دکتر جواد عرب یار محمدی

دکتر جواد عرب یار محمدی

دکتر جواد عرب یار محمدی

Dr. Javad Arab Yar Mohammadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 23، شماره: 11
2 آزمون وجود محدودیت نقدینگی بودجه خانوار در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 3
3 اثر آزادسازی مالی بر محدودیت نقدینگی خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 47، شماره: 3
4 اثر حذف نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی خوراکی بر توزیع درآمد در مناطق شهری ایران بر اساس شبیه سازی داده های خرد با استفاده از مدل EASI (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 57، شماره: 1
5 بررسی اثر مخارج دفاعی بر رفاه اجتماعی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 3، شماره: 7
6 بررسی رابطه میان میزان مخارج دفاعی و توزیع درآمد در ایران (۱۳۵۹-۱۳۵۱) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 2، شماره: 4