دکتر سعید جعفری تیتکانلو

دکتر سعید جعفری تیتکانلو استاديار - گروه مديريت دانشگاه امام رضا (ع)

دکتر سعید جعفری تیتکانلو

استاديار - گروه مديريت دانشگاه امام رضا (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بخش بندی بازار آجیل و خشکبار بر اساس ارزش های مورد انتظار مشتریان با استفاده از الگوریتم DBSCAN (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 19، شماره: 111
2 تاثیر تغییر استراتژیک با یادگیری سازمانی و پویایی محیطی بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 50
3 تحلیل نقش بازاریابی اینترنتی بیمارستان ها در توسعه بازارهای بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی ارزیابی عملکرد بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد براساس شاخصهای طرح تحول سلامت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
2 ارائه مدل ارزیابی عملکرد مدیر انقلابی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی
3 بررسی تاثیر عناصر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد مالی و عملکرد خدماتی مطالعه موردی: مراکز درمانی خیریه مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
4 بررسی تاثیر مقررات زیست محیطی بر عملکرد مالی باتوجه به نقش میانجی نوآوری بهره برداری پایدار و قابلیت پویا سبز (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت عراق) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 بررسی رابطه رهبری تحولگرا بر عملکرد مالی با استفاده از نقش میانجی جهت گیری یادگیری و نوآوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
6 بررسی شاخص های انتصاب مدیر در جامعه دینی (دریافت مقاله) همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی
7 بررسی کارایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
8 بررسی نقش چابکی سازمانی در رابطه میان قابلیت های فناوری اطلاعاتی سازمان و عملکرد رقابتی (مطالعه موردی؛ بانک ملت) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع
9 تاثیر گرایش کارآفرینانه فردی بر عملکر د کسب وکار خانگی زنان؛ تحلیل اثرتعدیل گر مشارکت اعضای خانواده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
10 تبیین ارائه الگوی ارزیابی عملکرد انجمن های علمی دانشگاه ها بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
11 تحلیل پرداخت یارانه دارو در نظام بهداشتی درمانی ایران: رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
12 رتبه بندی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران براساس میزان کارایی آنها ( رویکرد DEA/Borda) (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
13 رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد مساجد بصره با استفاده از تکنیکAHP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
14 مروری بر مفهوم و روشهای بکارگیری قابلیت مشارکت مشتری و نوآوری در بنگاه های اقتصادی و موسسات خدماتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
15 مروری بر مفهوم و روشهای سنجش نوآوری در سطح شرکتهاو اهمیت آن در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی