دکتر قدیر صیامی

دکتر قدیر صیامی استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) مشهد

دکتر قدیر صیامی

Dr. Qadir Siami

استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی پدافندی ساختار شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP و GIS . مطالعه موردی شهر گرگان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 10
2 آسیب شناسی لرزه ای پهنه های شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی معکوس(IHWP)و GIS (مطالعه موردی شهر گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 3، شماره: 9
3 ارزیابی تاثیرات زیست محیطی گسترش بی رویه شهرها (مطالعه موردی: پروژه مسکن مهر- شهر طرقبه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 18
4 بازآفرینی عملکردی باغ امام رضا(ع) با رویکرد فرهنگ، سلامت و اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 4
5 بررسی مخاطرات قنات ها در مدیریت بحران شهری (نمونه موردی شهر نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 9، شماره: 4
6 برنامه ریزی مکانی انتخاب مسیر بهینه و ایمن دوچرخه در شهر مشهد با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 4
7 تاثیر اختلاط کاربری ها بر تولید سفرهای پایدار در محلات شهری (نمونه موردی: محلات میعاد، تربیت و هاشمی در شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 9، شماره: 3
8 تبیین راهبردی از چالش های تفرق سیاسی در ساختار حکمروایی منطقه کلان شهری مشهد (دریافت مقاله) پژوهشنامه خراسان بزرگ دوره: 10، شماره: 34
9 تبیین سناریوهای مشارکتجویانه و دمکراتیک نهادی در ساختار نظام حکمروایی منطقه کلانشهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 86
10 تحلیل استراتژیک از راهبردهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در سکونت گاههای غیررسمی با تاکید بر کارآفرینی مطالعه موردی: محلات انصار و اروند در شهرک شهید رجایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 19، شماره: 3
11 تحلیل ساختاری عوامل موثر بر توسعه میان افزا در اراضی قهوه ای مبتنی بر رویکرد آینده نگاری (مطالعه موردی: پادگان برونسی شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 8، شماره: 26
12 تحلیلی راهبردی از رویکردهای نوین حکمروایی در مناطق کلان شهری اروپا (مطالعه موردی بارسلونا و لندن) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 25، شماره: 1
13 تخمین آسیب پذیری شهر گرگان در برابر زلزله با تاکید بر فاصله از تاسیسات شهری با روش منطق فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 4، شماره: 2
14 ژئوپلیتیک شهری: رویکردی نوین در تحلیل های ژئوپلیتیک ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 9، شماره: 1
15 سنجش تطبیقی بافت های تاریخی، فرسوده و نوساز شهری (نمونه موردی محلات سرشور، آبکوه و اردام) (دریافت مقاله) پژوهشنامه خراسان بزرگ دوره: 5، شماره: 15
16 سنجش شاخص های بهینه مکان یابی پروژه های مسکن مهر در ایران (مطالعه موردی؛ شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه خراسان بزرگ دوره: 5، شماره: 17
17 سنجش قابلیت پیاده مداری خیابان های شهری با رویکرد تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: محور کوهسنگی مشهد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه خراسان بزرگ دوره: 13، شماره: 49
18 سنجش معیارهای سرزندگی اقتصادی بازارهای تاریخی ایران با رویکرد بازآفرینی؛(مطالعه موردی: بازار تاریخی قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 9، شماره: 34
19 طراحی چشم انداز و بیانیه ماموریت در مناطق کلانشهری مبتنی بر رویکرد حکمروایی قلمرویی- فضایی، مطالعه موردی: منطقه کلانشهری مشهد (دریافت مقاله) پژوهشنامه خراسان بزرگ دوره: 6، شماره: 19
20 کاربست برنامه ریزی راهبردی در توسعه گردشگری میراث فرهنگی (مورد مطالعه: آثار و ابنیه تاریخی شهرستان کلات) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 13، شماره: 1
21 محلات پایدار شهری؛ الگویی جدید در بازساخت مفهوم محله درایران مطالعه موردی: محله اردام در منطقه 10 شهرداری مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 2، شماره: 2
22 مکان یابی بهینه ایستگاه های سنجنده آلودگی هوا با روش های همپوشانی و چند شاخصه AHP و TOPSIS * )مطالعه موردی منطقه۹ شهرداری مشهد( (دریافت مقاله) پژوهشنامه خراسان بزرگ دوره: 8، شماره: 26
23 نقش آفرینی عناصر کالبدی هویت بخش در تجدید حیات بافتهای تاریخی - فرسوده شهری (مطالعه موردی: محور تاریخی ارگ در شهر مشهد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه خراسان بزرگ دوره: 7، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی پدافندی ساختارشهری بااستفاده ازتحلیل سلسله مراتبی AHP,GIS مطالعه موردی شهرگرگان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
2 آسیب شناسی لرزه ای پهنه های شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی معکوس (IHWP) و GIS (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
3 آینده نگری توسعه فضایی منطقه ۱۳ شهر مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
4 ارزیابی و سنجش شاخص های پایداری اجتماعی در محلات بافت فرسوده شهر گرگان:با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی (GIS) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
5 ارزیابی و سنجش معیارهای مکان پذیری مطلوبیت مسیرهای دوچرخه با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی معکوس IHWP مطالعه موردی شهرکرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
6 الگوی توحیدی فضاهای مفرح شهری پایدار رویکردی اجتناب ناپذیر درخلق فضاهای عمومی معاصر ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
7 بازتابهای فضایی ـ کارکردی بازارچه های مرزی براقتصادوامنیت پسکرانه های شهری و روستایی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
8 بام های سبز شهری، راهبردی در کاهش جزایر حرارتی کلانشهرهادرایران،تحلیل تجربی پروژه بام سبز سالن شهر ایلینویز شیکاگو (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
9 بررسی جایگاه مرکز محله در شکل گیری محله ای پایدار با استفاده از روش AHP نمونه موردی:محله سرشور مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
10 بررسی مولفه های موثر بر ارتقاء کیفیت بلند مرتبه سازی ( توسعه عمودی شهر)نمونه موردی شهر گرگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
11 بررسی میزان تاثیرپذیری ادراک شهروندان از هویت و حس تعلق به معماری بومی مکانهای فرسوده با استفاده از روش AHP نمونه موردی : بافت فرسوده محله سرشور مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
12 بررسی و ارزیابی مشارکت مردمی در اجرای طرح های تفکیک از مبدأ(مطالعه موردی: منطقه 11 شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی طراحی نوین مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست
13 بررسی ی ارزیابی توسعه گردشگری شهر بیرجند (دریافت مقاله) همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان
14 پیش بینی تغییرات کاربری اراضی شهری در شهر کرمانشاه (مطالعه موردی: محله منزه) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
15 تبیین امنیت در محیط شهری بر مبنای شاخصهای کالبدی زمینه ساز جرم با استفاده ازمدل دلفی( نمونه موردی قلعه وکیل آباد مشهد) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
16 تبیین مولفه های برندینگ شهری با تاکید بر ابعاد اقتصادی آن نمونه موردی: کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
17 تحلیل روابط بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و شاخص های توسعه پایدار شهری گرگان (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
18 توانمندسازی پدافند غیر عامل در برنامه_ریزی و مدیریت تاسیسات و زیر ساختهای راهبردی شهر با استفاده از شبکه های هوشمند تولید و انتقال نیروی برق (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
19 راهکارهای توسعه پایدار شهر شاندیز؛ متناسب با ظرفیت های بستر طبیعی شهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
20 ساماندهی فضایی ورودی شهری در ایران نمونه موردی ورودی شهر آبادان(بندر چویبده) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
21 سنجش مولفه های اثربخش در ارتقا شاخص های کیفیت زندگی بافت های تاریخی-فرسوده شهری به کمک تکنیک Topsis ؛ نمونه موردی : محله سرشور در شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
22 مطالعه و بررسی فضایی ورودی شهری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
23 معرفی کاربردهای عمده سیستم اطلاعات جغرافیایی درحمل و نقل شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
24 واکاوی توسعه میان افزا در راستای شهر پایدار(نمونه موردی: حوزه میانی غربی مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار