دکتر سیده مریم مشیریان فراحی

دکتر سیده مریم مشیریان فراحی استاديار - گروه روانشناسي-علوم تربيتي دانشگاه امام رضا (ع)

دکتر سیده مریم مشیریان فراحی

استاديار - گروه روانشناسي-علوم تربيتي دانشگاه امام رضا (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر کیفیت زندگی افراد پرخاشگر (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 5، شماره: 1
2 ارتباط بین شاخص توده بدنی، افسردگی و سن در افراد مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر نورآباد دلفان در سال۱۳۹۲ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 22، شماره: 1
3 ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی، سلامت روان شناختی و تاب آوری در کارمندان زندان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 2، شماره: 2
4 بررسی رابطه باورهای فراشناخت و استحکام روانی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر تربت حیدریه در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 3، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثربخشی آرامسازی عظلانی همراه باتصویرسازی ذهنی برمیزان اظطراب معلولین جسمی وذهنی خفیف بهبود یافته ازبیماری کرونا (کوید-۱۹) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران
2 بررسی رابطه اضطراب اجتماعی با تاب آوری بین نوجوانان و جوانان شهر مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری
3 بررسی رابطه باورهای فراشناخت و استحکام روانی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر تربت حیدریه در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
4 بررسی رابطه بین استفاده از تلفن همراه و تبلت متصل به اینترنت و میزان توجه و تمرکز و تکانشگری بین نوجوانان پسر ۱۰ تا ۱۵ سال (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
5 پیش بینی اضطراب کرونا بر اساس سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 تاثیر ورزش هوازی حاد بر عملکرد اجرایی در کودکان با و بدون اختلال خواندن (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
7 رابطه نگرش به روابط فرازناشویی با سیستم بازداری رفتاری- سیستم فعالساز رفتاری و خودکنترلی در زنان و مردان متاهل: نقش میانجی رضایت زناشویی اسلامی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت
8 مقایسه بلوغ اجتماعی، خودشناسی انسجامی و تمایزیافتگی خود در دانش آموزان تک والد و عادی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
9 مقایسه شناسایی تظاهرات هیجانی چهره ای و نظریه ذهن در افراد با نشانه های وسواس فکری عملی و افراد عادی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
10 مقایسه فراهیجان های مثبت و منفی در نوجوانان تک والدی و دو والدی شهرستان مشهد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
11 ویژگی هایی شخصیتی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران شهر مشهد: یک مطالعه همبستگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان