دکتر محمدعلی عبدلی

دکتر محمدعلی عبدلی Tehran University

دکتر محمدعلی عبدلی

Dr. Mohammad Ali Abdoli

Tehran University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات جامدات خشک و مواد حجم زا بر تثبت لجن فاضلاب شهری با کرم خاکی آیزنیا فتیدا (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 70
2 ارائه روشی ساده شده برای پردازش تصویر دیجیتالی به منظور تعیین شاخص شدت ترک در خاک های رسی متراکم شده (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 5، شماره: 1
3 ارزیابی توانایی انطباق فناوری های نو مدیریت پسماندها در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 42
4 امکان سنجی تولید بیوکمپوست از زباله های شهری بابل (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 31، شماره: 38
5 انرژی ، توسعه و محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 10، شماره: 1
6 Effect of Physical and Chemical Operating Parameters on Anaerobic Digestion of Manure and Biogas Production: A Review (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 1
7 Investigation of Phasic Process of Biogas Yield by Measuring pH, ORP and Electrical Power Changes (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 5، شماره: 2
8 Optimizing the removal of methylene blue from aqueous solutions using persulfate activated with nanoscale zero valent iron (nZVI) supported by reduced expanded graphene oxide (rEGO) (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 1
9 Radiological dose assessment of naturally occurring radioactive materials generated by the petroleum industry in wildlife: A case study of chinkaras of Lavan Island, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 4
10 برآورد قابلیت تولید گاز از محل های دفن شهری برای استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 4، شماره: 2
11 بررسی آلودگی منابع آب های زیرزمینی اطراف مراکز دفن زباله (مطالعه موردی: مرکز دفن تاکستان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 4
12 بررسی ارتباط میان متغیرهای مستقل اقتصادی و متغیرهای وابسته تولید پسماندهای شهری (نمونه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 47، شماره: 3
13 بررسی پتانسیل تولید بیوگاز و انرژی از منابع زیست توده در روستاهای ایران با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 5
14 بررسی تاثیر دما و غلظت محلول ۳-مرکاپتوپروپانوئیک اسید در درصد حذف آلاینده های جیوه و کروم از خاک آلوده به روش خاکشویی (مطالعه موردی: محدوده پالایشگاه نفت تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 2
15 بررسی تغییرات نفوذپذیری لاینر رسی در تماس با شیرابه پسماند شهری (مطالعه موردی: محل دفن زباله کهریزک) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 54
16 بررسی تولید پسماند شهری در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با رویکرد کاهش پسماند طی سال های ۱۳۹۲-۱۳۸۹ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 2
17 بررسی فرایند مدیریت پسماندهای بیمارستانی در کرج (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 53
18 بررسی کارایی پردازش کربنیزاسیون گرمابی بر تولید بیوگاز ناشی از هضم بی‎هوازی مواد آلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 7، شماره: 2
19 بررسی کمی و کیفی پسماندهای روستایی استان هرمزگان و ارایه راهکار مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 4
20 بررسی مدیریت پسماندهای صنعتی در منطقه ۹ شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 55
21 بررسی وضعیت تولید و نگهداری زباله های صنعتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 18، شماره: 18
22 بررسی وضعیت کیفی کمپوست در ایران و نیازهای کنترل کیفیت و استانداردها (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 34، شماره: 48
23 پاک سازی خاک آلوده به ترکیبات نفتی با استفاده از روش جامد سازی و تثبیت (مطالعه موردی: شهرک صنعتی سلفچگان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 43، شماره: 2
24 پیش بینی هفتگی زباله تولیدی با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی و تبدیل موجک (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 49
25 تاثیر ترکیب مواد ورودی بر کیفیت کمپوست تولیدی به روش توده های استاتیک با هوادهی فعال در مناطق روستایی(مطالعه موردی: روستای سولقان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 7
26 تحلیلی بر آلودگی خاک و آثار آن بر اقتصاد کشاورزی مورد شناسی: آلودگی خاک و آثار آن بر کشت شاهی در سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 2، شماره: 5
27 تحلیلی بر پسماندهای رایانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 31، شماره: 37
28 تعیین نرخ بازگردش شیرابه در خاکچال جدید شهر مشهد به منظور افزایش نرخ تولید و استحصال بیوگاز از پسماند شهری (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 62
29 تهیه ورمی کمپوست از پسماند خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیافوئتیدا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 5
30 چگالی ویژه و میزان جذب آب سنگ دانه های بازیافتی حاصل از نخاله های بتنی مطالعه موردی: منطقه ی پارس 2 کنگان (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
31 حذف فلزات سنگین از محلول های آبی با استفاده از نانو صفحات اکسید گرافن: بهینه سازی با روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 11، شماره: 2
32 راهبردی در استخراج مقررات مربوط به حداقل های مورد نیاز در مورد پوشش کف محل های دفن مواد زائد جامد در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 32، شماره: 40
33 سیستم مدیریت پسماند در نوار ساحلی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 4
34 سیستم های جمع آوری شیرابه در محلهای دفن مواد زاید جامد شهری مطالعه موردی: شهرستان بابل (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 27، شماره: 28
35 شناخت منابع تولید زباله های صنعتی و راهکارهای بازیافت در منطقه خزر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 11، شماره: 3
36 ضرورت توسعه نیروگاه های تولید همزمان برق و حرارت بیوگاز سوز در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 12، شماره: 2
37 کیفیت مواد زائد جامد بیمارستانهای تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 17، شماره: 17
38 مدیریت زیست محیطی خودروهای فرسوده (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 34، شماره: 45
39 ویژگی های پردازش و بازیافت پسماندهای روستایی (مطالعه موردی: ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 37، شماره: 57
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 1Evaluate municipal solid waste management problems in developing countries, a case study: Isfahan, Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
2 A Construction Waste Minimization Model for Construction Project Sites (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
3 A Review on Land treatment Methods and its Ability to Remove Pollutants (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
4 آنالیز اقتصادی طرح پنج ساله جمع آوری و بازیافت بطریهایPET(پلی اتیلن ترفتالات) با استفاده از مراکز خرید در منطقه 13 تهران (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
5 اثرات زیست محیطی مصرف سوخت در منازل مسکونی و ارائه راهکار بهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز
6 ارائه الگوی مشارکت مردم و بخش خصوصی در سیستم مدیریت پسماند روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
7 ارزشیابی محل های دفن پسماند های شهری استان اردبیل با استفاده از روش الکنو (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
8 ارزیابی پتانسیل بازیافت پسماندهای روستایی در استان بوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
9 ارزیابی پتانسیل بازیافت پسماندهای روستایی در استان هرمزگان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
10 ارزیابی پیامدهای زیست محیطی مکان دفن مواد زائد جامد اندیمشک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
11 ارزیابی چرخه عمر مدیریت پسماند شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
12 ارزیابی زیست محیطی و اقتصادی مصرف انرژی و تولید گاز دی اکسید کربن ناشی از آن در چشم انداز توسعه کشور (1400-1379 شمسی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
13 ارزیابی زیست محیطی واقتصادی فن آوریهای تبدیل زیست توده به انرژی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
14 ارزیابی شرایط کیفی و آلودگی آب رودخانه ها به منظور حفاظت آبزیان و اکوسیستم آبی با بهره گیری از مدل شاخص-محور CCME-WQI (مطالعه ی موردی: رودخانه ی دره رود، حوضه ی آبریز ارس، شمال غربی ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
15 ارزیابی متغیرهای موثر بر تولید پسماند شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
16 استفاده از الکل حاصل از پسماند کشاورزی به عنوان سوخت در صنعتسیمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
17 استفاده از انرژی حاصل از فرایند پیرولیز در صنعت سیمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
18 امکانسنجی تولید انرژی از مواد زائد جامد با استفاده از دستگاه پسماندسوز (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
19 انرژی برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
20 Evaluation of Sustainable Development by comparing Objectives of Landfill Mining in world (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
21 Hybrid Imperialist Competitive Algorithm-Artificial Neural Network for waste generation prediction (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
22 بازچرخش نخاله های محوطه های کارگاهی (مطالعه موردی؛ منطقه پارس 2 کنگان) (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 بازیابی سوخت جامد از پسماند جامد شهری به وسیله ی روش هیدروترمالبا استفاده از آب زیر بحرانی و استفاده از آن در صنعت سیمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
24 بازیافت پرطیور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
25 بازیافت تایرهای فرسوده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری
26 بازیافت زباله ها- مطالعه ی موردی شهر تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
27 بازیافت موادحاصل از ساخت و تخریب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری
28 بررسی آلودگی منابع آب های زیرزمینی با شیرابه مراکزدفن پسماند مطالعه موردی: مرکز دفن شهر تاکستان (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
29 بررسی اثرات اختلاط برتغییرات پارامترهای PH , ORP وتولید بیوگاز ازفضولات دامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
30 بررسی اثرات زیست محیطی بستن محل دفن، مراقبتهای پس از دفن و بازسازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
31 بررسی اثرات محیط زیستی گونه ماکروجلبک گراسیلاریا گراسیلیس و پتانسیل سنجی تولید انرژی از این زیست توده (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
32 بررسی امکان پذیری تولید سوخت جایگزین صنایع سیمان با استفاده از قرص های سوختی تولید شده از پسماندهای شهری (RDF) شهر شیراز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
33 بررسی امکان سنجی استفاده از انرژی های نو در کشور ایران (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
34 بررسی پارامترهای موثر در آلودگی خاک به فلزات سنگین درحاشیه راه شریانی تبریز جلفا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 بررسی پارامترهای موثر در آلودگی خاک حاشیه شبکه راههای شریانی مطالعه موردی : شمال غرب کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
36 بررسی پارامترهای موثر در آلودگی خاک و پسماندهای جامد در حاشیه راههای شریانی شمال غرب کشور به فلزات سنگین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
37 بررسی پارمترهای موثربرتولید سوخت زیستی اززیست توده به روش هیدورترمال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
38 بررسی پتانسیل بازیافت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و ارائه روش های بهینه بازیافت (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
39 بررسی پتانسیل تولید برق از پسماند های تولیدی در روستاهای استان بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
40 بررسی تاثیر دما و غلظت محلول مونواتانول آمین بر درصد حذف آلاینده-های جیوه و کروم از خاک آلوده به روش خاکشویی مطالعه موردی: محدوده پالایشگاه نفت تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
41 بررسی تاثیر دما وغلظت محلول 3-مرکاپتوپروپانوئیک اسید بردرصد حذف آلاینده های جیوه وکروم از خاک آلوده به روش خاکشویی (مطالعه موردی : محدوده پالایشگاه نفت تهران ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
42 بررسی خصوصیات و معیارهای انتخاب ظروف ذخیره در محل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
43 بررسی روش های مختلف مکانیابی محل دفن پسماندهای شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
44 بررسی روش های مدیریت پسماند شهری در کشورهای توسعه نیافته ، در حال توسعه و توسعه یافته و ارائه راهکارهای بهینه مدیریتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
45 بررسی روش­های کاهش در مبدأ و بازیافت کاغذ و اثرات آن در مدیریت پسماند شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 بررسی روشهای بزرگ مقیاس در تولید کمپوست (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
47 بررسی روشهای پردازش و تفکیک پسماند خیابانى در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
48 بررسی ریز ساختار وخواص مکانیکی لایه روکشکاربید کروم روی سطح فولاد ساده کربنی جهت کاربردهای سایشی (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
49 بررسی معیارهای انتخاب محل دفن مواد زائد جامد جهت اصلاح محل های دفن غیر بهداشتی موجود در شهرهای ایران (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
50 بررسی معیارهای زمینشناسی موثر در مکانیابی محل دفن پسماندهای ویژه با استفاده از منطق تقاطع در محیط ) GIS مطالعه موردی : استان سیستان و بلوچستان ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
51 بررسی معیارهای موثر خاک شناسی در مکان یابی محل دفن پسماندهای ویژه با استفاده از منطق تقاطع در محیط GIS (مطالعه موردی: استان هرمزگان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
52 بررسی مقایسه ای دو روش سوزاندن و دفن در لندفیل به منظور مدیریت نهایی پسماند های خطرناک (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
53 بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران پیرامون مواد زائد و بازیافت آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری
54 بررسی میزان آلودگی پساب کارخانجات کاشی مستقر در دشت یزد- اردکان ((BOD/COD/CL/TSS/TDS (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
55 بررسی نحوه مدیریت HSE در مجتمع پتروشیمی تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
56 بررسی و دسته بندی منابع زیست توده در ایران و جهان و بررسی تنوع آنها در مناطق روستایی کشور با تاکید بر پسماندهای جامد عادی و فضولات دامی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
57 بررسی وضعیت کیفی کمپوست درایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
58 بهترین روشها و استانداردهای بازیافت PET، مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
59 بهینه سازی مسیرهای جمع آوری پسماند شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
60 بهینهسازی حذف زیستی 2و 4و 6-تری نیتروتولوئن (TNT) از خاک آلوده در مقیاس آزمایشگاهی با روش آماری تا گوچی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
61 پتانسیل سنجی استحصال بیوگاز از پسماند روستایی ( مطالعه موردی روستاهای استان یزد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
62 پتانسیل سنجی استفاده از RDF بعنوان یک منبع انرژی درصنعت سیمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
63 پیشبینی زباله تولیدی تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رو شهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت پسماند
64 تاثیر اقلیم شهر تهران بر میزان مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
65 تأثیر مبحث (19) مقررات ملی ساختمان در صرفه جویی مصرف انرژی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انرژی
66 تدوین پیش نویس قانون مدیریت پسماند ویژه صنعتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
67 تصفیه زمینی شیرابه محل دفن پسماند شهری با کمک گیاه وتیور (مطالعه موردی: محل دفن آرادکوه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
68 تصفیه شیرابه محل دفن پسماندبه روش تبخیر - فراصوت و آب اکسیژنه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
69 تعیین نرخ بازگردش شیرابه در خاکچال جدید شهر مشهد بهمنظور افزایش نرخ تولید و استحصال بیوگاز از پسماند شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
70 تولید سوخت زیستی به وسیله روش هیدروترمال و کاربرد آن درصنعت سیمان (کوره سیمان پزی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
71 تهیه خوراک دام و طیور از پسماندهای کشتارگاهی مطالعه موردی کشتارگاه خوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
72 جایگاه زباله سوزی در سیستم مدیریت پسماند های شهری (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
73 جدایش مغناطیسی اکسید آهن راهکاری در راستای استفاده ی سرباره ی فولاد قوس الکتریکی به عنوان افزودنی به سیمان پرتلند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
74 حذف آلاینده آرسنیک از خاک به روش خاکشویی ( Soilwashing ) با دو محلول شوینده آب و SDS (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
75 حذف آلاینده آرسنیک ازخاک به روش خاکشویی Soilwashing بادومحلول شوینده آب و edta (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
76 روش های بازیافت PET و موارد مصرف PET بازیافتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
77 روش های به دست آوردن سوخت زیستی از زائدات کشاورزی به وسیله روش هیدروترمال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
78 زمین دفن بیوراکتوری (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
79 سالم سازی بیولوژیکی خاکهای آلوده به ترکیبات نیتروآروماتیک (مواد منفجره) بوسیله فرایند تولید کمپوست (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
80 سیمان دو جزئی پرتلند سرباره فولاد قوس الکتریکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
81 شناخت و طبقه‌بندی پسماندهای ویژه پتروشیمی تبریز و روشهای دفع آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
82 ضرورت توسعه نیروگاههای تولید همزمان برق و حرارت بیوگاز سوز در کشور (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
83 طراحی سیستم مدیریت یکپارچه مواد زائد مجتمع پتروشیمی تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری
84 لزوم انجام مطالعات ارزیابی چرخه عمر در مدیریت جامع مواد زاید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
85 مدل سازی فرایند مدیریت پسماند شهر تهران به روش پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
86 مدیریت باتریهای مستعمل خانگی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
87 مدیریت پسماند در مناطق ساحلی مطالعه موردی سواحل استان گلستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
88 مدیریت پسماند در مناطق ساحلی مطالعه موردی سواحل استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
89 مدیریت پسماند در مناطق ساحلی و تاسیسات بندری خلیج فارس و دریای عمان بررسی قوانین موجود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
90 مدیریت پسماند در مناطق ساحلی-مطالعه موردی سواحل جنوبی دریای خزر (استان مازندران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
91 مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
92 مدیریت پسماندهای دارویی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
93 مدیریت جامع پسماند در شهر مریوان (استان کردستان) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
94 مدیریت مواد زائد صنعتی درمنطقه خزر (استانهای گیلان و مازندران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری
95 مدیریت مواد زاید خطرناک خانگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت پسماند
96 مدیریت مواد زاید خطرناک خانگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
97 مروری بر گزینه های موجود جهت بازیافت پسماندهای تولیدی در صنعت کاغذسازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
98 معیار های انتخاب مکان دفن پسماند (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
99 مقایسه اجرای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان و توسعه معاینه فنی خودروها در صرفه جویی انرژی و کاهش آلودگی هوای شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
100 مکانیابی محل دفن پسماندهای جامد شهری با استفاده از GIS برای شهر رامهرمز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
101 مکانیابی محل دفن زباله‌های شهری: مطالعه موردی شهر آمل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
102 میزان اتلاف انرژی در پمپ بنزینهای کشور و بررسی روش های کنترل آن (دریافت مقاله) اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
103 نقدی بر مقررات مدیریت پسماندهای ویژه و ارائه راهکارهای اقتصادی و محیط زیستی برای بازنگری در آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
104 نگرشی کلی بر گرمایش جهانی و تأثیرات آن در مقیاس ملی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی
105 وضع موجود مدیریت پسماند در مناطق ساحلی و تاسیسات بندری خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
106 وضعیت مدیریت پسماند ساختمانی و عمرانی در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی