دکتر محمد حسن امام وردی

دکتر محمد حسن امام وردی استاديار - گروه حقوق دانشگاه امام رضا (ع)

دکتر محمد حسن امام وردی

Dr. Mohammad Hassan Emamverdy

استاديار - گروه حقوق دانشگاه امام رضا (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابهام زدایی از طریق ویرایش قوانین (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 13، شماره: 2
2 اولویت در اجاره عرصه بر مبنای حق مالکیت بر اعیان (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 55، شماره: 2
3 بازشناسی موقوفات عام از موقوفات خاص (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 53، شماره: 1
4 کاوشی در حقوق زارع در برابر مالک زمین (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 6، شماره: 10
5 ماهیت شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 14، شماره: 2
6 ماهیت شناسی مدنی صدور چک عادی در حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 7، شماره: 12