دکتر علی آرمندنژاد

دکتر علی آرمندنژاد استاد- دانشگاه ولی عصر رفسنجان

دکتر علی آرمندنژاد

Dr. Ali Armand Nejad

استاد- دانشگاه ولی عصر رفسنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.