دکتر داریوش پورسراجیان

دکتر داریوش پورسراجیان موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)

دکتر داریوش پورسراجیان

موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی تعاملی مدیریت منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری با تأکید بر رویکرد پویایی‌های سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 28، شماره: 1
2 ارائه الگوی مفهومی به کارگیری مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط با رویکرد پویا مطالعه موردی: شرکت پویش صنعت ریلی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 2
3 تحلیل پویایی نظام حمایت در ساختار منابع انسانی پارک های علم و فناوری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 50
4 تحلیل و طراحی ساختار مناسب پارکهای علم و فناوری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 37
5 تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش در پارک های علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 27
6 تعیین و اولویت بندی موانع به اشتراک گذاری دانش در دانشگا هها و مراکز آموزش عالی مطالعه موردی مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 9، شماره: 34
7 حلیل اثر ارتقای برند بر عملکرد منابع انسانی ستاد و شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 18، شماره: 70
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدل درخت کاج برای شناسایی موانع توسعه فناوری در استان یزد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
2 ارزیابی و رتبه بندی معیارهای موفقیت سیستم مدیریت دانش درپاکرهای علم و فناوری یزد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
3 استخراج دینامیزم های موجود در رفتار شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری با رویکرد سیستم داینامیک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
4 بررسی رابطه سخت رویی و فرسودگی شغلی در اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی - مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
5 بررسی نقش تعدیل گرانه عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری کارکنان وزرارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مطالعه موردی: بیمارستان قایم مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
6 بررسی و شناسایی موانع تسهیم دانش مطالعه موردیموسسه آموزش عالی امام جواد (ع) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
7 تحلیل استراتژیک زنجیره ارزش صنعت پلاستیک استان یزد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
8 تحلیل استراتژیک صنعت کاشی و سرامیک ایران و ایتالیا، مطالعه موردی: شرکت صنایع کاشی مریم میبد و مارازی ایتالیا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
9 تحلیل دینامیکی کیفیت تحصیلی دانشجویان در مراکز آموزشی عالی (مطالعه موردی :موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی
10 تحلیل ساختار پویای منابع انسانی در سطح پارک های علم و فناوری با استفاده از رویکرد پویایی شناسی کیفی سیستم ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
11 تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در آموزش عالی با رویکرد سیستم داینامیک (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
12 تحلیل وطراحی ساختار مناسب پارک های علم وفناوری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
13 تدوین نقشه غنی ذینفعان پارک های علم و فناوری در ایران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
14 عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری در موسسات دانش بنیان مستقر در پارک ها و مراکز رشد فناوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
15 مدیریت تحول سازمانی: موانع و چالشهای پیاده سازی وراهکارها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
16 مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژی؛ مکانیزم ایفای نقش پارکهای علم وفناوری در مدیریت و توسعه تکنولوژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
17 مطالعه اثر مدیریت و برنامه ریزی مسیر شغلی بر رضایت مندی شغلی کارکنان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
18 مناطق ویژه علم وفناوری مکانیزم توسعه خلاق وپایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
19 منطقه ویژه فناوریهای معدنکاری؛ ساختاری جهت ایفای نقش توسعه پایدار منطقه ای در شهرستان بافق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران