دکتر جعفر معصوم پور سماکوش

دکتر جعفر معصوم پور سماکوش دانشیار آب و هواشناسی دانشگاه رازی

دکتر جعفر معصوم پور سماکوش

دانشیار آب و هواشناسی دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییر اقلیم بر آبدهی و ویژگی های چشمه های کارستی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 6، شماره: 4
2 ارتباط بین انتقال بخار آب جوی و بارش های روزانه ی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 12، شماره: 45
3 ارزیابی داده های بارش دور سنجی GPM در مقابل داده های مشاهده ای (موردمطالعه: غرب میانه ایران) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 11، شماره: 2
4 ارزیابی و پیش بینی خشکسالی های غرب و شمال غرب ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 3، شماره: 2
5 الگوهای گردشی تراز دریا و ارتباط آ ن ها با رودخانه های جوی تاثیرگذار بر بارش های شدید ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 20، شماره: 4
6 برآورد درجه- روزهای رشد در شمالغرب ایران بر اساس مدلهای تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 49
7 بررسی تغییرات تبخیر و تعرق گندم آبی پاییزه در ایران تحت شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 20، شماره: 1
8 بررسی شار گرمای محسوس و ارتباط آن با تغییرات دما و باد طی دوره گرم سال در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 3
9 بررسی میزان تاب آوری ساکنین نواحی روستایی استان کرمانشاه در مواجهه با بلایای طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 1
10 بررسی همدید توفانهای گردوغبار در مناطق غربی ایران طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ (مطالعه موردی: موج فراگیر تیر ماه ۱۳۸۸) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 3
11 بررسی همدیدی- دینامیکی الگوهای بارش حدی بهاره در سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 6
12 تاثیر سامانه های بندالی جو بر وقوع و استمرار دوره های خشک غرب و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 9
13 تاثیر شارشهای همدید بر روی نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 7، شماره: 26
14 تحلیل روند و تنوع فضایی خشکی در اقلیم آینده ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 55، شماره: 2
15 تحلیل سری های زمانی بارش های فصلی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 3
16 تحلیل فضایی طوفان های گردوغباری در ایران براساس ویژگی های آب و هوایی و پوشش گیاهی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 11، شماره: 1
17 تحلیل نقش تراکم جمعیت در بزه سرقت در سطح محلات شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 6، شماره: 4
18 تحلیل ویژگی های خشکسالی (شدت، مدت، بزرگی) ایران بر اساس شاخص خشکسالی چند متغیره (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 4، شماره: 1
19 تعیین الگوهای سینوپتیک و توده‎های هوای موثر بر فصول اقلیمی غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 1
20 تعیین سهم بارش های همرفتی شهر تبریز بر اساس شاخص های ناپایداری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 31
21 تغییرپذیری زمانی – مکانی بارش های حدی در ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 2
22 تغییرپذیری زمانی- مکانی و روند تبخیروتعرق گیاه مرجع در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 34
23 مطالعه اثرات نوسان اطلس شمالی بر رژیم بارش و دمای سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 40، شماره: 66
24 واکاوی آماری ترمودینامیکی طوفانهای تندری ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 2
25 همزمانی سردچال های جوی عرض های میانه و رودبادهای سطح پایین در تداوم بارش های روزانه غرب و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 18، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری جوامع روستایی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیل (مورد: حوزه آبخیز تیرم رود شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
2 ارزیابی خشکسالی های استان کرمانشاه با استفاده از شاخص خشکسالی استاندارد شده ی چند متغیره (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
3 بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی بر ویزگی های کیفی منابع آب سطحی (مطالعه موردی رودخانه دیره گیلانغرب) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
4 بررسی تناوبهای بارشهای سنگین در سواحل جنوبی دریای خزر (نمونه موردی: ایستگاه بابلسر) (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
5 بررسی عملکرد شبکه عصبی بهینه سازی شده با الگوریتم های فراابتکاری در روندیابی سیلاب مورد مطالعاتی: رودخانه مریم نگار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
6 بررسی ویژگی های دمای ماهانه ایران نسبت به تغییرات اقلیمی با استفاده از داده هایCMIP5 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
7 پیش بینی خشکسالی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم های فراابتکاری (مطالعه ی موردی: ایستگاه کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
8 شبیه سازی اثر گردوغبار بر باد شمال تابستانه در جنوب غربی آسیا (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
9 شبیه سازی نقش عوامل همرفتی در توفان های تندری (نمونه موردی: ایستگاه مهرآباد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
10 عملکرد مدیریت روستایی در راستای تاب آوری سکونتگاه های روستایی دربرابر بلایای طبیعی از دیدگاه روستاییان مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
11 کاربرد مدل TAPM جهت شبیه سازی نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر (ماه های می تا سپتامبر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط
12 واکاوی همدیدی وقوع پدیده گردوغبار در استان همدان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
13 واکنش چشمه های کارستی به تغییرات اقلیمی آینده مورد مطالعه: استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم