس و تحلیل خطای مراحل مختلف آماده سازی و آنالیز نمونه ها در منطقه معدنی مس دره زرشک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط مقاومت ویژه الکتریکی با خواص فیزیکی ومکانیکی خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
2 ارزیابی خواص پتروفیزیکی سازند آسماری در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران با استفاده از نمودارهای چاه نگاری و مقایسه با داده های مغزه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
3 استفاده از تکنیک واریوگرافی در مدلسازی تغییرپذیری عیار بار ورودی کاخانه های فرآوری؛ مطالعه موردی: کارخانه فرآوری چغارت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
4 استفاده از فن آوری توموگرافی اشعه ایکس به عنوان یک روش غیر مخرب در شناخت و آنالیز مواد معدنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
5 Stream sediment geochemical investigation using isometric logratio transformation (ilr) over Takab, NW of Iran (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
6 بررسی ارتباط سرعت موج تراکمی با خواص فیزیکی و مکانیکی خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
7 بررسی امکان تخمین عیار طلا به روش شبکه های عصبیبا استفاده از دادههای لیتوژئوشیمیایی در کانسار طلایخروانق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
8 بررسی امکان کانی سازی تنگستن در ارتباط با گرانیتوییدها با استفاده از شاخص های ژیوشیمیایی به همراه دو مثال موردی (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
9 بررسی و مقایسه تکنیک تجزیه آهن به روش تیتراسیون و دستگاه مغناطیس سنج سات ماگان در تجزیه و تفکیک سنگ آهن معدن چغارت با توجه به مینرالوژی کانسنگ (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
10 بررسیهای هیدروژیولوژی، ژیوفیزیکی و ژیوتکنیکی قبل از اجرای سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی در سایت دانشگاه یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه سبز
11 پیش بینی تخلخل درون چاهی بر اساس انطباق داده های چاه نگاری و مغزه اکتشافی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی: مطالعه موردی یکی از مخازننفتی جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
12 تاثیر نوع سنگ بر سرعت حفاری و انتخاب روش حفاری بهینه در آانسنگ و باطله سنگ آهن چادرملو (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
13 تخمین پارامترهای کمی و کیفی لایههای معدن زغالسنگ پروده 4 طبس با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
14 تخمین گازخیزی در معدن زغال سنگ پروده 1 طبس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون غیر خطی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زغال سنگ
15 تعیین پارامترهای بهینهی تخمین در تهیه نقشههای ژئوشیمیایی چند عنصری (مطالعه موردی: منطقه اکتشافی خوی) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
16 تعیین مرز کیفی آب های زیرزمینی آبخوان دشت خیر در استان فارس با استفاده از داده های مقاومت ویژه الکتریکی، بر اساس کریجینگ شاخص (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
17 تفکیک زونهای کانی سازی و بررسی توزیع عیار ، تغییر پذیری و ناهمسانگردی این زونها در معدن مس میدوک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
18 ژئوشیمی و چگونگی تمرکز شبه فلزات و عناصرکمیاب در حوضه های زغالی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
19 شبیه سازی کادمیوم موجود در رسوبات آبراهه ای منطقه اشتهارد با استفاده از روش شبکه عصبی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
20 کیسینگ گذاری حین حفاری (CWD)، روشی جدید در حفار منابع نفت و گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
21 مدل زمین شناسی و اکتشافی کانسارهای آهن و آپاتیتمنطقه بافق - ایران مرکزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
22 مدل سازی سه بعدی زمین آماری پهنه های دگرسانی و واحدهای سنگ شناسی در بخش شرقی کانسار مس پورفیری کهنگ (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
23 مدل سازی شاخص نفت قابل تولید و ارتباط آن با عمق نفوذ و تغییرات لیتولوژی در یکی از چاه های میدان نفتی آب تیمور (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
24 مطالعات کانی شناسی و ژنز کانسار سنگ آهن کوه زاغو شهرستان خرانق استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
25 معرفی تکنیک الکتروژئوشیمی با ارائه یک مدل آزمایشگاهی در اکتشاف کانسارهای پنهانی فلزات پایه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
26 معیارها و روش‌های محاسبه حریم کیفی چاه‌های آب شرب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران