دکتر احمد قربانی

دکتر احمد قربانی دانشگاه یزد

دکتر احمد قربانی

Dr. Ahmad Ghorbani

دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۳D Gravity Cross-Correlation Imaging for Large Scale Data Analysis: Application to the Crustal Structure of Iran (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 46، شماره: 4
2 Lattice numerical simulations of hydraulic fractures interacting with oblique natural interfaces (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 53، شماره: 1
3 Solving ۲-D gravity inversion problems using a PDE model in geophysics exploration (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 56، شماره: 3
4 شناسایی نشت احتمالی از تکیه گاه سد باطله آبگیر معدن مس میدوک با استفاده از روش های ژئوفیزیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 5، شماره: 2
5 کاربرد سونداژ الکتریکی قائم در شناخت ژئومکانیکی توده سنگ میزبان آنومالی III کانسار ناریگان، منطقه بافق، زون ایران مرکزی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 44، شماره: 2
6 کاربرد مقاومت ویژه الکتریکی دو بعدی در شناسایی هندسه زمین لغزش نقل، سمیرم (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 3
7 مطالعه فرونشست دشت ابرکوه یزد با استفاده از فن تداخل سنجی راداری با دریچه مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 6، شماره: 2
8 مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر شوری بر روی پاسخ قطبش القایی طیفی نمونه های ماسه سنگ و ماسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 4، شماره: 2
9 وارون سازی دوبعدی داده های گرانی سنجی در شناسایی سنگ کف آبخوان ها (مطالعه موردی: بخشی از دشت قطروم استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A comparison between non-linear optimizationmethods of Bayesian inversion and genetic algorithm forinverting spectral induced polarization data for Cole-Cole parameters (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
2 اثر پاسخ الکترومغناطیس فرکانس پایین بر داده هایپلاریزاسیون القایی (SIP) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
3 اثر تراکم بر خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
4 اثر جفت شدگی الکترومغناطیس بر پاسخ قطبش القائی فرکانسی زمین نیم فضای پلاریزه شونده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
5 ارائه الگوریتم بهینه جهت مدلسازی پیشرو سه بعدی دادههای مقاومت ویژه الکتریکی با استفاده از رهیافت المان محدود و شرایط مرزی مختلط (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
6 ارتباط مقاومت ویژه الکتریکی با خواص فیزیکی ومکانیکی خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
7 ارزیابی پتانسیل هیدروکربنزایی گروه شمشک در منطقه کرمان (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
8 ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای کنگان و دالان فوقانی به کمک نمودارهای چاه- پیمایی در یکی از میادین جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
9 ارزیابی خواص پتروفیزیکی سازند آسماری در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران با استفاده از نمودارهای چاه نگاری و مقایسه با داده های مغزه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
10 استفاده از توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی در اکتشاف لوله های مدفون در عمق کم (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
11 استفاده از روش توموگرافی دو بعدی جهت شناسایی عمق نفوذ پساب کارخانه فراوری معدن مس قلعه زری، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
12 استفاده از روش های ژئوفیزیکی در تعیین نفوذ آب از سدهای باطله: معدن مس میدوک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
13 اعتبارسنجی روش توموگرافی دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی و قطبش القایی در اکتشاف فاز اول اندیس مس گوموش کانی با استفاده از حفاری های اکتشافی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 اکتشاف آب های زیرزمینی در سازندهای سخت و کارستی روستای شکل آباد آذربایجان غربی با استفاده از روش ژیوالکتریک یک و دوبعدی و آنالیز عددی داده های مقاومت ویژه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
15 اکتشاف آهن خضرآباد یزد به روش مغناطیس سنجی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
16 امکان سنجی استفاده از مطالعات لرزه نگاری بازتابی جهت اکتشاف کانه زایی های عمیق در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
17 انواع پاسخ های سایز موالکتریک در سازندهای آبدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
18 برداشت، تفسیر و مدلسازی داده های مغناطیس منطقه همیجان، استان یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
19 بررسی اثرات پساب کارخانه قلعه زری بر روی آلایندگی خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 بررسی ارتباط سرعت موج تراکمی با خواص فیزیکی و مکانیکی خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
21 بررسی امکان تعیین نشست آب در سدهای خاکی توسط روشهای ژئوفیزیکی پتانسیل خودزا و مقاومت ویژه الکتریکی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
22 بررسی تخلخل و هدایت هیدرولیکی آبخوان ها بوسیله روش مقاومت ویژه الکتریکی (مطالعه موردی: دشت شیبکوه در استان فارس) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
23 بررسی توزیع سنگ شناسی و خوشه بندی رخساره های الکتریکی مخزن توسط روش MRGC در یکی از میادین جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
24 بررسی حفاری افقی بعنوان راهی نو در جهت بهره وری بیشتر از ذخائر (دریافت مقاله) نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن
