دکتر ذکیه فتاحی

دکتر ذکیه فتاحی استادیار، گروه فلسفه و حکمت اسلامی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

دکتر ذکیه فتاحی

Dr. Zakieh Fatahi

استادیار، گروه فلسفه و حکمت اسلامی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.