دکتر امان اله فتح نیا

دکتر امان اله فتح نیا دانشگاه رازی

دکتر امان اله فتح نیا

Dr. Amanollah Fathnia

دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین کووید-۱۹ و تغییرات آلاینده های هوا با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: کلان شهرهای تهران، اصفهان و مشهد) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 1
2 ارزیابی آسیب پذیری مخاطره ی بیابان زایی در حوضه ی آبریز مند با تاکید بر رهیافت ویکور توسعه یافته (E-VIKOR) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 2
3 ارزیابی اثر عوامل اقلیمی بر پوشش گیاهی منطقه زاگرس با استفاده از اطلاعات رقومی ماهواره ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 1
4 ارزیابی الگوهای مکانی زمانی محوطه های باستانی شهرستان سنقروکلیایی در GIS (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 3
5 ارزیابی پتانسیل انتشار گردوغبار کلاس های ژئومورفولوژی استان ایلام با تاکید بر تغییر کاربری اراضی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 3
6 ارزیابی تاثیر عوامل اقلیمی بر رشد پوشش گیاهی در مراتع متراکم ایران با استفاده از تصاویر AVHRR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 75
7 ارزیابی تغییرات فضایی زمانی تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین در استان کرمانشاه با مدل "لیو و جردن" (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 44
8 ارزیابی دمایی خط برف و شناسایی مناطق دارای پتانسیل ریزش برف در کوه های البرز با تصاویر NOAA-AVHRR (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 56
9 The Effect of natural protected areas on surrounding villages (Case study: Badr and Parishan protected areas, Songhor, Iran) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع زیست محیطی دوره: 10، شماره: 2
10 The Estimation of Receiving Solar Radiation at Earth’s Surface in Kermanshah Province (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 19
11 برآورد آب باران قابل استحصال از بام های کرمانشاه و شناسایی مکان های مستعد ذخیره آب برای آبیاری فضای سبز شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 3
12 بررسی ارتباط آلاینده های هوا با شاخص های سنجش از دور(NDVI،NDBI، LST و ATI) در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 12، شماره: 3
13 بررسی ارتباط دمای سطح آب شمال اقیانوس هند با بارش های فصلی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 10، شماره: 38
14 بررسی تغییرات کاربری و اقلیم محلی در حوضه رودخانه گاوه رود پیش و پس از احداث سد گاوشان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 54
15 بررسی نقش باد ۱۲۰ روزه سیستان در وزش دمایی شرق و جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 3
16 پیش بینی احتمال تکرار دوره های خشکسالی و اثر آن بر پوشش گیاهی در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 60
17 تاثیر رودبادهای سطح پایین در شکل گیری سامانه های همرفتی میان مقیاس در جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 1
18 تحلیل تغییرپذیری شاخص اقلیم توریستی ایران در شرایط خشکسالی و ترسالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 0، شماره: 0
19 تحلیل فضایی _ مکانی تابش دریافتی سطح استان کرمانشاه و مکانیابی سایت های خورشیدی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 8، شماره: 30
20 تعیین اراضی مناسب کشت نخود دیم در استان کرمانشاه با استفاده از داده های اقلیمی و محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 2
21 تعیین الگوریتم بهینه برای پهنه بندی یخبندان های بهاره و پاییزه در استان کردستان با استفاده از تصاویر NOAA-AVHRR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 4
22 تعیین گسترش زمانی- مکانی پرفشار سیبری بر روی ایران و اثر آن بر تغییرات دما و بارش (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 63
23 تغییرات زمانی مکانی تابش ورودی طول موج کوتاه خورشیدی و طول موج بلند خروجی زمین در گستره ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 70
24 شناسایی، ارزیابی و مدیریت خاستگاه های گردوغبار در غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 3
25 مقایسه ی روش های درون یابی در بررسی توپوگرافی بستر کانال های قوسی (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 3، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکار سازی نوسانات اقلیمی و اثر آن بر روی دبی در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
2 برآورد غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از دو نیم میکرومتر با استفاده از سنجنده مودیس به منظور مدیریت مناطق آلوده شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
3 بررسی احتمال تواتر و تداوم روزهای بارانی در شهر آبادان با استفاده از مدل زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
4 بررسی میزان تغییرات فضایی- زمانی دما در استان کردستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
5 بررسی میزان خطر پذیری حاشیه رود سیمره تحت دوره های بازگشت سیلاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
6 پایش توسعه ساخت و سازی شهری و روستایی استان مازندران با تصاویرLandsat مطالعه موردی: شهرستان های چالوس و تنکابن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
7 شبیه سازی نقش عوامل همرفتی در توفان های تندری (نمونه موردی: ایستگاه مهرآباد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
8 کارآیی روش کریجینگ در بررسی تغییرات توپوگرافی بستر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
9 واکاوی شرایط همدید-ترمودینامیک آلودگی هوای شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
10 واکاوی شرایط همدید-ترمودینامیک آلودگی هوای شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا