دکتر محمدهادی فتاحی

دکتر محمدهادی فتاحی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دکتر محمدهادی فتاحی

Dr. Mohamad Hadi Fatahi

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.