دکتر مهین دخت فرخ نیا

دکتر مهین دخت فرخ نیا

دکتر مهین دخت فرخ نیا

Dr. Mahin Dokht FarrokhNia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «تحلیل نشانه- معناشناختی «عقل سرخ» شیخ شهاب الدین سهروردی و رساله الطیر ابن سینا » (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 14، شماره: 2
2 بررسی تطبیقی سنگ صبور صادق چوبک و میر امار نجیب محفوظ علمی - پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 10
3 بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رساله الغفران ابوالعلاء معری از دیدگاه فرجام شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 46، شماره: 4
4 بررسی شعر مقاومت آفریقای جنوبی با تکیه بر دیدگاه پسا استعمارگریی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 5، شماره: 9
5 بن مایه های عرفان گنوسی در داستانی از هفت پیکر نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 35
6 تحلیل تطبیقی مفاهیم اسطوره ای نماد انگشتری و بررسی بازتاب آن در حکایتی از اقبال نامه نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 24، شماره: 56
7 ساختار داستانی حکایت ها در حدیقه سنایی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 11، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابهام هنری در غزلیات سنایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
2 بررسی تغییر و تحول معنایی در سطح واژگان مناقبالعارفین شمس الدین احمد افلاکی با تکیه بر فصل چهارم این کتاب با عنوان " الفصل الرابع فی بیان مناقب سلطان الفقراء رحمه الله بین الوری شمس الحق و الدین التبریزی قدس الله سره" (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات،فرهنگ و تاریخ
3 تحلیل ساختاری داستان شب ایوب ازداوودغفارزادگان (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
4 خرد و خردورزی در قابوسنامه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای قابوسنامه
5 سبک شناسی رمان اشکانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
6 سبک شناسی رمان سال های بنفش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی