دکتر امیر غفوریان شاگردی

دکتر امیر غفوریان شاگردی دانشيار - گروه حسابداري دانشگاه امام رضا (ع)

دکتر امیر غفوریان شاگردی

دانشيار - گروه حسابداري دانشگاه امام رضا (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی مدیریت بحران حضرت ابراهیم(ع) با بهره گیری از ابعاد چرخه سامانه مدیریت بحران جامع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 29، شماره: 1
2 ارائه مدل کوبانکینگ در ادغام بانک ها و موسسات با رویکرد بازاریابی (مورد مطالعه بانک قوامین) (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 41
3 ارتباط رهبری معنوی با سرمایه روانشناختی و معنویت در کار به منظور نیل به اخلاق کاری در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 2
4 ارتقاء رقابت پذیری شرکت های دارویی؛ تبیین راهکارها به منظور افزایش سهم از بازار مصرفی دارو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 3
5 ارزیابی نقش DNA سازمانی در بهبود عملکرد شعب بانک ملی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای سرمایه شهرتی و جو اخلاقی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 3
6 از مولفه های نگرشی تا تمایل به خرید؛ بررسی نقش آمیخته بازاریابی، مسئولیت اجتماعی و کیفیت ادراک شده؛ رویکردی به بازاریابی سبز (مورد مطالعه: مشتریان محصولات ارگانیک) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 10، شماره: 1
7 بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 13
8 بررسی تاثیر باورها و ارزش های ادراک شده از برند بر رفتار و نگرش مصرف کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه زیست بوم نوآوری دوره: 3، شماره: 1
9 بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیر عامل بر رابطه بین نگه داشت وجه نقد و بازده غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 2، شماره: 17
10 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش برند شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 9، شماره: 31
11 بررسی تاثیر فرصت رشد شرکت بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیرعامل و بازده غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 20
12 بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل و نوسان بازده و بازده غیر عادی تجمعی سهام در شرکت های پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 20
13 بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد و عملکرد مالی شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 2، شماره: 19
14 بررسی تاثیر محدودیت مالی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیر عامل و بازده غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 16
15 بررسی تاثیر ویژگی های بر نوآوری سبز با نقش میانجی استراتژی های مدیریت دانش (شرکت های فعال در شهرک های صنعتی خرم آباد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 13، شماره: 49
16 بررسی تاثیرپذیری رفتار شهروندی از مدیریت برند داخلی و بازاریابی داخلی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 7، شماره: 1
17 بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار و ضعف کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
18 بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار و ضعف کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 5، شماره: 12
19 بررسی رابطه بین خود همبستگی سود و نوسان سود با حق الزحمه حسابرسی با توجه به کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 15
20 بررسی رابطه بین راهبردهای رقابتی و واکنش بازار به سود (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 3، شماره: 3
21 بررسی رابطه تجدید ارایه های صورت های مالی ناشی از مدیریت سود و مدیریت جریان نقد با اندازه موسسه حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 12
22 بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید اخلاقی مصرف کنندگان محصولات سبز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 7، شماره: 2
23 بهبود رفتارهای کاری نوآورانه کارکنان با بهره گیری از انعطاف پذیری منابع انسانی و سرمایه روانشناختی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 1، شماره: 2
24 پیشایندها و پیامدهای آمیخته ترفیع در سازمان های خدماتی (مورد مطالعه سازمان امور مالیاتی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت عملیات دوره: 3، شماره: 9
25 تاثیر استراتژی های رقابتی بر عملکرد بازاریابان فعال در رسانه های اجتماعی؛ با نقش متغیر تعدیل کننده ویژگیهای سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 8، شماره: 31
26 تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر وفاداری برند و قصد خرید مصرف کنندگان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 7، شماره: 3
27 تاثیر بیگانه گرایی مصرف کننده بر قصد خرید محصولات خارجی: تحلیل نقش تصویر کشور تولید کننده و نگرش به برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 4، شماره: 1
28 تاثیر تعاملات آنلاین بر نیات رفتاری خریداران: کاربست مدل پذیرش فناوری موبایل و عوامل شخصی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست بوم نوآوری دوره: 2، شماره: 4
29 تاثیر حافظه خودزندگی نامه ای بر قصد سفر: تحلیل نقش همخوانی مقصد با تمایلات گردشگران، رضایت و دلبستگی به مقصد گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 3
30 تاثیر هویت جوامع برند و مشوق ها بر وفاداری به برند از طریق تعاملات آنلاین برند (مورد مطالعه: کاربران اینستاگرام برند پاندورا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 8، شماره: 4
31 تأثیر سبک زندگی ایرانی، اسلامی بر رفتار مصرف کننده (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 23
32 تأثیر نشانگرهای حسی بر تمایل به خرید مشتریان محصولات ارگانیک با نقش میانجی اخلاق‌مداری برند (مورد مطالعه: مشتریان محصولات ارگانیک نفس) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 33، شماره: 4
33 تحلیل ارتقای کیفیت گرایی در سایه توجه به اخلاق کسب وکار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 5
34 تحلیل رابطه هوش اخلاقی با کیفیت خدمات ارائه شده: نقش میانجی تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 13، شماره: 4
35 تحلیل روابط چندگانه ساختاری نقش چشم انداز زمان آینده در نحوه شکل گیری قرارداد روان شناختی کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 12، شماره: 2
36 تدوین مدل کمی کوبانکینگ در ادغام بانکها و موسسات با رویکرد بازاریابی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 47
37 رابطه فرهنگ اخلاقی در موسسات حسابرسی با بی طرفی و استقلال (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 4
38 شناسایی و تبیین پیشران های موثر در برندسازی تجاری محصولات صنعتی استان لرستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 3
39 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات از طریق ارائه خدمات الکترونیکی (موردمطالعه: شرکت گاز استان البرز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 10، شماره: 2
40 عوامل موثر بر قصد خرید محصولات آرایشی خارجی توسط آقایان: بررسی نقش نگرش مصرف کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 2، شماره: 3
41 کشف و تبیین ادراکات مدیران بازاریابی از مذاکرات حضوری بین سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 11، شماره: 2
42 مطالعه تأثیر هوش معنوی بر اثربخشی گروهی (مورد مطالعه: سرپرستان هیأت‎های زیارتی شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 13، شماره: 3
43 همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات، کسب و کار و بازاریابی و اثر آن بر عملکرد صادراتی و تجاری در شرایط بحرانی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست بوم نوآوری دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین محافظه کاری شرطی درحسابداری و اعتبار تجاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
2 برر سی رابطه بین شدت دارائیهای نامشهود و ریسک سقوط قیمت سهام با ملاحظهنقش عدم تقارن اطلاعاتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
3 بررسی تاثیر استراتژی ترفیع بر رابطه بین ابزارهای ارتباطی و ارزش ویژه برند ازدیدگاه مشتری در صنعت مواد غذایی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
4 بررسی تاثیر استراتژی کسب و کار بر اندازه موسسه حسابرسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
5 بررسی تاثیر راهبرد کسب و کار بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
6 بررسی تاثیر زیاندهی شرکت و هزینه های تحقیق و توسعه بر رابطه بین کیفیت سود و انعطاف پذیری مالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
7 بررسی تاثیر سیاست های تقسیم سود در شرکت های دارای محدودیت مالی در رابطه بین هزینه تحقیق و توسعه و ارزش شرکت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
8 بررسی تاثیر عدم اطمینان سیاسی در ایران و عدم اطمینان مالی بر نحوه تامین مالی (مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
10 بررسی تاثیر مالکیت بلوکی بر رابطه بین افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
11 بررسی تاثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
12 بررسی تاثیر مشتریان دیگر شرکت بر تصویر ذهنی شرکت و رفتارهای مشتریان نسبت به شرکت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
13 بررسی تاثیر مکانیسم تامین مالی بر پایداری زنجیره تامین با نقش میانجی کارآیی زنجیره تامین در شرکت های کوچک و متوسط عراقی (SME) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
14 بررسی رابطه اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سیستماتیک با توجه به نقش رشد شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
15 بررسی رابطه استراتژی کسب و کار و تاخیر گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
16 بررسی رابطه بین اخلاق، تجربه و صلاحیت حسابرس بر کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن نقش تردید حرفه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
17 بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار و اصلاح و تعداد موارد ضعف کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
18 بررسی رابطه بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی در شرکتهایخانوادگی و غیر خانوادگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
19 بررسی رابطه بین تمرکز مشتری با هزینه سرمایه و اجتناب مالیاتی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
20 بررسی رابطه بین توانایی مدیریتی و حق الزحمه حسابرسی با ملاحظه نقش درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
21 بررسی رابطه بین نگرش صاحبکار نسبت به کیفیت موسسات حسابرسی با تخصص در صنعت و اندازه موسسه حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
22 بررسی رابطه بین نگرش صاحبکار نسبت به کیفیت موسسات حسابرسی با دوره تصدی موسسه حسابرسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
23 بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکت های صنعت کاغذ و چاپ ونشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
24 بررسی نقش تعدیل کنندگی نرخ تورم بر رابطه بین رقابت بازار محصول و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
25 بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
26 بررسی نقش کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
27 تاثیر سطوح مختلف مالکیت دولتی بر ریسک و عملکرد شرکت (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
28 تاثیر مالکیت خانوادگی بر نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
29 تحلیل محتوا مقالات حسابداری محیط زیست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
30 جهت گیری های راهبردی در سطح کسب و کار و تاثیر آن بر عملکرد برند (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
31 رابطه بین استراتژی کسب و کار و پایداری عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
32 رابطه بین تبلیغات و ارزش ویژه برند ازدیدگاه مشتری باتوجه به استراتژی کششی درصنعت موادغذایی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند
33 رابطه بین تغییر مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد و عملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
34 مروری بر نقش حسابداری سبز، تامین مالی سبز و ابزارهای مالی موردنیاز جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
35 نقش میانجی گری رفتار ناکارامد حسابرسان عراقی بر رابطه بین تعهد سازمانی ، رضایت شغلی و دینداری با کیفیت حسابرسی (مورد مطالعه : موسسات حسابرسی شهر بغداد) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری