دکتر علیرضا موحدیان

دکتر علیرضا موحدیان استاديار - گروه كامپيوتر دانشگاه امام رضا (ع)

دکتر علیرضا موحدیان

Dr. Alireza Movahedian

استاديار - گروه كامپيوتر دانشگاه امام رضا (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 افزایش کارایی مدیریت فن آوری اطلاعات با استفاده از بعد طراحی مهندیس ارزش (مطالعه موردی: اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات کامپیوتر و مخابرات ایران
2 بررسی اثر عملکرد مهندسی ارزش بر افزایش کارایی مدیریت فن آوری اطلاعات (مطالعه موردی: اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات کامپیوتر و مخابرات ایران