دکتر احمد علیپور

دکتر احمد علیپور استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

دکتر احمد علیپور

Dr. Ahmad Alipour

استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.