25 بررسی ساختارهای زیرسطحی و بهینه سازی حفاریهای اکتشافی با استفاده از روش ژئوفیزیکی تموگرافی مقاومت ویژه (مطالعه موردی: تونل پیچ شیطان - محور هراز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
26 بررسی قابلیت روش توموگرافی الکتریکی در شناسایی فروچاله های پنهان در شمال غرب شهرستان ابرکوه (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
27 بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در تخمین پارامترهای مدلCole - Cole (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
28 بررسی کاربرد روشهای ژئوفیزیکی در مکانیک سنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
29 بررسی وضعیت هیدروشیمی معدن سه چاهون (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
30 بررسیهای هیدروژیولوژی، ژیوفیزیکی و ژیوتکنیکی قبل از اجرای سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی در سایت دانشگاه یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه سبز
31 پیش بینی تخلخل درون چاهی بر اساس انطباق داده های چاه نگاری و مغزه اکتشافی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی: مطالعه موردی یکی از مخازننفتی جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
32 تأثیر سد باطله معدن مس میدوک بر کیفیت آب زیرزمینی (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
33 تخمیین نفوذپذیری با استفاده از روشهای ژئوفیزیکی به منظورمطالعات هیدروژئولوژی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
34 تشخیص درزهها در سنگ و تفکیک آنها از لحاظ محتوای رس با استفاده از روش قطبش القایی طیفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
35 تعیین پارامتر حساس دشت مهیار شمالی به کمکمدلسازی ریاضی آبخوان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
36 جداسازی آنومالی های ژئوشیمیایی اندیس مس ظفرقند با استفاده از روش فرکتالی عیار- مساحت و مقایسه با روش آمار کلاسیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
37 روش های اکتشاف منابع ژئوترمال با نگاهی به منطقه توران پشت یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
38 شبیه سازی عددی برهمکنش شکست هیدرولیکی و صفحات طبیعی با لاتیس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
39 صحت سنجی تفسیر داده های توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی توسط نرم افزار Res2Dinv با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
40 صحت سنجی داده های دو بعدی مقاومت ویژه و ارائه پارامترهای بهینه وارون سازی نرم افزار Res2Dinv با به کارگیری مدل های مصنوعی مبتنی بر واقعیت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
41 طراحی و ساخت دستگاه تست نفوذ پذیری سنگ و بتن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
42 کاربرد تشدید مغناطیسی هسته (NMR) در اکتشاف آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
43 کاربرد توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی دو بعدی در اکتشاف آبهای زیرزمینی برای اعماق زیاد: مطالعه مورد دشت نوق رفسنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
44 کاربرد رویکرد داده کاوی یادگیری نظارت شده در پیشبینی پایداری مخازن ماسه ای تحکیم نیافته در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
45 کاربرد ژئوفیزیک در اکتشاف کانسار منگنز: مطالعه موردی در معدن دهبید استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
46 محدودیت های روش تشدید مغناطیس هستهای در برآورد تخلخل مخازن گازی و ارائه راهکارهای مناسب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: نفت، گاز و پتروشیمی
47 مدل سازی پیشرو گرانی سنجی در نرم افزار کامسول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
48 مدلسازی دو بعدی برداشت های توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی بر روی دیواره ی فضاهای زیرزمینی با روش المان محدود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
49 مدلسازی سه بعدی مقاومت ویژه الکتریکی برای آرایش الکترودی مستطیل با روش المان محدود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
50 مدلی جدید جهت تعیین چقرمگی مود I شکست سنگ تحت آزمایش قطعات نیم قرص (SCB) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
51 مروری بر کاربرد روش توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی در شناسایی محدوده های آلوده شده بوسیله زهاب اسیدی معدن (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
52 مطالعات ژئوفیزیکی به منظور اکتشاف منابع انرژی زمین گرمایی در دو منطقه محلات و سبلان با روش مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
53 مطالعه تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی خاکها در حین آزمایش تحکیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
54 معکوس سازی مقاومت ویژه الکتریکی اطراف تونل از طریق برداشت ERT بر روی پروفیل کمانی شکل (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
55 مقایسه الگوریتمهای نمونهبرداری شبیهسازی حرارتی و نمونهگیری گیبس، در بازیابی پارامترهای مدل کل کل توسط دادههای قطبش القایی طیفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
56 مقایسه رخساره های الکتریکی مخزن با استفاده از روش های خوشه بندی چند تفکیکی گراف پایه، نقشه خود سامان ده و پویا بر اساس ارزیابی پتروفیزیکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
57 مونیتورینگ محتوی آب سازندهای رسی با استفاده ازروشهای ژئوفیزیکی (سایز میک، پلاریزاسیون القاییطیفی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
58 وارونسازی دوبعدی دادههای مقاومت ویژه الکتریکی بر اساس رهیافت المان محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران