دکتر مهدی محمدی ویژه

دکتر مهدی محمدی ویژه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دکتر مهدی محمدی ویژه

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی دقیق تاسیسات زیرسطحی شهری با برداشت و مدلسازی دوبعدی و سه بعدی داده های رادار نفوذی به زمین GPR، مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شاهرود (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 2، شماره: 2
2 افراز جنوب اشتهارد: سامانه گسلی یا افراز ریخت زمین ساختی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 7، شماره: 2
3 بازسازی محیط رسوبی هولوسن مانداب عینک باشواهد رسوب شناسی و ژئوفیزیک (غرب شهر رشت، استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 2، شماره: 3
4 بررسی ساختارهای مدفون نزدیک سطح زمین با استفاده از روش-های GPR و مقاومت ویژه: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 80
5 بررسی فعالیت های کواترنری شاخه های گسل خزر در منطقه خلیل شهر به وسیله روش های ژئوفیزیکی رادار نفوذی به زمین و مقاومت ویژه الکتریکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 7، شماره: 2
6 تشخیص ارتباط پارامترهای عریان شدگی در عمق آسفالت به کمک روش رادار نفوذی به زمین (مطالعه موردی منطقه 22 تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 3، شماره: 2
7 رسوب شناسی و محیط رسوبی دیرینه آبرفت های کواترنر با تلفیق داده های رسوب شناسی و روش رادار نفوذی به زمین (مطالعه موردی: منطقه کوچصفهان استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 4، شماره: 4
8 مدل سازی مخروط افکنه کواترنری با استفاده از داده های رسوب شناسی و ژئوفیزیک (ژئوالکتریک) در جنوب شرق شهر یزد، ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 2
9 وارون سازی مقید داده های RMT با مقاطع GPR در مقایسه با تفسیر تلفیقی آنها در بررسی یک آبخوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از روش رادار نفوذی به زمین جهت به نقشه در آوردن شاخه های پنهان کواترنری گسل خزر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 تحلیل سازوکار گسلههای شرق مازندران با استفاده از پردازش دادههای مغناطیس هوابرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
3 در آشکارسازی لوله های مدفون و تمایز در GPRبررسی قابلیت روشمشخصات آن ها در منطقه شاهرود (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 مدل سازی و تفسیر داده های قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی به منظور اکتشاف ذخایر پلی متال در منطقه کبودان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
5 مقایسه روشهای GPR و مقاومت ویژه در آشکارسازی قناتهای آب اطراف شاهرود در خاکهای با رسانندگی الکتریکی بالا (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
6 مقایسه نتایج پردازش و تفسیر داده های رادار نفوذی به زمین (GPR) و مغناطیس در آشکارسازی خطوط لوله مدفون در منطقه قلعه شوکت شاهرود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک