دکتر رضا بازرگان لاری

دکتر رضا بازرگان لاری دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی، مرودشت، ایران

دکتر رضا بازرگان لاری

Dr. Reza Bazargan Lari

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی، مرودشت، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.