دکتر علی سنایی

دکتر علی سنایی دانشیار گروه آموزشی الهیات، دانشگاه سمنان

دکتر علی سنایی

دانشیار گروه آموزشی الهیات، دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study on Philosophical Intuition and Thought Experiment: Kripke's Critical encounter with Reductive Physicalism (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 15، شماره: 36
2 ابعاد روش شناختی اندیشه جوسایا رویس از منظر رویکردهای الهیاتی معاصر (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 53، شماره: 2
3 ادراک پیشامفهومی از خداوند: مقایسه دیدگاه کارل رانر و ملاصدرا (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 9، شماره: 20
4 بازتاب عرفان دیونوسیوس مجعول در اندیشه ماریون: گذار از هستی شناسی آنالوژیک آکویناس به پدیدارشناسی عشق (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 10، شماره: 20
5 بررسی «توحید» از نظر سید حیدر آملی (ره) و امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 2، شماره: 3
6 بررسی تحلیلی تجربه عرفانی در روان شناسی فرافردی استانسیلاو گراف (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 13، شماره: 2
7 بررسی چهار الگوی روش‎شناختی در علوم انسانی میان‎فرهنگی با تاکید بر آرای ویمر، کیمرله، مال و ولش (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 27، شماره: 107
8 بررسی روش ناتورالیستی یونگ در تبیین روان و رویا (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 22، شماره: 87
9 بررسی مبانی و ابعادی از الهیات ایدئالیستی جوسایا رویس (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 15، شماره: 59
10 بررسی مساله ی علیت ذهنی در فیزیکالیسم تحویل گرا و غیرتحویل گرا (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 11، شماره: 39
11 بررسی و نقد نظریه «نیوبرگ» درباره همبستگی بین اعمال مذهبی و مغز بر اساس الگوی الهیات اعصاب (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 3، شماره: 5
12 تاثیر حکمت های نهج البلاغه بر بهبود ابعاد سلامت عمومی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 6، شماره: 11
13 تبیین ناتورالیستی رویای صادقه: ارسطو و یونگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 10، شماره: 19
14 تحلیل انتقادی جایگاه شکاف تبیینی در نظریه چالمرز (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 15
15 تحلیل انتقادی نظریه لین را در بیکر در تبیین رستاخیز با رویکرد اجمالی به حکمت متعالیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 12، شماره: 1
16 تحلیل جایگاه آگاهی در علم النفس ارسطو از منظر فلسفه ذهن معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 6، شماره: 2
17 تحلیل فلسفی دیدگاه نیوبرگ در الهیات‌اعصاب(الگویی برای رابطه علم و دین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 7، شماره: 14
18 تحلیل مقایسه ای آراء آکویناس و ابن سینا درباره علم فرشتگان (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 15
19 تحلیل مواجهه الهیات تومیستی ژیلسون و ماریون با وجودشناسی هیدگر (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 5، شماره: 10
20 تعیین مبنای اختلاف فیزیکالیسم پیشینی و پسینی و بررسی لوازم هر کدام (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 15، شماره: 57
21 خدای «متشخص» و «انسان وار» از منظر قرآن و عهد جدید (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 4، شماره: 7
22 خوانشی فلسفی از مرگ آگاهی در رمان کلیدر (با تاکید بر هستی و زمان مارتین هایدگر) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 11، شماره: 2
23 شر و مسئولیت اجتماعی: بررسی لوازم ایدئالیسم افالطونی والهیات ایدئالیستی جوسایا رویس (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 18، شماره: 72
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی مقایسه ای تجربه دینی ویلیام جیمز با علم حضوری شیخ اشراق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
2 بررسی و تحلیل اصل علیت از منظر ابن سینا، دیوید لوییس و الکساندر بیرد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
3 تحلیل مفهوم فضیلت (arete) در اندیشه یونانی و تاثیر آن بر فلسفه اخلاق ارسطو (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
4 مقایسه نظریه ویلیام جیمز با شیخ اشراق در باب تجربه دینی و علم حضوری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
5 موضع نیایش و دعا در تفکر مولوی(با تکیه بر مثنوی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی