دکتر راحب باقرپور

دکتر راحب باقرپور دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر راحب باقرپور

Dr. Raheb Bagherpour

دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انتخاب معیاری بهینه برای تخمین مقاومت برشی سطوح زبر درزه در سنگ سخت آندزیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 9، شماره: 2
2 Studying Effects of Cooling/Lubricating Fluids, Machining Parameters, and Rock Mechanical Properties on Specific Energy in Rock Drilling Process (دریافت مقاله) مجله معدن و محیط زیست دوره: 15، شماره: 2
3 بررسی تاثیر پارامترهای اجرایی ماشین TBM برنرخ نفود آن بااستفاده ازروش شبکه های عصبی مصنوعی- مطالعه ی موردی تونل بلند زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی تاثیر مشخصات فیزیکی و شیمیایی نهشته های تراورتن بر پارامترهای استخراج در معادن طرق (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 8، شماره: 4
5 بررسی تأثیر عوامل زمین شناسی و خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ بر انتخاب ماشین حفاری تمام مقطع در تونل انتقال آب سبزکوه (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 8، شماره: 2
6 بررسی عددی اثرات حفاری تونل های شیب دار بر پایداری تونل های اصلی آزادراه تهران شمال (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 1، شماره: 1
7 تاثیر نوسانات فشار بر شکست هیدرولیکی در تونل های تحت فشار با روباره کم (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 2
8 تحلیل تراوش در تونل انتقال آب چشمه روزیه در مرحله ساخت و بهره برداری با بهره گیری از شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 10، شماره: 2
9 طراحی نگهداری اولیه تونل انتقال آب گلاب با تاکید بر خطرات زمین شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه روشی برای افزایش بهره وری معادن سنگ ساختمانی جهت تبدیل به جایگزین های مناسب برای نفت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
2 ارزیابی وکنترل ریسک ایمنی درمعادن زیرزمینی زغال ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
3 استفاده از روشهای تجربی در بررسی نگهداری تونل انتقال آب گلاب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
4 انتخاب روش استخراج سنگ ساختمانی نرگسه خرم آباد با روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
5 بررسی تاثیر نوع ماده منفجره بر ابعاد قطعات توده سنگ و سرعت موج طولی پس از انفجار(مطالعه موردی معدن مس میدوک) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
6 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه و تونلهای انحراف سدبهشت آباد (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
7 بررسی خواص برشی بتن مسلح به الیاف بارچیپ در تست برش مستقیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
8 بررسی راهکار های نوین کنترل گرد و خاک در معادن زیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
9 بررسی روش های کنترل گرد و خاک در معدن (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
10 بررسی شدت انفجار سنگ در تونل انتقال آب سبزکوه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
11 بررسی شدت همگرائی درتونل انتقال آب سبزکوه (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
12 بررسی ضخامت و نفوذپذیری زون تزریقی بر دبی آب ورودی به تونل چشمه روزیه با بهره گیری از روش عددی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
13 بررسی لزوم استفاده از سنگ شکن متحرک در معادن روباز جهت کاهش هزینه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
14 بررسی مچاله شوندگی در تودهسنگهای مسیر تونل انتقال آب گلاب (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 بررسی مخاطرات زمینشناسی محتمل در جریان حفاری تونل انتقال آب بهشت آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
16 بررسی نفوذپذیری زون تزریق بر دبی آب ورودی به تونل چشمه روزیه قبل و بعد از تعریض در حالت کوپل هیدرومکانیکی با بهره گیری از روش عددی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
17 پیشبینی مچالهشوندگی و تونلزنی در شرایط همگرائی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
18 تاثیر پارامترهای زمین برفشار سینه کارتونل خط 7متروی تهران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
19 تاثیر زاویه داری بر میزان تنش های وارده به حفاری های مایل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
20 تحلیل پایداری تونل انتقال آب بهشت آباد با روش تفاضل محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
21 تحلیل پایداری تونل شماره هفت راهآهن قزوین-رشت با مقایسه نتایج حاصل از روشهای عددی و تجربی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 تحلیل پایداری و تخمین سامانه نگهداری تونل انتقال آب بهشت آباد با روش VNIMI (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
23 تحلیل پایداری و تخمین سامانه نگهداری تونل انتقال آب بهشتآباد به کمک مدلسازی عددی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
24 تحلیل پایداری و تعیین نگهداری تونل انتقال آب بهشتآباد با استفاده از روشهای عددی (مطالعه مقایسهای) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
25 تحلیل مکانیکی سیستم نگهداری تونل فاضلاب شرق تهران در اثر حفاری تونل مترو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
26 تحلیل هیدرومکانیکی پایداری دیواره غربی معدن شماره یک گل گهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس معادن روباز ایران
27 تخمین پارامترهای ژئومکانیکی و تنش های برجای توده سنگ اطراف تونل با استفاده از تحلیل برگشتی و با به کارگیری الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
28 تخمین نرخ نفوذ TBM با استفاده از روش NTH (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
29 تعیین مقاومت کششی بتنو شاتکریت مسلح به الیاف بارچیپ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
30 خطر پدیده انفجارسنگ و ایمن سازی محیط کار تونل انتقال آب بهشت آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
31 رزیابی احتمال وقوع انفجارسنگ در تونل انتقال آب بهشتآباد و ارائه راهکارهائی به منظور کنترل آن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
32 زمینشناسی مهندسی و بررسی نگهداری تونل راهآهن قزوین-رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
33 فن آوری استفاده از سنگ شکن های متحرک و نیمه متحرک در معدنکاری روباز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
34 کاربرد روش عددی تفاضل محدود در بررسی پایداری شیب مطالعه موردی: معدن شماره یک گل گهر سیرجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
35 کرنش بحرانی و مچاله شوندگی توده سنگ درتونل ها (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
36 مطالعه پتانسیل انفجارسنگ در تونل انتقال آب گلاب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
37 مقایسه سرعت چالزنی دستگاه پنوماتیک و هیدرولیک درمعدن مارن و آهک آبلو سیمان نکا باتوجه به پارامترهای اجرایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
38 واکاوی خاستگاه سنگهای تزیینی در ایران (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
39 هشدار مخاطرات زمینشناسی در تونل گلاب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران