دکتر افسانه غنی زاده

دکتر افسانه غنی زاده دانشيار - گروه زبان انگليسي دانشگاه امام رضا (ع)

دکتر افسانه غنی زاده

Dr. Afsaneh Ghanizadeh

دانشيار - گروه زبان انگليسي دانشگاه امام رضا (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 DE-MOTIVATORS, BURNOUT AND LANGUAGE ACHIEVEMENT IN AN IRANIAN EFL CONTEXT (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 34، شماره: 3
2 Designing Supplementary Materials for Prospect Series and Probing their Impact on Emotional Facet and Perceptions (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 1
3 Directed Motivational Currents: The Implementation of the Dynamic Web-Based Persian Scale among Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 36، شماره: 1
4 EFL Students’ Evaluation Apprehension and Their Academic Achievement, Gender, and Educational level: Towards Designing and Validating a Comprehensive Scale (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 11، شماره: 1
5 Exploring Translation Students’ Perceptions about Designed Materials for Legal Translation Course (دریافت مقاله) مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه دوره: 6، شماره: 4
6 The Dynamic Interplay among EFL Learners’ Ambiguity Tolerance, Adaptability, Cultural Intelligence, Learning Approach, and Language Achievement (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 5، شماره: 1
7 The Effect of Mindfulness-Cultivation Intervention on EFL Learners’ Reflective Thinking, Positive Orientation, and Language Achievement (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 41، شماره: 1
8 The Effect of Mobile Assisted Language Learning (MALL) on Iranian EFL Learners’ Idiom Learning and Perceptions of Classroom Activities (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 14، شماره: 1
9 The Interrelationship Among EFL Teachers’ Smart Classroom Management, Their Students’ Learning Approach, Positive Orientation, and Language Learning (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 4
10 Towards Humanizing Language Teaching: Error Treatment and EFL Learners’ Cognitive, Behavioral, Emotional Engagement, Motivation, and Language Achievement (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 8، شماره: 1
11 بررسی رابطه بین خود تنظیمی و تفکر انتقادی معلمان زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 5، شماره: 2
12 تاثیر بازخوردهای اصلاحی مدرسان بر مهارت خواندن، اضطراب و نگرش فارسی آموزان غیرایرانی: روش تلفیقی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 6، شماره: 2
13 طراحی و اعتبارسنجی پرسش‌نامة خودکارآمدی ترجمه و ارتباط آن با راهبردهای حل مسئله در ترجمه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 50، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 EFL Teachers' Coping Strategies amidst the Covid-۱۹ Virtual Education and their Association with Work Engagement and Teacher Apprehension (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین و آموزش زبان انگلیسی
2 The best of the intellect is a person’s knowledge of his own self Exploring the Psychological Aspects of Imam Reza’s Hadith Using StructuralEquation Modeling (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی
3 The Impact of Gamification on EFL Learners' Engagement and Language Learning: A Mixed-Methods Study (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین و آموزش زبان انگلیسی
4 The Role of EFL Teachers’ Smart Classroom Management in Their Students’ Learning Approach, Positive Orientation, and Language Learning (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
5 طراحی بازیهای آموزشی براساس روشهای نوین یادگیری و مبتنی بر جنبه های زیبا شناختی هنری و واکاوی تاثیر بازیوارسازی (Gamification) بر مشارکت کلاسی (شناختی، عاطفی، رفتاری)، لذت یادگیری و یادگیری زبان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
6 کمال در عقل پس از ایمان بخدا، خوش رفتاری با مردم است (امام رضا ع): واکاوی جنبه های جامعه شناسی حدیث امام رضا (ع) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی امام رضا علیه السلام و علوم روز