دکتر مصطفی محسنی ثانی

دکتر مصطفی محسنی ثانی استاديار - گروه حقوق دانشگاه امام رضا (ع)

دکتر مصطفی محسنی ثانی

Dr. Mostafa Mohseni Sani

استاديار - گروه حقوق دانشگاه امام رضا (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل حقوقی تحولات نظام اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ در پرتو سند تحول قوه قضائیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 5، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی فقهی و حقوقی معاملات معارض در اموال غیر منقول (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات بنیادین فقهی،حقوقی؛ نظریه ها، رویکردها، چالش ها
2 بررسی مسئولیت مدنی دولت ناشی از زیان های زیست محیطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
3 بررسی نقش تحولات اداری نظام اجرایی ثبت املاک در تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
4 تحلیل کارکرد کدرهگیری در مبایعه نامه های تنظیمی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
5 تعهد به بیع در رویه دفاتر اسناد رسمی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
6 چالش های ثبتی، اقتصادی، قضایی و حقوقی در معاملات اسناد غیررسمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات بنیادین فقهی، حقوقی: نظریه ها، رویکردها و چالش ها
7 حقوق محیط زیست در ایران و چالش های بین سازمان محیط زیست و منابع طبیعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
8 حقوق و تکالیف سردفتران و دفتریاران در پرتو آراء دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات بنیادین فقهی،حقوقی؛ نظریه ها، رویکردها، چالش ها
9 حقوق و تکالیف سردفتران و دفتریاران در پرتو آراء دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
10 و PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و مطالعات اجتماعی
11 واکاوی طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه با محوریت برنامه هفتم توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات بنیادین فقهی، حقوقی: نظریه ها، رویکردها و چالش ها